EKSKLUZIVNO: Primjedbe na Zakon o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče!

0
3863

ISTINOM PROTIV LAŽI ili NOSFERATU SE PONOVNO BUDI

DNEVNIK JEDNOG RADNOG VIJEKA KOJI SAM PREŽIVIO TAKO DA OSTANEM „NORMALAN“

Kako sam tijekom radnog vijeka u DHMZ-u (Državnom Hidrometeorološkom zavodu) od meteorologa između ostalog postao i „odvjetnik“

Budući da u prvom E-savjetovanju nije bilo ništa prihvačeno iz mojih primjedbi ja ponovno prilažem sada prošireni tekst primjedbi na Zakon o prestanku važenja Zakona o sustavu obrane od tuče, ako će netko imati volje i strpljenja da to pročita.

Prvo e-savjetovanje-link: (https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15760) je „poništeno“ 16.2.2021. godine na temelju odgovora Ureda za zakonodavstvo RH (u prilogu)
Koji je motiv da se posljednjih 20 i više godina postupno uništava obrana od tuče (OT) u RH u okviru Državnog hidrometeorološkog Zavoda (DHMZ)? Privatizacija, osiguranje, postavljanje mreža ili nešto drugo?

Prije svega bi naveo prvi pisani dokaz o obrani od tuče u Hrvatskoj iznešen u dokumentu dr.sci. Skoke Dragutina o Andriji Mohorovičiću: „Na početku travnja 1893. u Hrvatskoj uredio je mrežu postaja za praćenje nevremena s grmljavinom. Osim službenih motritelja bilo je i dobrovoljnih, broj kojih je u razdoblju od 1897. do 1899. porastao na oko 500. U srpnju 1899. po nalogu Kraljevske zemaljske vlade osnovao je u kotaru Jaska prve postaje za obranu od tuče, odakle se pod nadzorom meteorologa pucalo u grmljavinske oblake Cumulonimbuse, kako bi se okolno područje zaštitilo od tuče.“
Kasnije prve rakete na području RH se ispaljuju 1959. godine na području Križevaca, a 1980. godine je branjeno područje između Drave i Save pokriveno radarski računalnom opremom koja se vremenom usavršava. Pregled rada OT biti če prikazan od 1995. godine, jer poslije tih godina postaje zanimljivo.
U godišnjem planu rada Zavoda, kao i u Zakonu o hidrometeorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19) od 18.7.2019. godine između ostalog stoji:

 

DHMZ djeluje i obavlja stručne poslove definirane člankom 29. Zakona o ustrojstvu i
djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) kojim je propisano:

„Državni hidrometeorološki zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: praćenje
hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje
hidrometeoroloških podataka; istraživanje atmosfere i vodnih resursa; primjenu
meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije,
agrometeorologije, umjetnog djelovanja na vrijeme, zrakoplovne meteorologije,
prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena; obavljanje međunarodnih
poslova iz područja hidrologije i meteorologije od interesa za Republiku Hrvatsku.
Državni zavod osigurava i stručno, tehničko i tehnološko jedinstvo obavljanja hidroloških
i meteoroloških poslova.
Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim
zakonom. između ostalog tu spada i modifikacija vremena.
Zatim: DHMZ provodi operativne poslove obrane od tuče u skladu sa Zakonom o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“, broj 53/01, 55/07).

Provedbeni plan DHMZ od 2021. do 2024. godine između ostalog predlaže:

Rješavanje problematike postojećeg sustava obrane od tuče nameće se kao neriješena problematika već niz godina. DHMZ provodi operativne poslove obrane od tuče u skladu sa Zakonom o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“, broj 53/01, 55/07). Na traženje Ministarstva poljoprivrede DHMZ je u srpnju 2018. izradio mišljenje o opravdanosti i preporuku o daljnjem radu sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj, koje se temelji na
stručnoj podlozi „Analiza sustava obrane od tuče – Izvješće i mišljenje o opravdanosti daljnjeg rada sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj“. Provedena analiza nedvosmisleno pokazuje da operativna obrana od tuče na sadašnjoj tehnološkoj i stručnoj razini nije opravdana, osobito ne na razini financiranja iz Državnog proračuna i u operativnoj nadležnosti DHMZ-a. U cilju rješavanja problematike funkcioniranja i održivosti sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj u Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak 29.
rujna 2020. na kojem je doneseno nekoliko ključnih zaključaka. Na sastanku je usuglašen stav o potrebi ukidanja postojećeg sustava obrane od tuče, a Ministarstvo poljoprivrede trebalo bi biti predlagatelj ukidanja Zakona o sustavu obrane od tuče.

Tekst „Analize“koji je predan ministarstvu poljoprivrede u prilogu daje zbirni izvještaj o svim štetama, pa i štetama od tuče za sve županije, a dobro je poznato da se OT provodi samo na području županija između Save i Drave, od Sutle do Dunava (u Zakonu o OT nigdje ne stoji da se i druge županije ne mogu uključiti u postojeći sistem OT- opće odredbe, članak 2.). Ravnateljica se pohvalila s prošlogodišnjim uspjehom – povučene su rakete s terena, odnosno ukinuta raketna obrana od tuče. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je, temeljem Analize (u prilogu) koju su izradili „stručnjaci DHMZ-a“, dala suglasnost da se „u 2020. godini obrana od tuče provodi samo prizemnim generatorima, a u 2021. i 2022. godini neka se smanji broj generatorskih postaja (GP) za 50%“..što nije u skladu sa metodologijom djelovanja.
Članak 4., stavak (2) Zakona o sustavu OT (NN 53/01) – Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor.
Ovo nije jedini primjer krajnjeg prezira prema Zakonu od Ministarstva koje je zaduženo za nadzor i od ravnatelja DHMZ-a zaduženog za provođenje Zakona.

1. Svi tekstovi vezani uz OT koji su slani nadležnim institucijama su potpisivani od djelatnika DHMZ-a (Picek, Tutiš. Pandžić, Kirigin, Čačić i drugi ) koji većina njih nikada nije radila u OT (svi su oni doktori nauka, ali nigdje se ne spominje dr Počakal koji je radio u toj službi i u njoj stekao doktorat na temu OT, te više radova domaćih autora koji su bili vezani uz OT)-bibliografija u prilogu
2. Dio DHMZ se financirao godinama od OT, pa je čudno da „režu granu na kojoj sjede“.

Sve je krenulo oko 2000. godine kada je zajednički račun DHMZ-a na koji je sjedao novac iz proračuna podijeljen, OT ima sada svoj poseban račun, pa se novac nije mogao „posuđivati“ unutar DHMZ-a za druge namjene. Od 2000. godine ravnatelji DHMZ-a različitim organizacijskim i financijskim manevrima kontinuirano otežavaju, uprkos Zakonu, rad OT.
Smanjuje se broj službenika (na snazi je zabrana primanja novih službenika), smanjuju se ili se nenamjenski troše financijska sredstva, oprema zastarijeva, sustav veza i ostala oprema loše se održava, ne obnavlja i tako dalje. U skladu s navedenim i učinkovitost sustava pada, a to onda postaje argument za ukidanje.

 

Analiza sustava obrane od tuce_2018

 

Vidi se iz tablice zavodske „Analize“ da se u posljednjih desetak godina novac iz proračuna smanjio od 16 na 8 milijuna kuna, što nije veliki novac u odnosu na ovogodišnjih ukupnih zavodskih oko 230 milijuna. .

Zaključak iz takozvane „Analize“ jest da treba ukinuti OT, jer ne pokazuje učinkovitost svoga rada. No, vezano za tu ocjenu, prema Zakonu zasad nedostaje međunarodna recenzija te „Analize“.

Slijedi citat iz te Analize: „Analiza je pokazala da je u razdoblju 2002. do 2009. došlo do povećanja srednjeg broja dana s grmljavinom i tučom u usporedbi od 1981. do 2001. godine. Nađen je negativni trend udjela zrna tuče najmanjeg promjera (5-7,5 mm) i pozitivan trend udjela zrna tuče većeg promjera (10,1-15 mm), kao posljedica većih i jačih uzlaznih struja i intenzivnijih grmljavinskih ćelija. Prosječno vrijeme padanja tuče za cijelo područje kontinentalne Hrvatske iznosi 4,2 minuta. Prosječno trajanje padanja tuče pokazuje trend povećanja od 3,5 minuta (D. Počakal-doktorska disertacija 2009.godine)“.
Dakle iz disertacije su uzeti samo podaci koji odgovaraju temi, ali i bitno pokazuju što čini devastiranje sistema OT poslije 2000. godine, koje je već gore navedeno, a razlozi će biti prikazani opširnije kasnije u godišnjim pregledima rada OT. Inače iz navedenih podataka se baš i ne vidi neučinkovitost OT, a pročitavši čitavu disertaciju ima više pozitivnih rezultata, nego gore negativnih navedenih činjenica u „Analizi“.
Rezultati istraživanja djelovanja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim stručnjacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije.

Osim toga, većina ljudi nije ni vidjela niti pročitala navedenu analizu.
A druga bitna stvar je ta, što navedenu „Analizu“ nije imao na uvid nitko od potencijalnih sudionika e-savjetovanja. Možda je sada stavljena poveznica.

Koji su kriteriji da se pokaže učinkovitost OT u gore navedenim devastiranim uvjetima rada ?

Godinama imamo suše i poplave koje donose velike štete, a novac iz proračuna uplaćuje se Hrvatskim vodama, Vodoprivredi i ostalima koji su zaduženi za obranu od poplava i navodnjavanje obradivih površina. Dovoljno sam mator da se sjećam da se još prije 60 godina planirala izgradnja kanala Dunav–Sava koji do danas nije napravljen, a i neće biti po zadnjim izjavama državih dužnosnika. To znači da bi i njih trebalo ukinuti.

Seizmološka služba, zbog nepotpunog poznavanja tektonike Zemlje, ne zna predvidjeti zemljotrese, gdje, kada, koliko, kakvi i kako dugo, nego nam samo potvrđuju da se to dogodilo. To znači da i njih treba ukinuti.
I sama zavodska sinoptika, prognoza vremena, u nekim složenim, kaotičnim vremenskim situacijama atmosfere, prognozira djelomićno točno ili pogrešno vrijeme u narednom periodu, pa nitko zbog toga ne gubi glavu. Znači li to da je i njihova učinkovitost sumnjiva do prijetnje ukidanjem?

Slično i ostale službe, od hrabrih vatrogasaca, koji ne stignu uvijek ugasiti požar, pogotovo ne onaj raspiren jakim vjetrom na neprohodnom terenu, pa od Ureda za krizne situacije, pa do hitne pomoći koja na poziv dolazi uglavnom na vrijeme, ali za neke slučajeve nažalost prekasno. Svi oni financiraju se iz proračuna. Zar bismo sve njih trebali ukinuti, jer su neučinkoviti?
A SADA MALO STATISTIKE U VEZI PROGNOZE VREMENA ZA OT

Analizirajući operativu tijekom zadnjih 27 godina najviše odstupaju od meteorološke stvarnosti one prognozirane situacije kad je trebalo biti i ostati vrijeme bez nestabilnosti, a konvektivni olujni procesi toga dana bili su zabilježeni na branjenom području. Bilo ih je unutar dometa sljemenskog radara od 100 km, 9,9% slučajeva, kao i unutar dometa, istog radara, većeg od 100 km (19,2% slučajeva). Tada je konvekcija zabilježena u susjedstvu, u Sloveniji, u Gorskom Kotaru, u BiH, u Mađarskoj, ali i na našem istočnom branjenom području.

