ČEMU SLUŽE E-SAVJETOVANJA U HRVATSKOJ: ZAPANJUJUĆE ČINJENICE O DVA E-SAVJETOVANJA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

0
962

Dva su E-savjetovanja, jedno o zaraznim bolestima i drugo o imunizaciji (dugi su naslovi) iz 2021. godine.
Ministarstvo zdravstva Nacrt trogodišnjeg program imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom od: tuberkuloze, hepatitisa A i B, bjesnoće, žute groznice, kolere, trbušnog tifusa, tetanusa, ospica, teške bolesti donjeg dišnog sustava prouzrokovane infekcijom respiratornim sincicijskim virusom, krpeljnog meningoencefalitisa, vodenih kozica, rotavirusnog gastroenterokolitisa, malarije, streptokokne bolesti (uključujući invazivnu pneumokoknu bolest), haemophilus influenzae – invazivne bolesti, invazivne meningokokne bolesti, HPV infekcije i bolesti COVID-19 u 2022. – 2024. godini (u prilogu)

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici (ako nije izbrisano): https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18909
Tamara Baraba 28.10.2021 22:36
1 0
Pozivam sve da obrate pažnju na pitanja koja postavljam mjesecima i šaljem na sve odgovorne instance vezano za cjepiva protiv Covida 19, a koja uglavnom ostaju neodgovorena.
Kao građanka ove zemlje imam apsolutno legitimno pravo dobiti odgovor s pripadajućim znanstvenim referencama koja opovrgavaju moja pitanja i navode. Dakle, prvo od svega što me zanima su znanstvene studije koje dokazuju nemogućnost razvoja ADE ( ADE ( antibody dependent enhancement) sa trenutnim cjepivima. Naime, prijašnji pokušaji razvoja cjepiva protiv drugih korona virusa ( SARS-Cov-1 i MERS) dovodili su do razvoja težih oblika bolesti i plućne imunopatologije (1), te su iz istog razloga suspendirani i nikada nisu ušli u upotrebu.
Ta subkategorija bi se smatrala VADE ( vaccine associated disease enhancement), jer određeni virusi mogu prouzročiti ADE i pri reinfekciji sa sličnim „ divljim“ virusom, poput virusa Denge. ADE je naime učestala pojava u skupinama RNA pozitivnih virusa, dakle, i alfa- i betakoronavirusa kojima pripada i SARS-Cov-2. Riječ je o fenomenu u kojemu razvoj ne neutralizirajućih ili suboptimalnih antitijela na određeni antigen dovodi do mogućnosti prodiranja virusa u stanice imunološkog kompleksa ( monocite, mikrofage, određene B stanice i neke dendrite) koje inače ne bi bile podložne ulasku virusa, niti mjesto potencijalne replikacije virusa. Postoji nekoliko različitih modusa na koji virus može prouzročiti ADE, ali ako ćemo se držati osnova onda se fenomen ukratko može opisati kao ulazak Trojanskog konja u Ilij. Virus prevari proces fagocitoze i suboptimalna antitijela domaćina pretvara u Trojanskog konja koji mu omogućuje ulazak u stanicu, virus se u stanici replicira i posljedićno stanica koja je trebala pomoći u borbi protiv virusa odumire. Ovaj fenomen ukoliko se razvije može povećati infektivnost i virulentnost pacijenta. Dakle, ovo što pišem je osnovni proces razvoja ADE preko fagocitnih FcγRII/CD32 receptora ( razvoj preko komplementarnog puta i drugih molekularnih mehanizama nije dovoljno razijašnjen.) Uz to navodim i članak objavljen u rujnu 2020. u časopisu Nature u kojemu se ističe mogućnost ponavljanja ovog problema i sa cjepivom protiv Sars-Cov-2 virusa.
Između ostalog navodim i studiju iz časopisa The International Journal of Clinical Practice (2) u kojem se upozorava cijepitelje da za potpuni informirani pristanak moraju subjektima razjasniti upravo ovu mogućnost. Razlog iz kojeg postavljam ovo pitanje je nedavno pogoršanje stanja epidemije upravo u državama s visokim postotkom procijepljenog stanovništva, što više podsjeća na mogućnost rizika od ovog fenomena u dodiru s novom mutacijom odnosno „divljim“ virusom? (3-5)
Časopis Journal of Infection 09.kolovoza prihvatio je još jednu studiju koja razmatra potencijalni rizik masovnog cijepljenja ovim cjepivima ističući veliku mogućnost razvoja ADE u odnosu na imunizaciju protiv S proteina stvaranog prema originalnom Wuhanskom Sars- Cov-2 virusu i ponovnom zarazom nekom od mutacija, konkretno ovim tzv. sojem Delta, a zapravo novim “divljim” virusom, s obzirom na mutacije koje se uglavnom događaju na S proteinu. (6)
25.10.2021. u časopisu Nature izašao je članak The spike protein of SARS-CoV-2 variant A.30 is heavily mutated and evades vaccine-induced antibodies with high efficiency u kojemu se opisuje nova mutacija na S proteinu koja dovodi do probojnih infekcija u cijepljenih ljudi s obzirom na njihov razvoj suboptimalnih tijela u odnosu na novu varijantu.(7)
