Odbijen projekt zbog prvog bijelog polja, a grb sa prvim bijelim poljem nalazimo na zvoniku crkve sv. Lucije u Juran Dvoru u kojoj je pronađena i Baščanska Ploča!

0
2264

Milana Vuković-Runjić je odbacila projekt izgradnje ”Centra žrtava totalitarizma” samo zato što u logu HDPZ nalazi hrvatski grb sa početnim bijelim poljem.

To nam otkriva da ona ne poznaje povijest tog hrvatskog simbola i da ima komunističku svijest. Ako smo doista nezavisna i suverena država, onda moramo koristiti upravo takav grb jer takav grb nam otkriva da je bijelo početno polje od davnine, davno prije kršćanstva, uvijek označavalo vladara i njegovu zemlju, bez obzira je li se zvala satrapija, kneževina, carevina ili kraljevina.

Bijelo polje je simbol sunca, a crveno ili crno polje je simbol planeta zemlje. Kako vidimo, Hrvati su imali dvojnu religiju i na toj religiji i astrologiji je utemeljen Novi Zavjet, a najmanje na semitskoj patrijarhalnoj religiji. Bijelo polje je simbol vladarske elite, svećenstva i učitelja, a crvena ili crna je simbol ratara, stočara, trgovaca i obrtnika.

Njezin strah je razumljiv jer to je bio ustaški i NDH grb, a taj grb ne želi komunistička svijest. Pa čija je bila NDH ako ne hrvatska? Da nije osnovana NDH možda danas ne bi bilo Hrvata?!

Zar je NDH trebala koristiti srpske, austrijske, mađarske ili talijanske simbole? Koja država u Europi, osim Velike Britanije, nije bila pod vlašću njemačkog nacizma ili talijanskog fašizma, a sve su koristile svoje narodne simbole i nitko u tim državama ne traži zabranu tih simbola? Štoviše, fašisti su bili saveznici četnika u Hrvatskoj i BiH, budućih Titovih koljačkih partizana.

Grb na crkvi sv. Marka u Zagrebu je postao takav pod ucjenom Vatikana. Međutim, početno polje je bijelo. Izvorni hrvatski grb je imao 64 polja, 32 bijela i 32 crvena polja. U Perziji od tog grba je nastala šahovska ploča, a vladar u Iranu se jedno vrijeme zvao šah. No, taj grb je izvorno haravački ili hrvatski, a ne perzijski. Sa njim je povezan hrvatski pleter i svastika.

Zašto na šahovskoj ploči imamo 32 crna polja umjesto crvena? Razlog je što je pridjev CERVEN ili CRVEN suglasničkim pisanjem postao CRN, bez glasa V koji nisu imala semitska pisma pa danas imamo Crno more i Crna Gora ili Goriča umjesto Crveno more i Crvena Hrvatska. Svastika nam pokazuje kako se zemlja vrti oko svoje osi u tlocrtu, a pleter možemo povezati sa genetikom i kvantnom fizikom. Zašto bi trebalo zabranjivati ove simbole ako u sebi skrivaju tadašnju znanost Samo zato što ga žele zabraniti cionisti i hrvatski ”antifašisti” koji se ponašaju kao Gestapo.

Taj izvorni hrvatski grb je uklesan na kamenoj ploči u mnogim katoličkim crkvama diljem Europe. Svaki razuman i misleći čovjek upitao bi se zašto? Taj isti grb nalazimo na zvoniku crkve sv. Lucije u Juran Dvoru u kojoj je pronađena i Baščanska Ploča. No, i poruku Baščanske ploče smo krivotvorili.

Ako je u današnjem hrvatskom jeziku sačuvano najviše dvoslogovnih sanskritskih riječi kao jama, čama, tama, rama, vama, sača i tako redom te ako hrvatski glagoli imaju sanskritske sufikse, onda je sanskrit mora biti haravača. Dakle, haravački je danas hrvatski.

Ovakve imenice su temelj hrvatskog vokabulara, a često si im dodani sufiksi AN, AČ i njihove izvedenice, a sufiksi ATI i ITI su sufiksi glagola. Često je dolazilo do spajanja takvih riječi kao HARA i VAČA, pa smo dobili naziv HARAVAČA, odnosno, HARVAČ, što je pod uticajem semitskog pisma postalo Arvat ili Arat.

Romanski etnik Cerven ili Crven je izveden od naziva Herevečena. Tako su Romani zvali Etrurce, a najvjerojatnije i Liburne. Arheolški nalazi nam potvrđuju da su Etrurci živjeli sjeverno od današnjeg Rima i Toscane sve do Istre. Oni su pisali latincom i nisu imali semitska slova B i G, a pisali su svoj jezik suglasnički. Mnoge riječi su u upotrebi i danas. Rim se zvao Ruma.

Tko su onda bili Etrurci? Po svemu sudeći Haravači koji su sebe na semitskom suglasničkom pismu zvali Araceni. Zar od ovog naziva nije nastao etnik Saraceni. Etrurce su Romani zvali Cerveni ili Crveni, a oni su sebe zvali na romanskom jeziku Raseni. Oni su u Europu najvjerojatnije došli preko Crnog mora koje se ranije zvalo Crveno.

Nametanjem kršćanstva Raseni su postali Rasi, a zbog toga Harvači su poznati kao Rači, Raci, Rasi, Rusi, Rati, Ruti ili Roti jer kršćanstvo su donijeli u Rim Latini. Odlika latinskog pisma je bila ispuštanje početnih vokala u riječi, posebice u etnicima. Od naziva Cervenica nastaju toponim Erevan u Armeniji, Ervenik u Hrvatskoj, Crvenka u Vojvodini, a najvjerojatnije i naziv otoka Drvenik. Jedino tako se mogla nametnuti nova religija.

Dužnost mi je pokazati razlike između slogovne haravače i semitskog pisanja riječi i čitanja sa desna na lijevo. Iznijet ću više primjera pa ćemo vidjeti kako je krivotvorena povijest.

Etnik HARAVAČA ili HARVAČ se na semitskom pisao ARVA i ARBA, a kasnije ERVE i ERBE. Semitski čitanjem nastaju riječi AVRA i ABRA, te EVRE i EBRE. Odavde nazivi AVAR, OBAR, JEVREJ i HEBREJ. Dakle, JEVREJI i HEBREJI si bili semitizirani HARVAČI. Harvač je preko Semita postao Harvat ili Hrvat.

Etnik CERVEN je nametanjem kršćanstva postao CERVE. Pod kršćanstvom CERVI na latinskom postaju SERVI, a na bizantskom SERBI. Oba naziva su označavala HARVAČE.

Etnik CLAVEN je postao SLAVEN, a ovo nam otkriva da su svi SLAVENI bili HARVAČI. Naime, u Europi je glas L često zamjenjivao glas R.

Naziv KRAJINA je nastao od latinskog naziva CRAINA, a ovaj je nastao od naziva CRAVINA, a značio je carevina. Nametanjem kršćanstva KRAJINA postaje KRAJ, a odatle dolazi titula KRALJ u čakavici.

Ovi primjeri nam pokazuju da Hrvati nemaju ni lingviste ni povjesničare, a to je uzrok smanjenja hrvatskih povijesnih i etničkih prostora. U tome su sudjelovali i neki drugi intelektualci kao ilirci koji su se bavili politikom, a nisu razumjeli ni povijest haravače, a bez toga se ne može razumjeti hrvatska povijest.

Srećko Radović