Obrnuti su slučajevi (5%), kada se za razliku od najavljene velike vjerojatnosti za nestabilnosti, u stvari nije dogodilo ništa, radarski je bilo vedro ili gotovo vedro tijekom cijelog prognoziranog perioda. Treba naglasiti da i jedan „krivo“ prognozirani dan, može ponekad imati zabilježenu štetu od tuče na branjenom području, veću od štete koja se zabilježi tijekom cijele sezone obrane od tuče na cijelom branjenom području.
Obrana od tuče nikad se nije potpuno oslanjala na prognozu vremena. Prognoza služi ipak samo kao jedan, doduše najvažniji, pomoćni parametar za određivanje stupnja pripravnost. U OT koriste se stalno meteorološki radari pomoću kojih se prati razvoj vremena i razvoj tučoopasnih oblaka. Ovisno o razvoju situacije dežurni meteorolog odlučuje o uključivanju prizemnih generatora, kada i na kojem području ih palimo i gasimo.
U slučaju procjene da je potrebno djelovati raketama dežurni radaristi određuju koje će raketare aktivirati, s koliko raketa i s kojim elementima za lansiranje. Radarska mjerenja daju dovoljno pouzdanih podataka o strukturi i položaju tučonosnog oblaka, tako da radarist može vrlo precizno odrediti područje zasijavanja, broj raketa, tj. količinu reagensa, s kojim je potrebno djelovati, kao i elemente za lansiranje, vrijeme, tempo, azimut i elevaciju za svakog raketara posebno.
Dakle, u obrani od tuče znamo kuda i kada se dostavlja reagens, koliko reagensa upotrijebiti i kako on djeluje. Nije istina da je svaki olujni oblak potpuno drugačiji, to može tvrditi netko tko nije savladao osnove radarske meteorologije, pogotovo ako nije ni dana radio u operativi, jer moje iskustvo od 40 godina rada govori suprotno. Opažao sam i promatrao u tom dugom periodu na desetke tisuća konvektivnih oblaka putem radarskih mjerena, oblaka koji se ponašaju slično ili gotovo isto.
Slično je s tipovima konvektivnog vremena. Prodori vlažnog i nestabilnog zraka s jugozapada u obliku školskih hladnih fronti preko Gorskog Kotara i BIH, zatim premještanje olujnih sistema iz Slovenije i Austrije, sa zapada, te sa sjevera i sjeverozapada, gdje Alpe znaju otežavati sinoptičarima posao, pa ciklone koje su nas već prošle prema Crnom moru i visinske ciklone koje znaju opasno zaprijetiti istočnim prodorima, standardne su vremenske situacije koje se godinama ponavljaju.

pitanja u vezi OT - sve- Nikolić

A SADA MALO METODOLOGIJE DJELOVANJA

U radu „Osnove kombiniranog djelovanja na tučoopasne procese“ (Bižić, Gerber, Nikolić i Matvijev) iz 1992. godine (u prilogu) obrađeno je dotadašnje znanje o umjetnom djelovanju na vrijeme, pogledajte povelik popis literature, u kojem se između ostalog daje prikaz dometa reagensa u nestabilnoj atmosferi iz prizemnog generatora s generatorske postaje (GP) u visinu do 3 km (kod nas je prosječna visina podnice konvektivnog oblaka 800 do 1600 m (Poje at al)) mjerenjem je potrebno oko 30 minuta (Heimbach i Stone 1985), širinu perjanice na daljini od 3,6 km postiže za 30 minuta promjera 6 km (Summers 1972., Kyle 1974. i Sand 1976.) gdje se uzima da je srednji promjer cumulus oblaka 4.5 km i koji čini volumen u prostoru i vremenu u obliku nepravilnog stošca ili perjanice.
I sada, kada se postavi mreža GP, a naša je do prošle godine imala oko 560 generatora, udaljenih međusobno oko 8 km, dobivamo prekrivanje tih perjanica reagensa preko branjenog područja i preko onih okolnih. Zbog procesa širenja i uzdizanja reagensa, konvekcije i difuzije, potrebno je uključiti mrežu generatora 2 do 3 sata prije nego tučoopasni sustavi dođu do branjenog područja (Soulage i Admirat 1968.), da bi reagens imao vremena podići se na određenu visinu, gdje ga usisava uzlazna struja oblaka.
Veći dio te metodologije načina rada i saznanja u to vrijeme (1992. godina) preuzet je od Francuza (Dessens 1985.) i Mađara (Geresdi 1992.). Raketnu metodologiju ovdje neću iznositi, jer bi to zahtjevalo previše prostora i vremena. Da ja tu previše ne lupetam po teoriji zasijavanja, imate dokaze Američke službe za prijavu patenata/izuma (dio koji se odnosi na zasijavanje oblaka):

https://zvono-istine.org/06-izumi-manipulaciju-vremenskih-prilika/

United States Patent and Trademark Office (Služba za prijavu patenta/izuma):

3126155, 24. ožujak 1964. Generator za zasijavanje oblaka
3113487, 11. travanj 1967. Aparat za zasijavanje oblaka otopinom
srebro jodida
3429507 25. veljače 1969. Povećanje količine oborine (rainmaker-
kišotvorac)
3545677 8. prosinac 1970. Metoda zasijavanja oblaka
3613992 13. listopad 1971. Metoda modifikacije vremena
3785557 15. siječanj 1979 Sistem zasijavanja oblaka
5174498 29. prosinac 1992. Zasijavanje oblaka
5367865 25. listopad 1994. Metoda zasijavanja oblaka
5556029 17. rujan 1996. Metoda disipacije („razbijanja“ ) oblaka
6311313 14. studeni 2001. Metoda modifikacije vremena

Prijavljenih izuma/patenata za manipulaciju vremenskih prilika od 1891. do 2013. godine ima 165, a ovi navedeni samo su oni direktno vezani za operativnu OT.

Elaborat o učinkovitosti OT Tomislava Kovačića pod naslovom „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine „ koji pokazuje smanjenje broja dana sa tučom je falsificiran (tadašnji ravnatelj Gelo Branko traži da mu se rad preda u elektronskom obliku, što je već bilo sumnjivo) i kao takav je predan 11.01.2002. godine vladi RH.

 

falsificirani gelo

 

Oformljen je tim, 2001. godine, koji je trebao utvrditi stupanj učinkovitosti i isplativosti sustava OT u Republici Hrvatskoj. U navedenom radu je, između ostalog, dokazano da je posljedica rada sustava obrane od tuče smanjenje broja dana s tučom za 17,9% , u odnosu na period kada OT nije radila. Rezultati rada nisu odgovarali tadašnjem ravnatelju. U izvješću Vladi RH, 2002. godine, ravnatelj neke od rezultata izostavlja, a neke modificira kako bi dokazao da je OT neučinkovita i neisplativa. Taj postupak je na vrijeme razotkriven i Vlada RH je upoznata s činjenicom, da to što je dobila, nije rezultat istraživanja nego falsifikat.(u prilogu)

Inače na meteo stranici DHMZ-a stoji već mjesecima članak (od 20.6. 2022.) o obrani od tuče i njenoj neisplativosti, neučinkovitosti i opasnosti po okoliš, dok se druge novije objave npr. o suši i temperaturnim rekordima lipnja i srpnja veoma brzo miču sa te stranice, valjda nisu toliko bitne !

link http://meteo.hr/objave_najave_natjecaji.php?section=onn&param=objave&el=priopcenja&daj=pr27052022

Ravnateljica Zavoda Branka Ivanćan-Picek izjavljuje da su „stručnjaci DHMZ-a“ 2018. godine napravili analizu kojom, po ne znam koji put, dokazuju besmislenost obrane od tuče, selektivno odabravši reference koje to pokazuju, no puno je veći broj istih na suprotnoj strani da učinkovitost OT i utjecaj na vrijeme postoji (danas je to popularno zvati geoinženjeringom, a to su radovi Počakala. Bižića, Gerbera, Kovačića, Matvijeva, Gele, Nikolića, Petija i ostalih), pa tako i da je OT učinkovita, ali oni se ne prikazuju u analizi. To je već viđeno u doba pandemije Covida (2020-2022) kada se samo sluša „struka“, dok druga strana te „struke“ nema pristup i pravo na izjašnjavanje. Sama „Analiza“ sastoji se od nekoliko stranica teksta o olujnim oblacima, o OT u RH, drugim, alternativnim načinima zaštite usjeva i puno stranica tablica koje su dobivene od Ministarstva financija koje su dane kao sirovi podaci bez statističke obrade. (To spominjem radi onih sudionika koji nemaju pristup toj „Analizi“). Po meni, to nije i ne može biti stručni rad, pogotovo ne onaj na temelju kojeg se može ukidati Zakon OT. (u prilogu)

Meteorologinja Dunja Drvar Mazzocco u medijima (2022,) se priključuje istom narativu, iako više ne radi u DHMZ-u:
Komentirala je i nevremena koja su bila popraćena velikom tučom, a koja su hrvatskim poljoprivrednicima nanijele ogromne štete. Na pitanje je li i tuča povezana s klimatskim promjenama, Mazzocco Drvar kaže da se znanstvena istraživanja tog tipa kontinuirano rade.
“Nema baš jako puno takvih istraživanja na našem području, no ono jesmo primijetili je da je učestalost nešto manja, što se na temelju ove godine ne bi reklo, ali su zato intenzitet i trajanje tih nevremena nešto veći, pa tako onda i veličina zrna. Nešto što smo mi imali kao prosječne veličine zrna. mi ih simpatično zovemo grašak ili do lješnjaka, sada se već to polako pomiče i prema orahu, jajetu, itd.”
Protugradna obrana, da ili ne?
Na pitanje drži li teorija da zbog izostanka protugradne obrane imamo sve više tuče, Mazzoco Drvar kaže da ne drži.
“Mi imamo znanstvena istraživanja koja pokazuju da takav način obrane ne djeluje, odnosno istraživanja unutar nekoliko desetljeća koja su se radila su pokazala da nema znanstvenog obrazloženja da ona zaista može napraviti takvu korist kako se misli”, rekla je.

Ma, gdje su ta znanstvena istraživanja ??? Pokažite ih da ljudi mogu pročitati !

Ukidanje ovog zakona djelovalo bi negativno i na tržište rada, a indirektno i na demografiju na branjenom području. Po tome treba uništiti djelatnost koja traje već pedesetak godina, ostaviti ljude bez posla, to je preko 1000 poslužitelja generatora i to su djelatnici po radarskim centrima.

generatori

Bez obzira što je taj posao sezonski, jedan bi dio raketara potražio novi posao, u sadašnjim uvjetima to je teško, te bi otišao u druge zemlje Europske Unije i time narušio ionako katasrofalnu demografsku sliku Hrvatske. Pogotovo na istočnom branjenom području, u Slavoniji. To bi također indirektno djelovalo i na gospodarstvo u RH.
Cijena obrane od tuče nije visoka, to je paušalna ocjena (ona iznosi 2 do 3 eura po hektaru).
OPET MALO STATISTIKE

Za informaciju, u posljednjih 28 godina, od 1994. do 2021. godine, u periodu provođenja kombinirane obrane od tuče, utrošeno je 77410 raketa, prosječno 2867 godišnje i 1.782.533 litre otopine meteorološkog reagensa, prosječno godišnje 63662 litre. Cijena raketa i otopine u tom se razdoblju mijenjala, pa je dosta teško izračunati precizan iznos, ali on se vrti negdje oko 10 do 15 milijuna kuna godišnje. Tu treba ubrojiti trošak za naknade raketarima i poslužiteljima generatora.

Prikupljeni podaci od 1980 godine do 2020 daju u zadnjoj dekadi (2010 – 2019) smanjenje broja dana sa štetom (12,8% na 11,3%), a također i broja postaja na kojima je zabilježena šteta (23,3% na 10,6%), unatoč smanjenom prilivu financijskih sredstava za operativni rad i devastiranju same operativne OT.
Inače od 1994. godine vodi se dnevnik dežurnih meteorologa za generatorsku OT, u kojem se opisuje sinoptička situacija, radarska slika, eventualno uključivanje mreže generatora, te pojave krute oborine i to za svaki dan aktivne sezone OT, od 1. svibnja do 30. rujna. Dakle, tijekom tih 27 godina dnevno su arhivirani i uvijek dostupni navedeni podaci.
Obrana od tuče bavi se ublažavanjem šteta od tuče, i nema utjecaja na štete od vjetra ili obilne kiše. Radi se ono što se može ili, kako DHMZ predlaže, da se ne radi ništa, nego nek postavimo mreže iznad voćnjaka. A što je s drugim poljoprivrednim površinama? A što je s nepovoljnom, vlažnom, bolesnom mikroklimom ispod mreža, da ne govorim da je bilo slučajeva da su skupe mreže uništene od vjetra i obilne tuče, pa dolazimo do apsurda da bi bilo potrebno osigurati mreže protiv tuče, što je opet novo poskupljenje ulaznih troškova. Cijena po hektaru protutučne mreže je bila oko 10 tisuća eura, a branjeno područje pokriva oko 26800 kvadratnih kilometara. Ne hektara, kilometara!
Kao jedan od dokaza da nismo poželjni u svojoj kući, prije nekoliko godina je uklonjen i „Naputak za rad u OT“ (Gerber i ostali) link http://klima.hr/razno/dokumenti/naputak_rad_OT.pdf sa službene zavodske internetske stranice, a priopćenje o neučinkovitosti OT iz 2004. godine domaćih „stručnjaka“ i navedena „Analiza“ iz 2018. i dalje se može naći na istoj stranici. Naš spomenuti naputak ipak se može naći na nezavodskim mrežnim stranicama.

