AFERE GRADONAČELNIKA ZAGREBA: U što se pretvara Resnik i kako je Jarun pretvoren u Žabarun (vodenu žabokrečinu) ?!

0
8989

AFERE GRADONAČELNIKA ZAGREBA

SRAMOTA ZA SRAMOTOM ČOVJEKA KOJI ŽENU NAZIVA „osobom koja menstruira“!

mr.sc. Arna Šebalj - znanstvene vijesti
mr.sc. Arna Šebalj

 

 

Nova afera, a nižu se skoro svakodnevno afere i ispadi te nečuvene odluke osobe koja je postavljena za gradonačelnika Grada Zagreba. Osobe zbog koje nas sve zajedno treba biti sramota jer takvu osobu teško je naći i u najgorim noćnim morama. Ovo je zaista teška mora za sve građane Zagreba, točnije, sve one koje nije napustila zdrava pamet.

Nova, puzajuća afera je guranje na lokaciju Resnik privremeno skladište građevinskog otpada nastalog prilikom obnove građevina oštećenih potresom (ima) u Zagrebu.

Mediji su vrlo malo ovom,  zaista prevelikom, problemu posvetili prostora iako bi ovo „privremeno“ odlagalište efektivno ugrozilo život i zdravlje  najmanje  do 300.000 stanovnika tog dijela Grada Zagreba. Ali i cijeli Zagreb i okolicu obzirom da je riječ o vodnom području Grada Zagreba.

Početkom godine pisalo se o tome,no premalo. I kao i inače, sve se zaboravi u dan-dva.

No stanovnici Resnika, kao i Ivanje Rijeke koja se pridružila protivljenju odluke o „privremenom“ odlagalištu otpada na Resniku, neće ostati nezamijećenom. Cijeli Zagreb, svi građani, moramo ustati protiv ovakve sulude odluke diletanata u upravi Grada Zagreba.

https://www.jutarnji.hr/vijesti/zagreb/ako-se-sve-premjesti-ovdje-nastat-ce-novi-ali-daleko-gori-jakusevac-ugrozit-ce-zdravlje-250-000-ljudi-15158701

 

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o lokaciji nekretnine za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja građevnog otpada nastalom prilikom obnove zgrada oštećenih potresom Grad Zagreb je otvorio 15. 02. 2022. te je isto trajalo do 22. 02. 2022. Za lokaciju „privremenog“ odlagalište ili skladištenje predviđen je Resnik. Čistoća bi bila ta koja bi upravljala tim odlagalištem.

Grad Zagreb je u svojoj odluci dao slijedeće obrazloženje: „Na navedenoj lokaciji nalazit će se privremeno skladište kojim će upravljati davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća i na kojoj će se privremeno skladištiti materijali od uklanjanja i građevnog otpada nastalog u postupku obnove zgrada oštećenih u potresu.“

Oko svega oglasila se i predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik, Branka Genzić Horvat:

„Ovo nije samo korak pretvaranja Resnika u novi Jakuševac, nego je nastavak svih loših rješenja kojim bi se ugrozilo zdravlje 250 tisuća ljudi. Oni žele zatvoriti Jakuševac što mi podržavamo, no ne na ovaj način. Ako se sve premjesti na Resnik stvorit će novi, ali daleko gori Jakuševac od Jakuševca. Što oni ovime žele potaknuti protivno je svim aktima Europske unije o poštivanju zdravstvenog aspekta.

Naglašava kako se oni od 2005. godine kao građanska inicijativa bore za bolje rješenje odlaganja otpada u Gradu Zagrebu i da im nije cilj unaprijediti život samo u Resniku, nego u cijelom Zagrebu. Navela je da sama lokacija na kojoj Grad namjerava skladištiti otpad nije za to predviđena Planom o gospodarenju otpadom i da ju je nužno i dalje osporavati.“

Na 8. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. i 25. veljače 2022. u točki 3. donešena je odluka da to bude Resnik a gradonačelnik je to ovako objasnio:

„Rekla je država da će dati lokacije. Dali su nam dvije lokacije, pa se pokazalo da to ili nije u vlasništvu države, ili tamo netko nešto ilegalno gradi. Kada smo ukrstili sve zahtjeve – da bude industrijsko zemljište i udaljeno od kuća, došli smo do ove lokacije.“

http://web.zagreb.hr/Sjednice/2021/sjednice_skupstine_2021.nsf/sjednice_skupstina_1.xsp#zapisnici                                                                                                                                                                                                             

„Skupština je ipak potvrdila odnosno prihvatila Prijedlog o tome da se skladište građevinskog otpada tijekom obnove Zagreba skladištiti u Resniku, pored Čulinečke ceste. Odluka je uvedena na dnevni red sjednice po hitnom postupku jer je zbog skorog početka obnove, potrebno osigurati lokaciju za privremeno skladištenje materijala“, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obrazlažući odluku.

https://www.zagreb.info/aktualno/zg/resnik-je-ipak-nova-lokacija-a-tamo-ce-se-skladistiti-gradevinski-otpad-tijekom-obnove-zagreba/397891/

“Jesu li tamošnji građani, građani drugog reda?” upitao je zastupnik HDZ-a Mario Župan, istaknuvši da ni vijeće Gradske četvrti Pešćenica – Žitnjak nije dalo pozitivno mišljenje na ovu odluku.

 

Osobno me je iznenadio zastupnik SDP-a Renato Petek koji je istaknuo kako će njihov klub podržati tu odluku, jer žele da započne obnova, te da je organizacija privremenog skladišta zakonska obveza svih jedinica lokalne samouprave u kojima će biti obnove nakon potresa. Ne mogu vjerovati, zar je to isti onaj Petek koji je na svako i najmanje odlagalište otpada kao i kante za smeće skakao na bivšu upravu i bio vječiti gost tv programa.

Kakva promjena nakon ulaska u Gradsku skupštinu u ovom sazivu.

 

Nije mirovala ni Gradska četvrt Pešćenica – Žitnjak.

 

GRAD ZAGREB

GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA-ŽITNJAK

MJESNI ODBOR RESNIK

Vijeće Mjesnog odbora Resnik

KLASA: 013-03/22-002/1

URBROJ: 251-13-11-11-22-1

Zagreb, 17. svibnja 2022.

                                                                       POZIV

 

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 8. Pravila Mjesnog odbora Resnik, Vijeće Mjesnog odbora Resnik saziva

 

Mjesni zbor građana za 25. svibnja 2022. (srijeda) u 18,00 sati

u prostorijama Mjesnog odbora Resnik – dvorana, I. Resnik 48.

Slika 1

                                                                     DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja o prijedlogu lokacije na području MO Resnik za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom;

Predsjednik

Vijeća Mjesnog odbora

Resnik

 

Državni inspektorat RH, točnije Inspekciju zaštite okoliša i vodopravnu inspekciju i inspektora Zorana Bošnjaka (01 2375-363) nemoguće je kontaktirati. S njima već imam jedno „sjajno“ iskustvo na istim principima. Možete dobiti samo službenicu na jednom, prvom telefonu.

slika 2

 

Mjesni odbor Resnik nije mirovao te je na toj sjednici 25. 05. 2022. zaključilo:

„na temelju članka 31. i 32.. Pravila Mjesnog odbora Resnik,,  Zbor građana Mjesnog odbora Resnik, 25. svibnja 2022., donio je

 

 

Z a k l j u č a k 

o protivljenju građana Resnika izgradnji nekretnine za skladištenje građevinskog materijala i otpada koji će nastati prilikom obnove zgrada nakon potresa te ostalih postrojenja za zbrinjavanje otpada                                                                                                                              

  1. Građani Resnika protive se lokaciji nekretnine koju predlaže Grad Zagreb za privremeno skladištenje i oporabu građevinskog materijala i otpada koji će nastati prilikom obnove zgrada nakon potresa.
  2. Građani također nisu suglasni sa  izgradnjom Sortirnice, centra za termičku obradu otpada – spalionice ili bilo kakvog drugog postrojenja za zbrinjavanje otpada na lokacijama na području Resnika.
  3. Traži se od svih nadležnih gradskih i državnih tijela da se obustave svi postupci u cilju realizacije navedenih projekata kojima bi se znatno narušila kvaliteta života, obezvrijedila imovina i ugrozilo zdravlje građana ovog dijela Grada.
  4. Ovaj zaključak dostavit će se gradonačelniku Grada Zagreba, Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje, Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Vijeću Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak.