OBRANA OD TUČE

OSVRT NA MIŠLJENJE GEOFIZIČKOG ZAVODA IZ 2003. GODINE

Vlada RH je prije dvije godine zatražila stručno mišljenje o problematici obrane od tuče od Geofizičkog zavoda PMF-a. Geofizički zavod je krovna stručna institucija na području meteorologije u Hrvatskoj, pa je razumljivo da je ovo mišljenje bilo od značaja prilikom odlučivanja o daljnjoj sudbini OT u Hrvatskoj. Zahvaljujući i stavovima iz dopisa Geofizičkog zavoda Vlada RH nije prihvatila Završno izvješće o obrani od tuče (uredio tadašnji ravnatelj B. Gelo).
Prije nekoliko dana, na našu molbu, nam je Geofizički zavod dostavio taj dopis iz 2003.g. koji vam sada stavljamo na raspolaganje s molbom da ga pročitate.
Želimo vam skrenuti pozornost na nekoliko bitnih dijelova stručnog mišljenja Geofizičkog zavoda.

1. Iz rezultata istraživanja učinkovitosti obrane od tuče u Hrvatskoj (voditelj T. Kovačić) vidljivo je da postoje pozitivni pokazatelji čija je pouzdanost ograničena karakteristikama pojave tuče i vrstom dostupnih podataka.

2. Međunarodne recenzije istraživanja sačinjene su na osnovi engleskog teksta istraživanja, koji je samo nalik na hrvatsku verziju, a nije njegov doslovan prijevod. Primjerice, ispuštene su neke reference koje ukazuju na pozitivne rezultate obrane.

3. Ne postoje saznanja o negativnom utjecaju na okoliš obrane od tuče

4. Gelino Završno izvješće ne može se smatrati ni znanstvenim ni stručnim dokazom za ukidanje operativne obrane od tuče (zanimljivo je da isti taj Branko Gelo nekoliko godina ranije objavljuje rad sa suautorima D. Peti i D. Nikolić u kojem pokazuje da se smanjio broj dana sa grmljavinom i tučom u periodu od kada je uvedena OT u RH, dakle tim radom pobija svoj falsificirani uradak, čiji je original izričito tražio od voditelja projekta T. Kovačića da mu preda u elektronskom obliku). Dakle, već tim zahtjevom je bilo nešto sumnjivo u svemu tome.

U međuvremenu je nastavljen dio istraživanja pri čemu je prvotno smanjenje srednjeg broja dana s tučom poraslo s 20% na 22%, a omjer troška i koristi proistekao iz tog smanjenja proračunat na 1:20, tj. na jednu uloženu kunu može se očekivati 20 kuna smanjenja štete od tuče.
I Američko društvo inženjera (ASCE) objavilo je svoj standard za operativan rad obrane od tuče.

Na osnovi dosadašnjih spoznaja, suglasni smo sa završnim preporukama Geofizičkog zavoda o potrebi daljnjeg istraživanja, kao i izdvajanja obrane iz okvira DHMZ-a.
Upravo zato predlažemo da se pokrene nezavisno istraživanje učinkovitosti obrane od tuče, čiji stručni nositelj bi bio Geofizički zavod PMF-a. Također ponovno predlažemo da obranu od tuče provodi samostalna javna ustanova, što zahtijeva minimalne promjene postojećeg Zakona o sustavu obrane od tuče.

PRILOG RASPRAVI O OBRANI OD TUČE U SVIJETU

U mailu koji nam je poslao kolega Istvan Husar, direktor udruge NEFELA za obranu od tuče na području južne Mađarske, vidljivo je da je Republika Mađarska odlučila ponovno uspostaviti državni sustav OT i pokriti cijeli svoj teritorij prizemnim generatorima za obranu od tuče. Do prije dvije godine obrana od tuče postojala je samo u južnoj Mađarskoj, ali su iz Ministarstva poljoprivrede, potaknuti pozitivnim dugogodišnjim rezultatima Nefele odlučili proširiti sustav na cijelu zemlju, što znači da je to sada ozbiljan državni projekt (financiran sredstvima Europske Unije, znači može i na taj način).

U Francuskoj postoji obrana od tuče prizemnim generatorima već gotovo 70 godina, a po riječima direktorice organizacije ANELFA za obranu od tuče u Francuskoj, Claude Berthet, nema naznaka da bi se sustav ukinuo ili smanjilo branjeno područje, upravo suprotno, branjeni departmani su i dalje zainteresirani za sustav, financiraju ga, a stalno se pojavljuju nova područja sa zahtjevom uvođenja OT na njihovom području. Do sada im se nije dogodilo u ovih sedamdesetak godina da je itko postavio zahtjev ukidanja sustava OT na nekom području.
Rumunjska nije do 1990. godine imala sustav obrane od tuče, no nakon toga su odlučili, preko Ministarstva poljoprivrede, uvesti OT na područjima od interesa, tj. tamo gdje postoji vrijedna poljoprivredna proizvodnja i tamo gdje tuča pričinja znatne štete. Sustav se godišnjje financira iznosom od oko 20 milijuna eura, a temelji se na raketama rumunjske proizvodnje. Za sada imaju operativna tri branjena područja, gdje rade od 2015. godine, u izgradnji OT još su tri područja, te pripreme za njih još nekoliko. Rumunjska je delegacija posjetila Hrvatsku i izrazila zainteresiranost za obranu od tuče prizemnim generatorima kakvi se koriste kod nas.

U Bugarskoj se obrana od tuče provodi već više desetljeća, temelji se na raketnom sustavu. Ne postoje planovi gašenja ili smanivanja sustava.

U Španjolskoj se obrana od tuče provodi na nekoliko područja, prizemnim generatorima, i po riječima prof. Sancheza, nema govora o ukidanju, tj. slično kao u Francuskoj, intencija je na širenju sustava.
U Sloveniji se provodi obrana od tuče avionima na širem području Maribora. Godišnji troškovi su cca 250 000 Eura. Finaciraju se dijelom iz lokalne sanouprave, a dijelom iz Ministarstva poljoprivrede.
Austrija, Njemačka i Grčka provode obranu od tuče na pojedinim područjima upotrebom aviona, koji nosi piro patrone i zrakoplovni generator.

DO SADA SPOMENUTE ZEMLJE, ČLANICE SU EUROPSKE UNIJE, A NITI U JEDNOJ NE SPOMINJE SE UKIDANJE ILI SMANJENJE SUSTAVA, UPRAVO OBRNUTO, JAČANJE I PROŠIRENJE, TAKO DA NE STOJI TEZA DA SE SUSTAVI OBRANE OD TUČE U SVIJETU GASE.

Pored zemalja Europske unije, obrana od tuče provodi se i u nizu zemalja u kojima postoji vrijedna poljoprivredna proizvodnja, te gdje tuča pričinjava znatne štete. Te zemlje su: BiH, Moldavija, Ruska Federacija, Srbija, Ukrajina, Švicarska, Kina, Argentina, Kanada, SAD, Maroko. Popis možda nije kompletan, s obzirom da se stalno pojavljuju nove informacije o novim sustavima obrane od tuče.

Dio informacija se nalazi u knjizi Zaštita od grada u zemljama Evrope, autora Tihomira Dejanovića i Joviše Kovačevića, izdanje Gradiška, 2014. godine, a dio informacija je dobijen direktnim kontaktima s kolegama iz Mađarske, Francuske, Španjolske i Rumunjske.

I na kraju bivši zaposlenik vojne avio industrije u SAD-u Mark Mccandlish, (postoji kratki video na internetu), govori o kontroli vremena i klime i doslovno kaže: „Ako kontrolirate vrijeme (misli na vlagu, temperaturu, uzlazne struje, vjetrove i zasijavanje aerosolima različitog kemijskog sastava u atmosferi) možete kontrolirati sve: od oborine, suše, poplava, tuče do uragana, a time količinu hrane i vode za ljude na Zemlji“. Američka vojska je to radila kao eksperiment, a on je bio očevidac svega toga.

spisak radova

To je samo sažetak povijesti uništavanja hrvatske OT. Smatram da se Zakon o radu OT ne smije ukidati, nego dalje provoditi u onom obliku kako ga propisuju pojedini njegovi članci, s raketama i meteorološkom otopinom reagensa, uz pripadajuće pravilnike (Pravilnik o operativnpm djelovanju sustava OT – NN36/02 i Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava OT – NN75/02).

Ali, idemo iz početka, jer izgleda da je potrebno neke stvari ponoviti i proširiti.
PRAVNIČKA METEOROLOGIJA ILI KRŠENJE ZAKONA O OT

Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN 53/2001) propisano je: Članak 3., stavak 2. (2) Poslovi istraživanja obrane od tuče su: 3. utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče provodit će se prema znanstvenostatističkim pokazateljima i pravilima struke, Članak 4. (1) Rezultati istraživanja djelovanja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđivanje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim stručnjacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije. (2) Odluku o prestanku operativnog djelovanja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor. „Analiza sustava obrane od tuče – Izvješće i mišljenje o opravdanosti daljnjeg rada sustava obrane od tuče u Republici Hrvatskoj Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske iz srpnja 2018. godine“ ne ispunjava uvjete iz članka 3. i članka 4. Zakona., niti pokazuje neučinkovitost OT.

Godine 2019. rakete uz otopinu koriste samo Osijek, Gradište i dio Gorica, ostali koriste samo otopinu, što je protuzakonito, jer svi radarskicentri trebaju imati i rakete i otopinu.

Godine 2020. koristi se samo otopina na čitavom branjenom području, što je ponovo protuzakonito, jer svi radarski centri trebaju imati i rakete i otopinu.

Godine 2021. još uvijek postoji zakon, otopina nije naručena, pa se teren s GP popunjava samo polovično, jer nema dovoljno otopine za sve, a radarski centri imaju duplo manje aktivnih GP, od 564 radi njih 300 i to tek od 15. lipnja, a dobivaju za početak samo jedan kanister od 20 l otopine.

Godine 2022. ista priča – još uvijek postoji zakon, otopina nije naručena, pa se teren s GP popunjava samo polovično, jer nema dovoljno otopine za sve, a radarski centri imaju duplo manje aktivnih GP, od 564 radi njih 300 i to tek od 1. lipnja, a dobivaju za početak 40 l otopine.

Sreća da u prethodnom razdoblju do sada nije bilo jačih oluja. Šala, naravno, jer desila se jedna 25. lipnja 2021., s procjenom štete od samo 300 milijuna kuna, druga 9. srpnja s nešto manje štete, zatim 18. srpnja kad je na istoku zemlje, od Vukovara do Iloka, bila šteta od 600 milijuna kuna i onda još 23. srpnja u Zagorju. I zamislite, nitko nije potegao pitanje zašto OT nije djelovala, nego se samo obećavala naknada štete od osiguravajućih zavoda, te pomoć od države. Vlada RH daje 15 miliona kuna za sve štete (ne samo od tuče) u prošloj 2021. godini. Smiješna brojka u odnosu na realne štete (mraz, suša, poplava, oborina, jaki vjetar, požari itd.) A 2022. godine 25.svibnja kada i ovako devastirana OT još ne radi, jaka tuča je poharala sjeverozapadnu RH.

Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava OT između ostalog propisuje člankom 18. da za operativno djelovanje na pojedinoj lansirnoj postaji (LP) treba biti minimalno 6 raketa protiv tuče, a člankom 19. da za operativno djelovanje na pojedinoj GP treba biti minimalno 8 litara otopine reagensa.
Dakle, stanje raketa početkom 2021. sezone na svim LP je nula (0), a otopine ima dovoljno samo za 300 generatora. Za 264 generatora nema otopine. To je još jedno kršenje zakona preko podzakonskog akta.

Vlada RH i ravnateljstvo DHMZ-a tijekom zadnje tri godine sustavno krši zakon OT.
Glavna je ravnateljica, ohrabrena podrškom ministarstva poljoprivrede, u siječnju 2021. godine, inicirala prema ministarstvu dokument kojim želi požuriti ukidanje zakona. No u međuvremenu još traje e-savjetovanje o toj temi, pa i to iščitavamo kao još jedno nezakonito djelovanje od strane DHMZ-a.
Kakva je to država koja izglasa zakon, a ne pridržava ga se?

Članak 113. Ustava RH kaže:

Vlada Republike Hrvatske:
– predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
– predlaže državni proračun i završni račun,
– provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
– donosi uredbe za izvršenje zakona,
– vodi vanjsku i unutarnju politiku,
– usmjerava i nadzire rad državne uprave,
– brine o gospodarskom razvitku zemlje,
– usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
– obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Članak 81. Ustava RH kaže:

Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom
„KRATKA“ POVIJEST DOGAĐANJA

Korišteni podaci su iz mreže postaja obrane od tuče (OT). Do 1994. godine postaje su bile samo lansirne (rakete) a od 1994. (od 5. srpnja) uvedene su i generatorske postaje. Sezona obrane od tuče redovno traje od 15. 04. do 15.10. tj. 184 dana. Godine 1991., 1992. i 1993. sezona obrane od tuče trajala je kraće (154, 131 i 153 dana). Tih godina obrana od tuče se provodila samo na području sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske. Godine 1994. radilo se sa generatorima na cijelom branjenom području izuzev UNP-a i okupiranih područja. Sezona je trajala 107 dana.
U sezoni 1995. godine uz generatore na području sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske ponovno su uvedene rakete. Od sezone 1999. pa do danas radilo se od 01.05. do 30.09. (153 dana). U 2004. godini rakete se nisu upotrebljavale do 25.08 (njihovu upotrebu stopira B. Gelo pod izgovorom da su neispravne. Radilo se samo prizemnim generatorima. U 2019. godini rakete koriste samo RC – Gorice, Gradište i Osijek.
U 2020. godini sezona počinje 8. lipnja i to samo prizemnim generatorima, da bi krajem sezone bilo manjka otopine na nekim područjima, a nova nije nabavljana, a 2021. prepolovljena mreža generatorskih postaja počinje sa radom 15.6.2021.,a 2022. od 1.lipnja.
Do 1984. godine nisu bile evidentirane pojave sugradice (tuča i sugradica su zbrajane zajedno – sugradica je zrno leda veličine do 5 mm)
Do 1998. godine veći dio RC-6 i 8 su pod UNPA zonom, pa veći dio njihovih poligona, kao i okupirana područja ne rade. Raketama ne rade do 1997. godine Stružec i Gorice, a do 2001. godine Gradište i Osijek. Osijek nema rakete na Baranji ni do 2022. godine. 2002. i 2003. godine djelomično nema dovoljno otopine po nekim radarskim centrima i mjesecima.
Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak ravnatelja na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE), a dolazi do premještanja pojedinih djelatnika sa RC-Sljeme na RC-Tremu i Stružec. Djelatnici RC-Sljeme i sindikat su stali na prvu liniju borbe protiv nadređenih.

Od 2006. godine postignuto je optimalno prekrivanje branjenog područja lansirnim (LP) postajama (353) i generatorskim (GP) postajama (585).

Aktivni broj GP i LP po svakoj godini postoji u excell arhivi sa svim drugim podacima, ovdje je to ukratko prikazano tekstualno.

1995. veći dio RC-6 i 8 su pod UNPA zonom, pa veći dio njihovih poligona, kao i okupirana područja ne rade. Raketama ne rade do 1997. godine Stružec i Gorice

1996. veći dio RC-6 i 8 su pod UNPA zonom, pa veći dio njihovih poligona, kao i okupirana područja ne rade. Raketama ne rade do 1997. godine Stružec i Gorice

1997. veći dio RC-6 i 8 su pod UNPA zonom, pa veći dio njihovih poligona, kao i okupirana područja ne rade. Raketama ne rade do 1997. godine Stružec i Gorice

1998. do 2001. godine Gradište i Osijek ne rade sa raketama (Osijek nema rakete na Baranji do 2022. godine).

1999. do 2001. godine Gradište i Osijek ne rade sa raketama (Osijek nema rakete na Baranji do 2022. godine).

2000. do 2001. godine Gradište i Osijek ne rade sa raketama (Osijek nema rakete na Baranji do 2022. godine). Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak novog ravnatelja Branka Gele (koji je gle čuda radio u odjelu OT) na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE – ako prognostičari kažu da se u noći ne očekuju nestabilnosti ekipama na centrima se ne plaća noćni rad), a dolazi do premještanje pojedinih djelatnika sa RC-Sljeme na RC-Tremu i Stružec, mimo Kolektivnog ugovora za Državne i lokalne službenike i namještenike.

Imenovanje dr.sci. Branka Gele na prijedlog dr.sci. Hrvoja Kraljevića –ministra znanosti (kolovoz 2000.godine). Osniva se međuresorska radna skupina sa zadatkom da izvrši kritičku ocjenu postojećeg sustava obrane od tuče, te da do 31. listopada 2000. godine predloži Vladi RH izmjene i dopune zakona o sistemu obrane od tuče (NN 54/88 i 18/90) ili novi zakon s novim konceptom obrane od tuče za cjelokupno područje RH (rujan 2000).
Ravnatelj odbija materijal koji su za međuresorsku radnu skupinu pripremili stručnjaci obrane od tuće (Obrana od tuče-temelji, rasprostranjenost, rezultati i iskustva s posebnim osvrtom na hrvatski model) i smjenjuje načelnika odjela (listopad 2000). Ravnatelj priređuje materijal za međuresorsku radnu skupinu u kojem iznosi tvrdnju da operativni program obrane od tuče treba ukinuti, a da treba nastaviti program istraživanja (listopad 2000.).
Ravnatelj naređuje organizaciju „Istraživanja učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče“ okvirom Odjel obrane od tuče.

2001. Donosi se Zakon o sustavu OT u kojem sam i ja učestvovao kao član komisije za njegovo donoženje (NN 53/2001), do 2001. godine Gradište i Osijek ne rade sa raketama (Osijek nema rakete na Baranji do 2022. godine). Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak ravnatelja na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE) DA-biti će nestabinosti, NE-neće biti nestabilnosti.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a (NN 24/01) Odjelu za obranu od tuče (OOT) uzima sedam radnih mjesta visoke stručne spreme, jedno više i pet srednje stručne spreme i svodi ga sa odjela sa 110 radnih mjesta na odjel sa 97 radnih mjesta. Time narušava organizaciju i tehnološki proces, a time i sigurnost i pouzdanost sustava OT. Tijekom vremena pokazuje se da „novo ustrojstvo Zavoda“ izaziva kaos i blokadu poslovanja tako da ravnatelj donosi neprovodivu odluku da „svi rade kao što su i prije radili bez obzira na novo ustrojstvo“ (ožujak 2001)
Pravilnik o unutarnjem redu sadrži niz protuzakonitih odredbi, a sistematizacijom se bitno pogoršava kvalifikacijska struktura OOT i otežava istraživanje (travanj-svibanj 2001)
Sustavno se otežava priprema sustava za rad u sezoni OT u 2001. godini, a plan i program rada kao i financijski plan nisu dostavljeni nadležnim resorima i Vladi RH na usvajanje. Natječaji za nabavu raketa i otopine su raspisani, no ugovaranje se oteže tako da sustav radi samo na temelju nedovoljih zaliha iz prethodne godine, što smanjuje pouzdanost i isplativost sustava (travanj, svibanj, lipanj2001.)
31.5.2001. Hrvatski sabor donosi Zakon o sustavu obrane od tuče koji izlazi u NN 53/01 13. lipnja 2001. godine i stupa na snagu „osmog dana po objavi u novinama“
Da bi prejudicirao stanje i izigrao Zakon prema kojem Pravilnik o operativnom radu sustava OT i Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje OT donosi ministar Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, ravnatelj antidatiranim materijalom (1. lipnja 2001.) „Rad u sezoni OT u 2001. godini“, 20. lipnja nameče novu organizaciju i raspored rada OOT. Pored toga što je njegova organizacija rada protiv pravila struke, protiv principa dobrog gospodarenja ona je i povreda Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za državne i lokalne službenike i namještenike.
Struka i zaposlenici prvo uporozavaju ravnatelja na propuste i povrede zakona i pravila struke. Kako ravnatelj ustrajava na svojim naredbama, struka i zaposlenici OOT-a putem sindikata traže zaštitu od nadležnih resora (Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pravosuđa). Nadležni resori ne poduzimaju ništa, a ravnatelj suspendira načelnika OOT-a i pokreće protiv njega postupak pred Službeničkim sudom kako bi dobio opravdanje za svoje postupke i ušutkao struku OT. Pored toga pokreće postupke protiv još dva službenika OOT-a i protiv zamjenika sindikalnog povjerenika.
Dijelu zaposlenika OT uskraćuje isplatu dijela plaće ostvarene pod posebnim uvjetima (rad noću, subotom, nedjeljom, praznikom i u drugoj smjeni) samo iz razloga što su odbili postupiti po njegovim nalozima kojim bi ugrozili učinkovitost i isplativost sustava i što je najbitnije sigurnost zračnog prometa. Pored navedenog u postupcima natječaja za nabavu raketa i otopine čini teške povrede Zakona o nabavi roba i usluga i ustupanja radova, te otezanjem ugovaranja dodatno teško narušava rad i operativnost sustava.
Sredstva ostvarena temeljem zakona za provođenje operativnog programa OT ravnatelj nenamjenski troši (od ostvarenih 24.000,000 kn, nenamjenski je utrošeno 4.000,000 kn) a zaključke Vlade RH o obnovi sustava na području Baranje i Hrvatskog Podunavlja ne provodi. Suprotno Zakonu o sustavu OT iz sredstava za provođenje operativnog programa OT financira „Istraživanje učinkovitosti i isplativosti OT“. Od sedam istraživača samo dva su s punim radnim vremenom na poslovima istraživanja, dok preostalih pet istraživača i desetak suradnika su s punim radnim vremenom u operativi, a jedan udaljen s posla. Novom uredbom o unutarnjem ustrojstvu OOT gubi još jedno radno mjesto. Pored toga nova uredba ne poštuje odredbe Zakona o sustavu OT i ne ispravljaju se uočene greške koje su počinjene u prethodnoj uredbi (kolovoz 2001)
2002. Donose se pripadni Pravilnici Zakona o tehničkim uvjetima i operativnom djelovannju (NN 36 i 75/2002). 2002. godine djelomično nema dovoljno otopine po nekim radarskim centrima i mjesecima (tu se već krši zakon). Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak ravnatelja na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE), a dolazi do premještanje pojedinih djelatnika sa RC-Sljeme na RC-Tremu i Stružec.

Istraživački tim predaje „Izvješće o učinkovitosti obrane od tuče do 2000. godine“ kojim je dokazano statistički signifikantno smanjenje srednjeg broja dana s tučom od 19,7% na branjenom području (siječanj 2002).
Ravnatelj iz zaključaka izvješća izbacuje dijelove teksta (u prilogu) s dokazima učinkovitosti obrane od tuče i proslijeđuje ga Ministarstvu znanosti. Ministarstvo znanosti šalje prijedlog vladi RH da se „kao operativni plan OT prihvati plan istraživanja učinkovitosti i isplativosti OT“. Vlada RH nije na dnevnom redu imala ni financijsko izvješće o izvršenju plana i programa rada za 2001. godinu, ni financijsko izvješće za 2001. godinu, plan rada i financijski plan za 2002. godinu. Ravnatelj traži od Ministarstva rada i socijalne skrbi suglasnost za rad u preraspodjeli (do 52 sata) samo za dio zaposlenika OOT-a, premda se i u drugim službama u zavodu radi u režimu preraspodjele radnog vremena.
Ravnatelj ometa realizaciju financijskih sredstava za operativni program rada za 2002. godinu, međutim sredstva pristižu i ima ih dovoljno za provođenje plana rada, no ona ostaju na računu, te ih Ministarstvo financija povlači sa računa zavoda. Sindikat pokreće postupke upravnog, financijskog i unutarnjeg nadzora no nadležni resori ne izvješćuju ga o poduzetim koracima i mjerama. Natječaji za rakete ponovno se prekasno raspisuju (kolovoz, rujan) tako da otopina i rakete dolaze na teren prekasno. Ugovaranje raketa namjerno se oteže i ugovara se ih samo 2000 komada što će ozbiljno ugroziti pouzdanost i učinkovitost sustava u 2003. godini.
30. rujna istraživači predaju izvješće o učinkovitosti i isplativosti OT do 2000. godine u kojem je pokazana i dokazana učinkovitost OT i njena isplativost (od 1:6 do 1:30). Ćlanovi istraživačkog tima kao kaznu za pozitivan rezultat (voditelj projekta i voditelji podprojekata) dobili su ocjene „ne zadovoljava“, izuzev jednog koji je dobio ocjenu „zadovoljava“. Ravnatelj pokreće tužbe zbog klevete (napisi i iizjave predstavnika sindikata u medijima) protiv 12 djelatnika iz odjela OT, gdje se ročišta zakazuju više puta na sudu u Selskoj ulici, no nakon nekog vremena odustaje na nagovor svog odvjetnika od tužbe
2003. 2002. i 2003. godine djelomično nema dovoljno otopine po nekim radarskim centrima i mjesecima (kršenje zakona). Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak ravnatelja na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE), a dolazi do premještanje pojeddinih djelatnika sa RC-Sljeme na RC-Tremu i Stružec. 2003.godine djelomično nema dovoljno otopine po nekim radarskim centrima i mjesecima (tu se već krši zakon).