KLASA: 013-03/22-002/1

URBROJ: 251-13-11-11-22-4

Zagreb, 25. svibnja 2022.

Predsjednik

Vijeća Mjesnog odbora

Resnik

 

U ovoj cijelog aferi nimalo beznačajnom uništenju Grada Zagreba,  ljudi, vodnog područja, OPG-a, bilja i životinja koje planira, zamislite, osoba koja je gradonačelnik, ima mnogih zanimljivosti. Neobičnih okolnosti među kojima mi se učini jedna izrazito neobična. Najžešća, kako je nazivaju, aktivistica i predsjednica Udruge za zaštitu okoliša Resnik, Branka Genzić-Horvat, tada uposlenica gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove, Gradu Zagrebu prodala je (njena obitelj) zemljište za spalionicu u iznosu (o kojemu su mediji već pisali) od 22.200.000,00 kuna. Obratila sam se mailom predsjednici Udruge za zaštitu okoliša Resnik, Branki Genzić-Horvat.

Odgovore sam dobila u najkraćem roku  na čemu se zahvaljujem. Pročitajte ih u nastavku.

1.Molim Vas iznesite nam Vaše stajalište oko cijele geneze događaja odlagališta Resnik, kao i spalionice na toj lokaciji koja je predviđena? 

 

Branka Genzić-Horvat:

Geneza događanja obuhvaća period više od 25 godina, koji je usko povezan s  realizacijom projekta  radi izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu (dalje: CUPOVZ), koji se od prvobitno prikazanog  i pod krinkom ekološkog projekta pretvorio u ekološku katastrofu sa dalekosežnim ekološkim, ekonomskim, zdravstvenim i financijskim posljedicama  ne samo za Resnik, nego i za cijeli Grada Zagreb i šire, na čijoj lokaciji je predviđena izgradnja spalionice/tzv. Energane za sav otpadni mulj/smeće ne samo iz Grada Zagreba, nego i iz Zagrebačke županije i šire, izgradnjom novog smetlišta u Zagrebu, na vodozaštitnom i gusto naseljenom području sa spalionicom/energanom za otpadni mulj i pomiješano smeće u takozvanom Zagrebačkom regionalnom centru za gospodarenje otpadom (dalje: ZCGO).  

Ne radi se samo o odlagalištu otpada na  lokaciji Resnik/Žitnjak, nego o cijelom nizu štetnih objekata objedinjenih u tzv. regionalnom centru za gospodarenje otpadom  u interesu interesne grupacije, šetnog, suludog i skupog  Zagrebačkog centra za pomiješano smeće iz 2005. god. sa spalionicom/sada tzv. energanom, obradom građevinskog otpada, odlagalištem otpada i najgorih otrova, odlagalištem za azbest.., sa skupim pretovarnim stanicama i troškovima/štetama prijevoza, predviđenog za sakupljanje svog pomiješanog smeća iz cijelog Zagreba i Zagrebačke županije koje treba služiti za „hranjenje spalionice“. Centar sa spalionicom/energanom će dugoročno blokirati sustav odvojenog prikupljanja i recikliranja u Gradu Zagrebu i Županiji, jer spalionice upravo trebaju pomiješano smeće.  Regionalni centri imaju mali postotak odvajanja, uzrokuju teške ekološke i financijske probleme, što je dokazano na primjeru dva već izgrađena centra u RH. Zagrebački centar za gospodarenje otpadom i odvojeno prikupljanje  ne idu zajedno! 