Ne raspisuje natječaj za nabavu novih raketa za OT što dovodi do kritične opskrbljenosti i nemogućnosti aktiviranja novo osposobljenih postaja na istoku Slavonije. Formalno daje naloge za proširenje sustava na istok i odobrava sredstva, ali ne osigurava sredstva djelovanja kako bi realizirane postaje profunkcionirale i osigurale cjelovitiji sustav. Uimjesto da dostavi prijedlog o reorganizaciji OT što je traženo od Vlade, ponovno dostavlja prijedlog o ukidanju OT i preusmjeravanju sredstava i opreme OT u druge namjene.
U sezoni organizira u tom trenutku nepotrebno ispitivanje raketa, kada su one preuzete i stavljeme u funkciju s namjerom da se prikažu kao opasne i da zabrani njihovu upotrebu. Iako ispitivač ukazuje na neke nelogičnosti u minimalnim zahtjevima ne pokreće proces njihovog ispravljanja, već ih koristi za argumentiranje da raketa ne valja. Prijedloge i materijale prema Vladi šalje bez konzultacija sa načelnikom OOT-a i bez njegova znanja. Ne poštuje i ne uvažava stručne prijedloge načelnika o organizaciji rada i radi uredbe koje propisanim načinom rada sustav definitivno čine nepripravnim u većini slučajeva potrebe djelovanja, a djelatnicima neracionalno otežava uvjete rada.
Iako na računu OT ima sredstava ne plaća ugovorne obaveze proizvođaču za isporučene rakete. Stručnim djelatnicima OOT-a taji obavijest o međunarodnom simpoziju o OT. A kada saznaju za njega ne dozvoljava nikome odlazak (Sastanak eksperata za protivgradnu zaštitu organiziran od strane Svjetske meteorološke organizacije WMO, Nalchik od 27.9. do 2.10. 2003. godine). Na simpoziju se donose pozitivna mišljenja o projektima OT. Materijali sa simpozija su djelatnicima OT nedostupni.
2004. Rakete se koriste tek od 25. kolovoza (kršenje zakona). Od 2000 do 2004 vrši se konstantni pritisak ravnatelja na djelatnike radarskih centara u obliku mijenjanja radnog vremena s obzirom na prognozu vremena (DA/NE), a dolazi do premještanje pojeddinih djelatnika sa RC-Sljeme na RC-Tremu i Stružec.

Oteže sa raspisivanjem nadmetanja za sredstva djelovanja iako su zalihe minimalne i ne zadovoljavaju opskrbljenost niti za optimalnu opskrbljenost na samom početku sezone. Ponovno daje prijedlog o ukidanju OT s namjerom preusmjeravanja sredstava OT za druge namjene bez znanja struke i bez izrade plana skrbi za djelatnike OT.
U tajnosti od stručnjaka OOT-a predlaže projekt HRRAD radarske mreže Hrvatske u kome predviđa preusmjeravanje opreme OT-radara u ostale namjene i između ostalog predlaže planove preseljenja sa sadašnjih lokacija koje koristi OT na more…

S obzirom na sve navedeno vidi se da je OT okvirom rukovodstva DHMZ-a sistematski gušena, namjerno prikazivana kao nedjelotvorna i problematična djelatnost i kao takva u sklopu DHMZ-a kako je sada konstituiran nema perspektive, a niti mogućnost organizacije i razvoja u skladu sa Zakonom o OT, a kamo li povečanja djelotvornosti ili stručnog unapređenja.
Ravnatelj DHMZ uporno prikriva rezultat istraživanja OT kod nas i stanje vezano uz OT u susjednim zemljama i u svijetu, a struci zabranjuje istupe van Zavoda. Jedini koji mogu parirati su Sindikalni predstavnici SSSH podružnice djelatnika OT. Stanje u DHMZ-u je općenito na granici izdrživosti, rezultati rada sve lošiji, motiviranost djelatnika, osim nekolicine ravnateljevih istomišljenika, sve slabija, a ljudska prava ugrožena.
E sada kada se vratimo na početak „Analize“ koja daje prikaz povećanja neefikasnosti OT poslije 2000. godine, vidljivo je iz gore danih komentara po godinama, zbog čega su dobiveni takvi rezultati.
2005. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja (razriješen dužnosti, mislili smo da je problem riješen) smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan, jer njegov nasljednik mr.sc. Ivan Čačić (gle čuda i on je radio u odjelu OT) vodi istu politiku prema OT.

2006. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT. Jedan dio zaključka vlade iz te godine je „Zadužuje se DHMZ da nastavi aktivnosti na poslovima OT, te da u operativnoj provedbi vodi računa o racionalizaciji sustava. Preporučuje se DHMZ-u da u provedbi OT nastavi aktivnije provoditi istraživanja učinka djelovanja sustava OT, kao i da sudjeluje u, ili organizira projekte OT uvođenjem novih metoda djelovanja“

2007. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan, jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2008. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan, jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2009. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan, jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2010. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2011. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT kojeg se sustavno devastira. Novi ravnatelj Ivan Čačić zahtjeva od Ministarstva poljoprivrede da se ukinu rakete i ostane samo rad generatorske mreže. Apsurdno je to (gle opet čuda) da je navedeni ravnatelj započeo svoj radni vijek u DHMZ- u i to gdje dalje nego u odjelu OT, (njegov magisterij također obrađuje temu iz OT). Istina je i da je svoje radne dane večinom ostvarivao na službenim putovanjima po svijetu, a ne u DHMZ-u, a sada 2021 i 2022. godine u mirovini prezentira prognozu vremena na Novoj TV i daje izjave o vremenu i klimatskim promjenama u nekim medijima, no to je već druga tema za diskusiju.

2012. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2013. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2014. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2015. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2016. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.

2017. broj aktivnih GP (oko 580) i aktivnih LP (360) se stabilizira na navedenim brojevima, odlaskom ravnatelja smanjuje se kontinuirani pritisak na djelatnost OT, ali je on i dalje prisutan jer njegov nasljednik vodi istu politiku prema OT.
2018. godine nova Glavna (valjda ima i manje glavnih) ravnateljica Branka Ivančan-Picek daje “Analizu” ministarstvu poljoprivrede koja počinje tvrditi da je OT neučinkovita i da je treba ukinuti i to putem ukidanja zakona o OT, znači da već viđeni scenarij se ponavlja.

Od 2017 do 2020. se prvo ukidaju rakete (manje su zalihe) na jednom dijelu teritorija (2018 i 2019, jer se ne kupuju nove, a zaliha se smanjuje), zatim ostaju raditi samo generatori (2020) i na kraju se ide na smanjenje broja GP za 50% (2021 i 2022.), time da zadnje tri godine sezona OT počinje kasnije i to početkom lipnja 8. 2020. zbog „pandemije“ polovicom lipnja 15. 2021. zbog vjerojatno nedostatka i na vrijeme nenabavljene otopine reagensa za generatore (rakete se ni ne spominju, a stoje u skladištu u Varaždinu, jest da im je istekao rok trajanja), te 2022. godine isto radi 300 GP i sezona opet bez razloga počinje kasnije 1. lipnja, (a najveća šteta je zabilježena 25. svibnja na pet županija sjeverozapadne RH)
Budući da nema dovoljno otopine od Ministarstva poljoprivrede se traži 2021. godine odgovorno ponašanje u njenom trošenju, dok ne dođe nova količina (natječaj kasno napisan, jer se mislilo da će se ukinuti Zakon o OT).
GP dobivaju po 20 litara otopine do 15. lipnja, kada bi trebala službeno početi sezona OT, a zaliha je zanemariva (inače godišnja prosječna potrošnja u proteklih 27 godina je bila 122 litre otopine po GP). U 2022. godini nema nove nabave otopine (iako u proračunu je predviđen novac za nju), nego se radi sa zalihom od prošle godine cca 20.000 litara.
To je kao da sadašnja ravnateljica, koja je prije radila u prognozi vremena, traži ukidanje iste, jer je neučinkovita i ponekad ne daje točne prognoze vremena.

I NA KRAJU SE PONAVLJA U 2021. GODINI, 2002.GODINA KADA SE REVIDIRA GODIŠNJE IZVJEĆŠĆE O RADU OOT (DA NE BUDE FALSIFIKAT DAJU SE REČENICE OD RUKOVODSTVA DHMZ U USTA ONIH KOJI SU PISALI IZVJEŠĆE, DA GA PROMIJENE ONAKO KAKO ONI KAŽU, PA JE ONDA TO CENZURA IZRAŽAVANJA. KRASNO, JEDAN OBIČNI IZVJEŠTAJ O RADU OT KOJI SE PIŠE VIŠE OD 40 GODINA, PODSJEČA NA FALSIFICIRANJE KOJE JE 2002. GODINE UČINIO TADAŠNJI RAVNATELJ GELO BRANKO (sada već pokojni) ZA PROJEKT. Elaborat o učinkovitosti OT Tomislava Kovačića pod naslovom „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine „ koji pokazuje smanjenje broja dana sa tučom je falsificiran (Gelo) i kao takav predan 11.01.2002. godine vladi RH.

Izgovor za cenzuru je slijedeći: Tek sada je uočeno da postoje u izvještaju interpretacije koje nisu u skladu sa službenim pozicijama DHMZ-a”
A TAKAV IZVJEŠTAJ SE RADI OD SEDAMDESETIH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA, ZNAČI NITI ONI NISU U SKLADU SA SLUŽBENIM POZICIJAMA DHMZ !!!!

Upravo sam dobio prepisku ravnateljice, zamjenika i Drageca (urednika Biltena) – mala frka oko mojih tekstova u Biltenu!!
Tek sada je uočeno (Güttler) “interpretacije koje nisu u skladu sa službenim pozicijama DHMZ-a”
Ne samo ove, nego i prošle godine!
Ravnateljica predlaže sastanak uredništva radi ispravke ili objave službenog stava.

U 2022. godini se nastavlja nezakoniti rad OT već četvrtu godinu (zakon nije ukinut), ne kupuje se nova količina otopine, a kamoli raketa, sistem je u lošem stanju (stari automobili s kojima se prevozi zapaljiva tekućine, radio veza ne radi, lansirne postaje su devastirane, manjka nove opreme i pripadnih dijelova . i ostala oprema) te se traži da se broj GP još smanji !!! U ovim devastiranim uvjetima još se traži odgovorno i štedljivo poslovanje, a sezona počinje opet kasnije 1. lipnja, da bi bilo dovoljno otopine do kraja sezone, (znate onu mantru iz prošlih godina „ostanimo odgovorni“). Nastavlja se cenzura tekstova za zavodski bilten (izlazi mjesečno), te godišnje izvješće o radu OT za 2022. godinu koje se šalje županijama

A od ovakve devastirane i prepolovljene OT u RH (nema raketa, otopina se ne nabavlja, sada u prvih 8 dana lipnja 2022. godine generatori su radili i trošili otopinu, ne obnavlja se radio veza, koriste se stari automobili za prevoz otopine koja se tretira kao zapaljiva tekućina itd, da sve na nabrajam) ne očekuje se niti neka učinkovitost, ali se uvijek može reći “evo vidite tuča pada, a OT je radila”. U takvim situacijama postoji velika mogućnost manipulacije podacima, a to u velikoj mjeri ovisi i o medijima na koji će se način predstaviti problem, Činjenica je da je ovo već treća godina da se ne radi po postojećem zakonu, jer se „čeka“ njegovo ukidanje, a godine prolaze i nitko nije zato odgovoran !!!

Ponavljam: kakva je to država koja donosi zakone, ali se njih ne pridržava?

U prijedlogu ukidanja piše da je obrana problematična sa stajališta očuvanja okoliša zbog „nekontroliranog zasijavanja srebrnim jodidom“. Naši stručnjaci koji rade u obrani su ravnopravni onima iz četrdeset zemalja svijeta koje provode obranu i ne može se reći da „nekontrolirano“ zasijavaju oblake. Riječ je o dva i pol grama srebrnog jodida (AgI) po hektaru u pet mjeseci sezone OT, ili pola grama mjesečno po hektaru, s tim da AgI ne spada u opasne ili otrovne tvari, jer je u medicini poznati antiseptik (za razliku od utroška tona pesticida koji se nalaze u tretiranim poljoprivrednim kulturama, a služe za ljudsku prehranu, te GMO sjeme itd. – to već prelazi u drugu sferu zdravog života i zagađenja okoliša). Prof. Vrček tvrdi: „Svaka treća jabuka sadrži vrlo štetne pesticide“
OSTANIMO ODGOVORNI

Tako bih ja nazvao zadnji e-mail za početak obrane od tuče u 2021. godini, a pritom ne mislim na coronu (gornji desni ugao programa HRT-a na tv prijemniku s kojim su nam ispirali mozak), kako stoji u dopisu Ministarstva poljoprivrede od 24. ožujka, gdje se traži da se operativni rad OT vodi održivo i odgovorno (ma što to značilo, pogotovo sada kada se nema s čime raditi). Slijede moje primjedbe (možda sam nešto zaboravio, ali nisam zaboravio da se OT u RH još uvijek naziva od 1994. godine kombinirana OT, što znači da se koriste rakete i otopina, što unazad nekolko godina nije bilo ostvareno):

1. Ne postoji službeni dopis ravnateljice za smanjenje broja GP, pa je lopticu, usmeno, prebacila gospodinu Osmanu. I Maliću, koji tada nije prisutan, potvrđuje sam Malić.

2. Sezona OT ne počinje 1. svibnja nego tek 15. lipnja. Nema dopisa ravnateljice.

3. Gospodin Osman je samo voditelj područne službe za OT Zagreb, a što je s istokom (Malić)?

4. Ovim činom narušava se već ionako slaba OT koja je na koljenima i održava se liječnički rečeno na aparatima. Na respiratoru (nešto poznato od prije).

5. Ravnateljica i dalje krši postojeći zakon u nadi da će se on kad tad ukinuti, ali to nikako nije razlog da se do ukidanja istog ne radi OT, i raketama i generatorima. Takvo stanje može potrajati godinama.

6. Ovim činom se ujedno ozbiljno narušava metodologija generatorske OT, jer GP mreža postaje kao sir s velikim rupama, popularni ementaler. (prilog su karte branjenog područja prije i poslije smanjenja broja postaja)

7. Da smo normalna država, zbog kršenja OT zakona, ne jednom nego više puta, netko bi morao odgovarati.

8. Po kojem principu će ekipe radarskih centara preko noći odabirati dobre od zločestih poslužitelja?

9. Dva djelatnika visoke stručne spreme koji ove godine rade posao dežurnih meteorologa OT po novoj zavodskoj sistematizaciji nisu više u sklopu OT službe.

10. Kada padne prva veća tuča, u međuvremenu je pala u Požeštini 25. lipnja, gdje je šteta procijenjena na 300 milijuna kuna, biti će odmah prikazana kao da je OT neučinkovita. Ipak, reakcije vlade RH i ministarstava uglavnom su se bazirale na osiguranju usjeva i objekata, te se nitko tada glasno i javno nije zapitao kakvo nam je stanje OT. Vlada RH je dala 15 miliona kuna za sve štete (ne samo za tuču, ima tu i suše, mraza, poplava itd.) u prošloj 2021 godini.

Nešto o tablicama ministarstva financija iz „Analize“ na kojoj se temelji ukidanje zakona o OT.

Samo je nekoliko godina kompletno, a uglavnom nema potvrđene isplaćene štete za pojedinu godinu. Nedostaje 2013. godina. Pozitivna je činjenica da od 2010. godine udio šteta ot tuče u ukupnoj procjeni svih šteta (suša, mraz, poplave, klizišta, oluja, vjetar itd) se kreće od 7,74% do 0,63%. U novim podacima pojavljuju se godine 2018 i 2019. sa učešćem od 61,5 % i 37,1 % šteta od tuče u odnosu na ukupne štete, a to je najbolji pokazatelj devastiranog sustava OT (nema dovoljno raketa i otopine) To govore brojke. Prazne rubrike su da nema podataka, a nule u čelijama da nije bili ničega (procjena-isplata)

JOŠ JEDAN ZADNJI OSVRT NA „SEZONU“ 2021. GODINE

Kako ovo sve nazvati nego ljudska zloba i nemoral. Još kad se sjetim da je DHMZ prošle, a bome i ove, godine tražio financiranje od županija, kada se “prenamjenilo” preko 4 milijuna kuna, no budući da nisu predviđena sredstva za naknade raketarima, lijepo se to dalo prevesti iz dopisa Ministarsva poljoprivrede iz racionalnog “ne stvaranje zaliha otopine” u sumnjivo “neka radi samo pola generatora”.
Jer gustoća generatorske mreže predviđena je rasterom od 7-8 km, zbog ograničene mogućnosti širenja reagensa. Ovako bi moglo biti više tuče nego inače, a onda će opet ispasti da je OT neefikasna.
Novu GP mrežu na radarskim centrima forsirano, preko noći, slažu djelatnici srednje školske spreme, a najčešći je kriterij: “ona rampa nam je predaleko, pa ćemo je ukinuti”. Ne treba se ni tome previše čuditi kad su vozila većinom stare krame.
Ima takvih argumenata još. Izgleda da svi radarski centri ukidaju svoju istočnu stranu, što znači da će biti osam velikih nebranjenih površina, odnosno da se jedinstveni sustav raspao na osam malih, kvazibranjenih područja, što je još gore od onog ementalera. Baš me zanima hoće li netko napraviti planšetu Hrvatske da se vide sve rupe, a trebalo bi. U međuvremenu imamo tu planšetu. Punu rupa. Želiš ju vidjeti?

MALI RIJEČNIK KORIŠTENIH POJMOVA
– PREOBRAZBA. Kao što je netko jako dobro rekao za Baniju nakon potresa. Tu danas nije dovoljna ni POMOĆ, ni OBNOVA, nego PREOBRAZBA. Za OT preobrazba je moguća samo ako postoji zakon o OT. Pardon, NOVI zakon.

– SUSJEDI. Više susjednih zemalja, Mađarska, Srbija, BiH, provodi OT, nego što, poput Slovenije, djelomićno provodi avionima.

– METEOZEMLJOPIS. Svak se češe gdje ga svrbi. Tu smo gdje smo. Nemamo probleme s američkim tornadima, nemamo kanadskog zaleđivanja mora, nemamo pustinjskih oluja, nemamo tropskih harikena, nemamo polugodišnjih suša ni monsunskih vodurina. Zemlja smo u umjerenim geografskim širinama, posebno sjeverna Hrvatska. Tu smo u zaleđu Alpa, uz Jadran, odmah do Dinarida, obrubljuju nas tri velike rijeke, na jugozapadnom smo početku Panonske nizine izraženog gorskog reljefa, da skratim: inkubator smo žestokih ljetnih oluja. I kao takvi, u ova čudna naopaka vremena, idealni smo da se preko noći prestanemo zanimati za OT. Logično, ne?

– METEOONKOLOGIJA. I k nama dolaze najteži slučajevi. I naša je statistika najsmrtonosnija, tj. svaka će izražena oluja imati za posljedicu milijunske štete. Niti ima spasonosnog lijeka za najteže bolesnike, niti je OT prekidač kojim gasimo štete od tuče. U oba slučaja slična je metoda: kupuje se vrijeme. Kod bolesnika to znači pokušaj usporavanja rasta smrtonosnih stanica, kod OT radi se o sprečavanju rasta rijetkih a golemih komada leda. Jer, posljedica zasijavanja oblaka jezgrama zaleđivanja je ranije pokretanje čitavog procesa nukleacije, rasta leda na račun pothlađene vode s ciljem preraspodjele oborine na veći broj manjih ledenih zrna. To je otprilike kao da karcinomu podvalimo lažno tkivo u koje će zagrist prije no u naše pravo.
To je, najkraće rečeno, teoretska podloga. Ali u praksi, nakon djelovanja, gotovo je nemoguće procijeniti što bi bilo da nismo, kao i obrnuti slučaj, ako nismo, što bi bilo da jesmo. Jedino što nas u estremnom slučaju neke najžešće oluje, s po život opasnim kuglama leda, može opravdavati, jest činjenica da smo bar pokušali prepoloviti, smanjiti, udrobiti smrtonosni led. Jer šteta od tuče bit će uvijek, ali žrtava bi moralo biti što manje. Nakon stoljetnog potresa i višestoljetne kuge, tko kaže da nas ne vreba milenijska tuča.
Pogledajte ovu veselu listu najsmrtonosnijih i najštetnijih tuča u povijesti:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_costly_or_deadly_hailstorms
– UKIDANJE ZAKONA. Kako to da su preskočeni pojmovi: promjena, modernizacija, ekonomizacija, reorganizacija, revalorizacija sustava, ili neki drugi zakonski okvir, koji bi ipak omogućio drukčiju formu OT, mimo maćehinske kuće.

– NEJASNI POKAZATELJI NEUČINKOVITOSTI OT. Dakle, okrenimo pilu naopako: umjesto jasnih i čistih ko suza i nesumnjivih pokazatelja učinkovitosti, kakvih nema ni u mnogim drugim djelatnostima, sada bi OT zakon trebalo ukinuti temeljem nejasnih pokazatelja neučinkovitosti i nejasnih preporuka krovne svjetske birokratske meteo ustanove. Jer ako je preporuka WMO da se OT nastavi proučavati, onda bi trebalo biti logično da neće biti pravog proučavanja bez eksperimenta, a to je lakše uz operativno djelovanje. Kao što nema proučavanja niti bez jasnog plana i projekta proučavanja. Zasad o tome ni slova. Analogijom, to je kao da Svjetska Zdravstvena preporuči ukidanje svih bolničkih odjela koji ne znaju točno što rade. Uključujući ovaj najnoviji.
U tom nacrtu-prijedloga-zakona-o-ukidanju-zakona uočit ćemo overkill (preubijavanje). Tu su 3 jaka paralelna pojma s kojima nas se ukida, od kojih bi svaki pojedinačni bio dovoljan da je istinit. To su NEUČINKOVITOST, NESVRSISHODNOST i NEISPLATIVOST.
No učinkovitost je ipak dokazana, bar djelomično, s Kovačićevim izvješćem iz 2002. godine. Po kojem smanjujemo oko 20% dana sa štetom ili nekako drukcije, nikad si taj rezultat ne znam logicno objasnit, dajte vi doktori. Ne bi se tadašnji ravnatelj Gelo žurio poslati nezavršeno izvješće hrvatskoj vladi, da se nije prepao konačnog pozitivnog rezultata učinkovitosti. S kojim se nije nikad pohvalio. Zar to nije čudno? A supotpisnici ondašnjeg faličnog, falšog, falsificiranog izvješća bile su mnoge i današnje zavodske titule. Ni oni se s tim ne hvale. Kako to? Nije vrag da im se vlastiti potpis zgadio.
Nesvrsishodnost pak, ima gomilu sinonima: neopravdanost, neizvedivost, besmislenost, nesvrhovitost, beskorisnost, neodgovarajuće i neprimjereno djelovanje. Ovako gledajući državni smo neprijatelj broj jedan.
A isplativost se rimuje s učinkovitošću, što znači da bi nam se onih 20% dana bez štete možda i moglo isplatit, ako u te dane nešto vrijedno sačuvamo i/ili proizvedemo. Ako.