I najnovijim neutemeljenim i nezakonitim odlukama Grada Zagreba o neprovedivom u ovakvom obliku tzv. „Švicarskom modelu“ prikupljanja otpada, o lokaciji za odlaganje građevinskog otpada u Resniku, drobilice za građevinski otpad, drobilice za krupni otpad, pretovarne stanice za biootpad i  skupe mega sortirnice na lokaciji DIOKI/Žitnjak.., pored postojećeg odlagališta 450.000 t mulja na pročistaču otpadnih voda i dalje se gradi u Resniku/Žitnjaku, novi još gori Jakuševec od Jakuševca, i to 6,5 km od Trga bana Jelačića!

Koncentracija štetnih objekata koji se planiraju i realiziraju netransparentno na lokaciji Resnik/Žitnjak i stvaranje novog goreg  Jakuševca u Resniku djeluje opasno i mikro česticama na tla,  na Zagrebački vodonosnik i izvore pitke vode, okoliš, zrak, imovinu. Za istaknuti  je da na području gdje su zamislili pogone, sortirnicu, skladištenje građevinskog otpada od potresa, te  drobilicu radi preko 30-tak OPG-ova. Od uzgoja povrća, bobičastog  voća, klica i eko programa ljudi žive i prehranjuju svoje obitelji i opskrbljuju Grad Zagreb i Gradske tržnice. Na Struge dolazi privremeno i  Zelena tržnica gdje 120 OPG-ova iz cijele Hrvatske opskrbljuje  Grad Zagreb, tako da je domaći opskrbni lanac direktno ugrožen s ovakvim planovima. Stoga ni OPG-ovci i stanovnici Žitnjaka neće dozvoliti ugrožavanje zdravlja, života i njihove egzistencije.

Ovakva koncentracija  štetnih objekata na lokaciji Resnik/Žitnjak (financijski, ekološki, ekonomski i zdravstveno) osim stvaranja novog, goreg i opasnijeg Jakuševca, nije interes građana Grada Zagreba.

 

  1. Imate li ikakvih saznanja da li u gradskim projektima oko odlagališta otpada sudjeluje novac kroz EU projekte, ako da, koji su to?

Kao predsjedenica udruge UZOR  izjavila ste kako je ovo: “.. nastavak loše politike u zagrebačkom gospodarenju otpadom i da se samo nastavljaju planovi bivšeg gradonačelnika ..”  

Izjavili ste također kako lokacija Resnik: “… nije rješenje za sortirnicu ni pretovarnu stanica. Naravno nije rješenje ni za privremenu skladištenje građevinskog otpada.” 

Kako mislite da će se ova upornost gradskih struktura nastaviti te očekujete li uključenje svih stanovnika Grada Zagreba jer se radi o zaista neprimjerenom potezu i gradonačelnika tim više jer je to vodoopskrbno područje za sam Grad Zagreb? Koliko znamo, npr. Beč, ima odlagalište otpada više od 60 km izvan samog grada što su znani nam standardi.

 

Branka Genzić-Horvat:

 „Možemo“ i Tomislav Tomašević su dobili mandate i povjerenje građana u Zagrebu  na predizbornim  obećanjima  i to upravo na Programu koji bio napisan na postavkama održivog razvoja, prvenstveno zaštite okoliša i održivog razvoja.  Stoga je postupanje suprotno tome izdaja građana, ali i njih samih. Predizborna obećanja oko revizije i zaštite vodozaštitnog područja/zona, kao i enormnog profita koncesionara za pročišćavanje otpadnih voda, kao i uspostava cjelovitog sustava održivog gospodarenja otpadom su izostala. 

Nastavljanjem dosadašnjih, već dokazano šetnih projekata Milana Bandića  u interesne grupacije, izgradnjom Zagrebačkog regionalnog centra za pomiješano smeće iz cijelog Zagreba, Zagrebačke županije i šire, mega sortirnice, pretovarnih stanica za biootpad i otpad, drobilicama, odlagalištima, stvaranjem novog goreg Jakuševca u Resniku,  Zagreb ne uspostavlja sustav gospodarenje otpadom u interesu građana  i kakav građani zaslužuju.