– COST/BENEFIT. Jedna debela tuča pokazati će koliko je projekt ukidanja zakona OT učinkovit i isplativ. Koliko košta i koje su koristi od potpuno devastiranog sustava OT. Prvom dobrom štetom mogao bi biti potvrđen eksperiment, ne baš jeftin. Isplati li se eksperimentirati?

– Tuča pogađa SAMO POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU?? na ograničenom području i izaziva znatno manje štete od suše, mraza, poplave i požara.
Odgovor: Glupost. Ako komadi leda s neba pogađaju samo poljoprivrednike, onda pričekajmo da se jave i ostali: vlasnici nekretnina (krovovi i fasade) i pokretnina (vozila), te nedobog ozlijeđeni (ljudi, životinje). A da li su manje štete od drugih nepogoda nek potvrdi osiguravajuća statistika.

– Homogena nukleacija u velikom Cb-u dugotrajna je, putem i vremenom, zato ledena zrna narastu prevelika, sve dok ne prevladaju silom težom onaj superjaki uzgon. Prijatelj iz srednje škole, Zoran, letio je Boeingom u Maleziji, gdje je primijetio kako iz gornjih dijelova Cb-a (Cumuloninbusa) izlijeću gromade leda. Tuča ekstremnih kugli. Uz unešeni reagens imat ćemo bržu heterogenu nukleaciju i sve bi trebalo biti bar malo obrnuto: kraći proces zaleđivanja, veći broj ledenih zrna, manjih promjera u svakom slučaju.
Dakle, objašnjavam ono: VJEROVATI – NE VJEROVATI u efekt našeg djelovanja prema oluji.
Odgovor: ni vjerovati ni nevjerovati, već PRETPOSTAVITI da kako u frižideru tako i u oblaku. Mada mnoge stvari još ne znamo, taj je dio fizike vode i fizike oblaka dobro poznat, dakle analogijom, sličnošću, podudarnošću, imamo se pravo ufati da naša jezgra zaleđivanja odigrava svoju ulogu u olujnom oblaku na istovjetan ili bar vrlo sličan način kao u laboratoriju. Više od toga nam ne treba, jer dalje od toga ne dolaze ni drugi. Tih je razumnih ne sasvim dokazanih pretpostavki pun svijet. I biologija i astronomija. Zbog tih razumljivo nepotpunih dokaza znanosti, danas su nam popularnije teorije zavjere. One na brzinu popunjavaju rupe. Strah od rupe, strah od praznog prostora, nismo li to već negdje čuli?
Kao što je, da se malo našalim, dobro poznat i onaj dio fizike koji kinetičkom energijom podrazumijeva veću štetu veće kugle u odnosu na onu manju. Čuvaj glavu.

Misljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade RH, podatci

Ovo je izbačeno od strane ravnateljstva Zavoda iz svih tekstova napisanih od strane djelatnika OT:
Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora na 73. sjednici raspravljao o učinkovitosti sustava obrane od tuče
Izravan prijenos omogućen je putem saborskog YouTube kanala – link
https://youtu.be/JZq3kl3ja0c
06.10.2022.
Zagreb – Odbor za poljoprivredu održao je u četvrtak tematsku sjednicu o potrebi i/ili opravdanosti korištenja sustava protugradne obrane u Hrvatskoj i načinima prevencije šteta na poljoprivrednim usjevima i poljoprivrednim gospodarstvima koje su prouzročene prirodnim nepogodama.
–Više od dvadeset godina bavimo se raspravama o učinkovitosti sustava obrane od tuče, a da nitko do sada nije stavio u odnos stvarno nastalu štetu od tuče i isplaćena financijska sredstva za saniranje šteta ili ponudio način za kreiranje boljeg i učinkovitijeg sustava obrane od tuče, istaknula je predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir te upozorila da je učinkovit sustav obrane od tuče važan ne samo zbog poljoprivrednika, već i zbog ljudi koji žive na tučom pogođenim područjima i njihove imovine.
Povod ovoj raspravi sve su češće elementarne nepogode koje pogađaju poljoprivrednike, a koji smatraju da obimu šteta doprinosi i neprovođenje Zakona o obrani od tuče. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) i Hrvatske zajednice županija u raspravi su podsjetili na stručno stajalište DHMZ-a prema kojemu učinkovitost operativne obrane od tuče nema znanstveno utemeljenje, što je prema njihovim riječima i bilo povod za razmatranje prijedloga za stavljanje izvan snage Zakona o obrani od tuče. Kako je rečeno, ovaj prijedlog je prošao javno savjetovanje i u pripremi je njegovo upućivanja u proceduru usvajanja. Sudionici rasprave istaknuli su i kako bi fokus zaštite od tuče trebao biti u kvalitetnijoj prevenciji nastanka šteta, upravljanju rizicima i osiguranju poljoprivrednih kultura te postavljanju zaštitnih mreža, a nakon pojave tuče u obnovi poljoprivrednih potencijala.
Ukazano je i na neažurnost jedinica regionalne samouprave u plaćanju obveza vezanih uz obranu od tuče, ali i na kadrovska, financijska i organizacijska ograničenja DHMZ-a u provedbi aktivnosti obrane od tuče. Predstavnica Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu istaknula je kako se u posljednjih 100 godina pojavnost tuče smanjila te dodala da je u posljednjih 30 godina na istoj je razini i nema povećanja njene pojavnosti.
Članovi Odbora za poljoprivredu, zastupnici Hrvatskoga sabora kao i predstavnici poljoprivrednih proizvođača zauzeli su jedinstven stav kako je Zakon o obrani od tuče potrebno provoditi te da je nužno kreirati model koji će omogućiti adekvatnu zaštitu poljoprivredne proizvodnje, gospodarstva i imovine. Izrazili su i negodovanje ponašanjem osiguravajućih društava koja raznim nepoštenim aktivnostima nastoje izbjeći plaćanje pravednog obeštećenja za nastale štete.
Temeljem rasprave u kojoj su sudjelovali Marijana Petir, Ružica Vukovac, Siniša Jenkač, Andreja Marić, Davor Dretar, Željko Lenart, Nikša Vukas, Nikola Veočić, Mato Brlošić, Željko Sačić, Goran Ivanović, Snježana Matijašec, Martina Vlašić Iljkić i Stipan Šašlin, Odbor za poljoprivredu usvojio je na ovoj tematskoj sjednici određene preporuke u kojima stoji kako se s ciljem smanjenja šteta od tuče, koje predstavljaju opasnost za poljoprivrednu proizvodnju, gospodarstvo i imovinu, pozivaju se nadležna državna tijela na uspostavu učinkovitog modela obrane od tuče u Hrvatskoj.
Nadalje, s namjerom ublažavanja nastalih šteta od tuče i drugih elementarnih nepogoda, u navedenim preporukama pozivaju se nadležna državna tijela na planiranje adekvatnih iznosa sredstava za pokriće šteta u poljoprivredi, čime bi se, kako se navodi u preporukama osigurala promptna dostupnost ovih sredstava krajnjim korisnicima nakon nastanka štete i zagarantirao nastavak poljoprivredne proizvodnje. Također, nadležna tijela se pozivaju na uspostavu učinkovitog modela procjene šteta od tuče i osiguranja pravednog obeštećenja za poljoprivrednike.
U preporukama Odbora za poljoprivredu isto tako stoji i kako se pozivaju nadležna državna tijela, komore, te udruženja proizvođača da onemoguće nepošteno postupanje osiguravajućih društava prema poljoprivrednicima kako bi im se zagarantirala mogućnost osiguranja poljoprivredne proizvodnje po pravednim uvjetima.
Zaključno je u preporukama najavljeno kako će Odbor za poljoprivredu provesti tematsku raspravu o nepoštenom postupanju osiguravajućih društava prema poljoprivrednim proizvođačima i predložiti mjere.
Poslije toga vlada tišina, vrijeme prolazi, zakon postoji, sredstva djelovanja nisu ni u proračunu prikazana (valjda znaju da će se zakon ukinuti).

I NA KRAJU, BITNO JE PITANJE, AKO JE OT NEUČINKOVITA, ZAŠTO SE PROJEKAT TOMISLAVA KOVAČIĆA „Određivanje efekata OT u Hrvatskoj do 2000. godine” DHMZ, Zagreb. 2002. KOJI POKAZUJE SMANJENJE BROJA DANA S TUČOM ZA 20% U PERIODU KADA JE ONA RADILA, FALSIFICIRAO OD TADAŠNJEG RAVNATELJA I KAO TAKAV PREDAN VLADI RH POD ISTIM NAZIVOM ????
I NA KRAJU ŠLAG NA TORTU
Izvršenje Državnog proračuna za 2021. godinu bilo je na 118. sjednici Vlade. Obrana od tuče je na 351 stranici.
Za obranu od tuče u 2021 planirano je 6.645.731 kn (tzv. tekući plan), a izvršeno je 5.055.435,68 kn (76,07%).
Kao prihod OT-a Zavod je planirao 4.058.731 kn, a realizirao 4.036.118,43 kn (99,44%). Prema Zakonu OT „operativni program obrane od tuče“ financira se iz tri izvora (NN 53/2001, članak 13. stavak 1., 2., 3.) Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede i Proračuni Županija.
Od ministarstva financija je sigurnih 4.000.000 kn. Pozicija „sredstva pomoći za ukla¬nja¬nje pos¬ljedica elementarnih nepogoda” ne mijenja se od 2001 godine. Ministarstvo poljoprivrede je u prošloj 2021. godini potaknulo „osiguranje usjeva“ s 120.000.000 kn. I na kraju stavak 3. iz proračuna Županija raspoloživo je bilo u 2021. godini minimalno 20.000.000 kn. Lako dokazivo jer su Proračuni Županija dostupni.
Od svih sredstava osiguranih Zakonom o sustavu obrane od tuče (NN53/2001) Zavod je uspio realizirati 4.000.000 kn od Ministarstva financija i od nekud zalutalih 36.118,43 kn.
U ovom dijelu postavlja se i pitanje – ako je za obranu od tuče u 2021 godini utrošeno 5.055.435,68 kn, a od prihoda realizirano samo 4.036.118,43 kn, kuda je zalutalo 1.019.317,25 kn.

Međutim to je potpuno irelevantno jer ni tih 5 milijuna i nešto kuna nije potrošeno za provođenje „operativnog programa rada obrane od tuče“ člana 6. Zakona.
Prvi razlog je da ne postoji „plan i program rada obrane od tuče“ u smislu članka 6. Zakona o sustavu obrane od tuče, pa tako i nije bilo moguće ni napraviti financijski plan. Obrana od tuče u 2021. godini nije se provodila u punom obimu, a od troškova kojim se, eventualno, može teretiti obranu od tuče su naknade raketarima (1.608.000 kn), nabava 20000 litara otopine (nešto manje od 1.400.000 kn) i manipulativni troškovi od oko 300.000 kn. To je ukupno 3.308.000 kn.
Dakle ni blizu 4 milijuna koje je osiguralo Ministarstvo financija, a još dalje od 5 milijuna deklariranih kao trošak obrane od tuče u 2021 godini. Gdje su pare?

Ovo sve navedeno, a ponešto i zaboravljeno je postupno devastiralo kompletni sustav OT, a od kojeg se traži velika učinkovitost i efikasnost, naročito u ovoj 2022.godini.

Netko će se zapitati odakle mi svi ti podaci. Jednostavan je odgovor: pripadao sam četrdesetak godina sustavu OT, dežurao, radio i živio pod svim tim pritiscima kontinuiranog ukidanja. Izdržao sam, tražeći istinu. Ali priznajem: još uvijek, ni danas, kada sam u mirovini, nije mi jasan motiv ukidanja jedne duge tradicionalne nacionalne djelatnosti od velike važnosti za RH.
Inače, procedura registracije za e-savjetovanje jako je jednostavna, možda samo za doktora nauka, ali za našeg poljoprivrednika, na kojeg se zakon OT najviše odnosi, nije baš jednostavna. Zar to nije moglo biti jednostavnije? Ili je tako namjerno učinjeno radi što manjeg broja zainteresiranih sudionika u raspravi?
U prilogu je karta branjenog područja iz 2000. godine s 564 generatora i karta iz 2021 i 2022. godine s prepolovljenim brojem generatora. Najbolje se vide rupe. U zakonu.Hvala

Slijedi popis argumenata i spisak radova (u prilogu), uglavnom djelatnika OOT (iako se u operativi i dežurstvima od čega se sastoji radno vrijeme djelatnika) našlo i vremena za stručne radove kojima se predstavlja i druga strana „struke“.
Zanimljiv je rad pod brojem 7. gdje je jedan od autora isti taj Branko Gelo, a rad tvrdi da se smanjio broj dana s tučom nakon uvođenja OT ( 1971- 1990 ) za 29 %.!? Zanimljivo!

ARGUMENTI

1 C. Sackiw, 1991 : Statistical evaluation of hailpad data from a five-year randomized cross-over cloud seeding experiment. II Yu Conference, Mavrovo
Grčka 1984 – 1988, avionsko zasijavanje, 3 područja 2350, 1300 i 1200 km2. cijeli program financira Grčka vlada od 1981 preko “ National Agricultural insurance institute “ ( OGA )
Postavljeni tučomjeri, randomizirani projekt, zasijavanje avionima
– rezultati: ukupna energija udara pokazuje izračunato smanjenje od 74 %
– broj zrna, postotak udarenih ploča i ukupni volumen pokazuju izračunati veliki efekt smanjenja, veći od 50 %. Wilkoksov rank test jako podupire smanjnje na ciljnom ( target ) području, ( two –tailed P-values < 0.002 ).

2 R. Rudolf and C. Ganniaris, 1991 : Effects of cloud seeding on hail insurance statistics in northern Greece, II Yu conference, Mavrovo
1984-1998 – isto kao pod 1.
– rezultati: svi parametri osiguranja od tuče ( iznos isplate, oštećena površina i broj sela sa zahtjevom za odštetu ) pokazuju pozitivni efekt zasijavanja. Rezultati djelovanja se kreću od ( 18% sela manje sa zahtjevom odštete pa do 47 % manje isplačene svote.

3 Izvještaj u Newsletter of Weather Modification Association, vol.4, 1994
podaci: 1941-1970 bez zasijavanja i period sa zasijavanjem 1979-1993
područje zapadni Kanzas ( 6 provincija zaštićeno područje i 8 provincija
kontrolno područje NW Kanzas.
rezultati pokazuju 27 % smanjenja šteta od tuče, što ako se odbije cijena
projekta daje uštedu od oko 4 miljuna dolara.

4 R. Rudolf, C. Sackiw and G. Riley. 1994 : Statistical Evaluation of the
1984-88 Seeding Experiment in Northern Greece, Journal of Weather Modification
– randomizirani pokus, tučomjeri na 2000 km 2 , korišten Wilcoxov Signed Rank test
– 52 % smanjenje broja zrna
– 19 % smanjenje udarenih ploča tučomjera
– 34 % smanjenje maximalnog promjera zrna
– 74 % smanjenje energije udara zrna ( K.E.)
– od 18 – 59 % smanjenje premija osiguranja
rezultati su statistički signifikantni

5. O. Svabik. 1992 : Hagelplatenprojekt “Steiermark – region Weiz” 1982-90
usporedba 1982 – 1985 generatorska obrana, prema 1986-1990 avionska obrana, pokazuje, poligon tučomjera od 196 kom. :
– smanjenje površine za 40 %
– srednji godišnji broj pogođenih ploča smanjen od 0,97 na 0,52
– porast postotka zrna ( 5 mm ) od 63 % na 72 %
– smanjenje postotka ( 10 mm ) sa 30 % na 23 %
– smanjenje postotka ( 15 mm ) sa 6 % na 4 %
– smanjenje postotka ( ostalih klasa ) od 1,2 % na 0,6 %

6. J. Dessens. 1993 : Der gegenwartige Stand der Hagelvorbeugung durch Bodengeneratoren, Hail and consequences, Internationales Symposium
Krems, Austria
Generatorska obrana u Francuskoj
– korišteni su podaci osiguravajućeg društva – premije, usporedba godina kada se nije zasijavalo s onima kad su djelovali generatori pokazuje :
– bivarijantni – test ( štete/premije ) pokazuje smanjenje od 42 %. granica signifikantnosti veće od 0,01.

7. B. Gelo, D. Peti i D. Nikolić. 1994 : Hail and Thunderstorm Distribution
Hail Suppression in Croatia, WMO, Paestum, Italy.
– broj dana s tučom nakon uvođenja OT ( 1971- 1990 ) smanjujen za 29 %

8. M. Gajić-Čapka i K Zaninović, 1993 : Time variations of hail and Thunderstorm over the area of Bjelovar, Križevci and Ćazma. Hrvatski meteorološki časopis, 28, 59-64

– pokazuje na 4 meteo stanice u sjevernoj Hrvatskoj trend blagog opadanja
tučonosne aktivnosti

9. D.Počakal, 1994 : The Relative Frequency Distribution of Diameter and
Duration of Hailfals in Croatia, WMO, Paestum, Italy.
– povećani postotak zrna tuče promjera 15-50 mm, i duže padanje tuče
za vrijeme kada sustav nije u mogućnosti djelovati ( zabrana OKL ),
u odnosu na slučajeve kada je sustav djelovao poštujući tehnologiju OT

10. M. Matvijev, D. Peti i D. Počakal, 1994 : Comparative Analysis of
Operational Hail Suppression Activities in Croatia, WMO, Paestum, Italy.
– rad ukazuje na povečanje zrna tuče i šteta u slučajevima kada je zbog
objektivnih razloga došlo do nedovoljnog djelovanja ili je izostalo
djelovanje ( pad ili izostanak koncentracije AgJ po jedinici volumena oblaka )

11. D Počakal, 2000 : Comparison of Hail Characteristics in Hail Protected
part of Croatia, ECAC 2000, Pisa, Italy
– na temelju 20 godišnjih podataka sa LP-a, analizirane su karakteristike tuče i štete na tlu za dva vremenska perioda.
– Prvi period 1981-1990 odnosi se na vrijeme kad se mogla provoditi optimalna obrana od tuče ( gusta mreža LP, dovoljno raketa i 2 lansera, lansiranje preko granice zbog ranijeg zasijavanja )
– Drugi peroid 1991-1999 karakterizira djelomični prestanak rada OT ( rat, nestanak raketa ), kasnije bitno smanjeno djelovanje OT i zabrana lansiranja raketa preko granice.
– rezultati : prosječni promjer zrna se malo povečao, posebno u intervalu od 15-35 mm.
– prosječno trajanje padanja tuče povečalo se od 3.8 na 4.8 min (povečanje 21 % ).
– U drugom periodu povećao se broj površina s većim udjelom velikih šteta
( 8 % ), kao i sam omjer velikih šteta ( 50-100 % )za pojedine površine (slika 2).
U prvom dijelu prosječni postotni udio velikih šteta iznosio je 10.8 %, dok
je u drugom dijelu porastao na 16.8 %, što je 64 % povečanje
– podaci s 9 meteo stanica tog područja pokazuju gotovo dvostruko smanjenje srednjeg broja dana s krutom oborinom u odnosu na 20 godišnji period prije uvođenja obrane od tuče. Ponovni rast prosječnog broja dana u
periodu 1991-1999 kada obrana od tuče nije mogla djelovati.
1951-1972 — 1,4 dana
1973-1990 — 0.8 dana
1991-1999 — 1.0 dana
Svi gore navedeni parametri ukazuju na bitni utjecaj djelovanja OT u smanjenju šteta ( smanjenju broja i promjera zrna, te time smanjenja površine i KE, a smanjenjem KE i same štete na biljnim kulturama )
Primjer: povečanje promjera od 5 mm ( od 5 na 10 mm ) povećava se za oko 10 puta. povečanje promjera od 15 mm ( od 5-20 mm ) povečava energiju oko 300 puta.
Parametar kinetička energija KE, je u naučnoj javnosti prihvačen kao
najreprezentativniji za ocjenu djelovanja na tučonosne oblake

12. M.T. Abshaev, 1994 : On Efficiency of Hail suppressions operations in
USSR in 1981-90, WMO, Paestum, Italy.
– Zaštićena površina 10.7 milj. Ha
– Tuča nije pala iz 5628 zasijavanih meta ( 82 % ) slučajeva, na branjnom
– teritoriju
– prije uvođenja OT 316 000 ha imalo je 100 % štetu na poljop. kulturama
– kad je branjena površina iznosila 1967 g. 1.6 milj. ha, oštećena površina
iznosila je 40900 ha. Kad je branjena površina narasla na 10.7 milj. ha ,
prosjećna oštećena površina iznosila je 40900 ha.
– svi podaci govore da se je efikasnost žaštite povečala s napretkom
tehnologije i opreme od 40 % u 1961, pa do 85-90 % u 1984-1991.
13. L. Fendgsheng i L. Enhui, 1994 : The characteristics of hail Weather
and an analysis of effect of artificial hail suppression at Denzhou region, Shandong province. WMO, Paestum, Italy.
Ukupno područje 12700 km2, a obrađeno je 727 000 ha.
 koristeći statističke metode za područje 11 godina prije uvođenja obrane
od tuče i 4 godine obrane od tuče na istom području ( 1988-1991 ).
Nakon statističkog testiranja a=0.1, ustanovljeno je da su efekti obrane od tuče signifikantni.
prije i poslije obrane od tuče omjer kompenzacije osiguravajućeg društva za pamučna polja je od početnih 1.86 spustio se na 0.88, smanjivši se za 0.98. Inicirajući na taj način da se isplata premija promjenila od gubitka u profit.
Premije za 4 godine na branjenom području iznosile su 736 263 dolara,
a isplata premija za nadoknadu štete iznosila je 154 364 dolara ( 20 %).
– bazirano na statističkim rezultatima povijesnih podataka o tuči zaključili smo da se je u 4 godine tučena površina smanjila za oko 100700 ha i gubici u proizvodnji pamuka i žita smanjila za oko 20.14 miliona dolara. Omjer ulaz izlaz je 1: 24.5
14. G. Ziyi. 1994 : Weigan river hail suppresion system, WMO, Paestum,
Italy.
– obrađena površina je 120660 ha
– prema statističkim rezultatima od 1987-1989 prosječna tučena površina iznosila je prosječno 18045 ha
– rezultati pokazuju da se je tučena površina na branjenom području smanjila za 59 % u usporedbi sa susjednim nebranjenim područjem

15. P. Simeonov. 1999 : On hail operational results in Bulgaria, after some
seeding technology change, WMO, Chiang Mai, Thailand.
– ukupna branjena površina 15000 km2 I 10000 km2 obradive površine
– promjena kvalitetniji reagens
– statistički pristup pokazuje ukupno 71 % smanjenje poljop. površina oštećenih tučom ( reducirano do 100 % gubitka oštećene površine )

16. T Abshaev and A. Malkarova 1999 : Results of hail suppression
Project in Argentina, WMO, Chiang Mai, Thailand.
Mendosa pokrajina: tučonosno najopasnije područje svijeta :
– prosjećni godišnji gubici u poljop iznose oko 14 %.
– godišnji gubici u provinciji iznose 50 milj. dolara
– dodatno velike štete mogu se pripisati štetama na krovovima, staklenim površinama i automobilima
– od 1985 koriste se ruske rakete, površina 1950 km 2 , 50% poljop
– trajanje OT 1985-1996, s perkidom od 3 godine
– prosječno smanjenje od tuče iznosilo je oko 76 %, a zadnje 3 sezone smanjenje je iznosilo 88 %.
– rezultati su statististički signifikantni na sig. nivou od a=0.05, a nivo pouzdanosti je y= 0.95
– napravljen je i t-test
– ekonoski odnos 1 : 11
17. M. Abshaev, 1999 : Efficiency of Russian hail suppression technology in
diferent regions of the world, WMO, Chiang Mai. Thailand
– 18. P. Pavlov, 1999 : Rezultati obrane od tuče u Bugarskoj. Naučna istraživanja i rezultati razrade tehničkih sredstava.

– prikazuje rezultate OT u razdoblju od 1987-1997
– efikasnost varira od 40 % do 95 % ovisno o godini i opremljenosti operative
– ekonomska isplativost je otprilike 1 : 25 ( cijene prema svjetskom tržištu )
– rezultate su verificirali Simeonov ( Bg ) i Dinević ( Izr )

Po svemu sudeći uskoro ćemo sa još većim strahom gledati u olujno nebo !?

Zorislav Gerber

HOP

HOP -portal na Telegramu

https://t.me/hopportal

ČITANJE PDF DOKUMENATA U DONJEM LIJEVOM UGLU