Takvi objekti nisu rješenje, nego novi dugoročni problem, koji će sanirati buduće generacije. Stoga i jedini dosad kvazi „zeleni“ pokušaj,  sa tzv. „Švicarskim modelom“ kojem svjedočimo, umjesto uspostave cjelovitog ekološkog sustava, je opravdana bojazan javnosti i njihov doprinos stvaranju još većeg kaosa s otpadom u Gradu Zagrebu.

Svi građani Grada Zagreba imaju jednako legitimno pravo na zdrav život i čist okoliš, zagantiranih Ustavom RH. Stoga će Udruga  nastaviti pratiti događanja  u segmentu ne/gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu  i šire, te poduzimati daljnje aktivnosti na tom tragu. 

Drugo i jedino ispravno rješenje u Gradu Zagrebu je uspostava sustava gospodarenja otpadom u skladu s održivim razvojem, striktnim poštivanjem hijerarhije gospodarenja otpadom, pravednim načelom naplate po stvarno predanoj količini („plati koliko baciš“) i individualizacijom odgovornosti, što je imperativ ne samo po EU direktivama,  EU Green Dealom i cirkularnom ekonomijom, nego i interes svih građana Grada Zagreba, a koji im Grad Zagreb mora osigurati.

Prvenstveno, a i prema upozorenju Europske komisije, u najkraćem, potrebno je napustiti regionalni koncept (mega centri za pomiješano smeće), te osigurati lokalne objekte i infrastrukturu, povećanje broja reciklažnih dvorišta, lokalne sortirnice, kompostane, gospodarenje otpadom kao sirovinom.  U tome nas podržava velik broj građana Grada Zagreba i šire. Konačno kad se izdvoje sve reciklabilne komponente, tada se nema što spaljivati (a reciklabilno je do 98% komunalnog otpada).

Prema dosadašnjim saznanjima i netransparentnim odgovorima kako Grada Zagreba i nadležnog Ministarstva, navedeni štetni projekti namjeravaju se financirati iz sredstva Europske unije. I dalje čekamo precizne i transparentne odgovore na postavljene upite nadležnim tijelima.

 

  1. I moje treće pitanje za Vas. Nadam se kako ćete mi odgovoriti.

Molim Vas recite kako ste se od prodavatelja zemljišta na toj lokaciji za spalionicu za Grad Zagreb za 22.000.000 kuna prometnuli u najžešću protivnicu istoga na toj lokaciji? Kako se o tome i kroz medije pisalo mnogi pitaju nije li to nevjerodostojno i licemjerno? Ili imate pojašnjenje oko svega? Zaista bih voljela da mi podrobno odgovorite jer vaš aktivizam sada mnogi ocjenjuju prema toj kupoprodaji što nije nimalo ugodno. 

  

Branka Genzić-Horvat:

Stanovnici Resnika su se davnih dana, puno ranije od drugih, morali suočiti sa izgradnjom nepotrebne, skupe, iznimno štetne spalionice/energane  i tuđeg smeća i njihovim (ali ne samo za njih, nego i za cijeli Grad Zagreb i daleko šire), štetnim i njihovim opasnim  utjecajima (furani, dioksini, opasne mikro čestice, teški metali, staklenički plinovi..) dokazano u krugu od 50 km, posljedično dokazanim iznimno štetnim i opasnim ugrožavanjem okoliša,  zdravlja,  imovine i samih života. Brojne aktivnosti u praćenju (ne)gospodarenja otpadom su započele u okviru građanske inicijative još ranije od 2005. godine, a od 2007. godine u okviru osnovane Udruge  i sa drugim ekološkim Udrugama i velikim brojem građana koji nas podržavaju, u raznim vidovima borbe protiv spalionice i suludog ZCGO-a, a za uspostavu ekološkog sustava gospodarenje otpadom u Gradu Zagrebu na principima cirkularne ekonomije (učestvovanjem prilikom donošenja svih relevantnih akata, brojnih tribina, državnih tijela i institucija, prosvjedima). Stavovi, uključivo i moje, su jednaki od tada  sve do danas i jednako i bez „prometnuća“. 

Za izgradnju pročistača, danas ekološke katastrofe sa godinama „privremeno“ odloženih 450.000 tona otpadnog mulja na lokaciji, spalionicu i centar za (tuđe) pomiješano smeće, rješavani su imovinsko pravni odnosi i nuđena je naknada vlasnicima/starosjediocima od strane Grada Zagreba (za oko 1.000.000 m2)  za sklapanje kupoprodajnih ugovora po unaprijed određenim, diskriminatornim i na prijevaran način za vlasnike/starosjedioce i prema dogovorenim cijenama s koncesionarom. Za zemljišta/vlasnike koji nisu pristali prodati zemljište po ponuđenim cijenama, pokretani su postupci prisilnog oduzimanja zemljišta. O naknadi za konkretno oduzeto zemljište vodio se dugogodišnji postupak prema odredbama Zakona o izvlaštenju, te je donijeta odluka u  skladu s uputom iz ukidnog rješenja po žalbi i odredbama Zakona o izvlaštenju. Naime,  prema odredbama Zakona o izvlaštenju, identično i Ustava RH, čl. 50., zakonom je moguće, u interesu RH ograničiti ili oduzeti zemljište uz naknadu tržišne vrijednosti.

Hvala.

Lijepi pozdrav.

S poštovanjem, 

Branka Genzić-Horvat

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/tko-je-aktivistica-koju-je-prozvao-bandic-grad-njezina-je-obitelj-primila-22-milijuna-za-zemljiste-genzic-horvat-to-je-proslo-svrseno-vrijeme-9952765

Svakom od vas čitatelja prepuštam osobni zaključak oko svega ovoga.

No kako je jučer bio dan Grada Zagreba bilo je red posjetiti i najljepšu oazu u Gradu Zagrebu, Jarun i jarunsko jezero.

Pitate se zašto?

 

Slika 3

Pa dragi moji zagrepčani, dok po Zagrebu  gradske uprave bez kompetentnih kadrova rade čuda, bacaju novac u sve i svašta u Zagrebu najljepše područje rekreacije i sporta propada. Pretvoreno je u smrdljivu baruštinu punu trave i lopoča, kako na površini tako i na dnu koje se svojim raslinjem primaklo površini vode te predstavlja ne samo opasnost za sportaše,  potencijalnu zarazu za građane već i od kupališta ovog ljeta neće biti ništa.  I nije to sve, opasni antenski sustavi niču s okolnih  krovova.

Slika 4

A ova ljepotica Zagreba do prije par godina postade sramota Grada Zagreba i nesposobne ali i s namjerom uništivačke garniture gradske uprave.  A za ovu smrdljivu baruštinu, na koju više ni ptice neće slijetati a kamo li se građani doći kupati, nema spasa.

Slika 5

No nije to sve. Koliki je nemar i potpuna nebriga svjedoči i oglasna ploča na kojoj još stoje objave s prošlogodišnjim datumom.

Slika 6

Što na ovo ima reći  garnitura na čelu Grada Zagreba? A što ćemo reći mi dragi moji zagrepčani?

Licemjerstvu i pohlepi nikad kraja. Kakvi smo to mi ljudi?

No još malo vjere u pravdu imam. Obzirom da su krenule prve optužnice za korupciju i zlouporabu položaja protiv 10 hrvatskih državljana  iz Ureda europskog javnog tužitelja Laure Kovesi, nadam se kako će za mnoge projekte ili bolje „projekte“ vezane i za sredstva iz fondova EU biti osnove za provjeru ali i za postupanje Ureda europskog javnog tužitelja.

https://hr.n1info.com/crna-kronika/deset-hrvatskih-drzavljana-optuzeno-za-korupciju-i-zlouporabu-polozaja/

 

A do tada dragi moji zagrepčani, “ubijmo se svi zajedno – od sramote”, jer nam grad uništava čovjek koji ženu naziva „osobom koja menstruira“!  Za sad ću prešutjeti kako ćemo mi njega nazvati.

HOP