Ovakav razvoj događaja dovodi me do sljedećeg pitanja, odnosno realne hipoteze koju očekujem da netko od odgovornih instanci opovrgne. S obzirom da cjepiva nisu pri dobivanju uvjetne dozvole za upotrebu u studijama proizvođača testirane za sprječavanje prijenosa, već za ublažavanje simptoma, a sa nedavnim probojem infekcija u potpuno cijepljenima , kako mislite postići kolektivni imunitet kada se očito radi o tzv. „leaky vaccines“ odnosno propusnim cjepivima (8)?
Između ostalog kako komentirate mogućnost da upravo forsiranje cjepivima stečenog imuniteta na vrlo uzak dio virusa, samo jedan antigen, u širokoj populaciji u slučaju propusnih cjepiva koja ne utječu na transmisiju otvara mogućnost brže mutacije s obzirom da virus mora promijeniti samo mali dio jednog proteina kako bi se prilagodio preživljavanju ? A uzimajući u obzir sama svojstva porodice Coronaviridiae prema bijegu od stvorenih antitijela, a u situaciji masovnog procjepljivanja u periodu pandemije u kojem je evolucijski virus predisponiran na mutacije prema što većoj infektivnosti kako bi „preživio“(9-11)?
Uzimajući u obzir gornje navode, treba napomenuti kako je evolucijski pritisak masovnog procjepljivanja usmjeren na jedan ( nestabilan po svojim svojstvima) protein, odnosno S protein, antigen, na kojem su bazirana sva cjepiva u trenutnom opticaju. Naime, jedan od razloga zašto je prirodni imunitet dugoročniji i robusniji od „umjetnog“ je upravo iz razloga što virus Sars-Cov-2 ima nekoliko mogućih antigena, odnosno strukturnih proteina, na koje se stvaraju antitijela pri prirodnoj infekciji. Masovno procijepljivanje stavlja evolucijski pritisak na samo jedan antigen, pri čemu virus mora mutirati jedan mali dio ( ionako strukturno nestabilnog proteina) kako bi se dalje mogao širiti. S protein, iako bitan u smislu infektivnosti virusa, kao nosilac RBD putem kojeg se virus može „zakačiti“ za stanice domaćina, nestabilan je u smislu strukturalnih promjena koje se na njemu događaju prilikom prelaska iz predfuzijskog u postfuzijsko stanje. (12)
Čak i ako zanemarimo, potencijalne strukturalne promjene na S proteinu u različitim konformacijama, s obzirom da postoje studije koje ukazuju na to da je prirodni S protein ( koji se sastoji od dvije podjedinice S1 i S2, pri čemu se RBD- receptor binding domain, nalazi na S1 podjedinici ) biološki aktivan agens (13), a ne samo inertan antigen te da ima mogućnost proći i otvoriti BBB ( krvno-moždanu barijeru)(14), aktivirati alternativni komplementarni put (15) i da je prema studiji Salk instituta(16) jedan od uzročnika problema sa krvožilnim sustavom i trombozom u teškim oblicima bolesti bez virusne RNA, možete li komentirati na temelju čega zaključujete da sintetički S protein ima druge karakteristike, ako se u obzir uzme načelo komplementarnosti pri čemu se antitijela stvaraju da odgovaraju na prirodni dio patogena?
Studija Salk instituta tvrdi da je Covid-19 iako prenosiva aerosolom upravo zbog S proteina vaskularna bolest, a s obzirom na sve češće slučajeve miokarditisa, perikarditisa (17) i krvnih ugrušaka pogotovo u mlađoj populaciji nakon cijepljenja, zanima me kojim studijama koje rade razliku između bioloških karakteristika prirodnog i sintetičkog S proteina raspolažete? Nastavno na ovo, krvno-moždanu barijeru u principu prolaze mnoge nanočestice te ovdje nije potencijalni problem samo ‘spike’ protein koji ju prolazi, već i nosači genskog konstrukta u medicinskim proizvodima koji se koriste u cjepivima, a koji lako prelaze krvno-moždanu barijeru. Ova je činjenica sama po sebi toliko razrađena u znanosti i regulatornim agencijama i prije pojave SARS-CoV-2 da je zaista izlišno objašnjavati implikacije ovakvih pojava te je osobito neobično u tom kontekstu davanje dozvole za aplikaciju nanočestica nepoznatih učinaka u tijelu u ljudi i to u masovnom obimu.
U najmanju ruku trebalo je istražiti taj učinak i biodistribuciju kako nanonosača tako i ‘spike’ produkata u životinja prije aplikacije (odnosno ako je to učinjeno javno dostaviti rezultate znanstvenoj zajednici)(18-23).
Nadalje, možete li reći Vaše mišljenje o već brojnim radovima koji potvrđuju postojanje unakrsnog ali i specifičnog imuniteta na Sars-Cov-2 čak i u neizloženim pojednicima (24-29)? Zašto Halmed i HZJZ nisu odobrili test na specifične T stanice, koji je odobren u nekim drugim državama (30) ?
Možete li komentirati ogromnu razliku u procjeni efikasnosti i efektivnosti donedavno nedostupnog ARR (absolute risk reduction) postotka objavljenog u Lancetu u travnju ove godine, nasuprot RRR (relative risk reduction) postotku koji je punio sve stupce u medijima? Podsjetila bih da se RRR uzima kao relevantan za procjenu koristi u određenoj populaciji, dok ARR u obzir uzima cjelokupnu populaciju i na tome temelji procjenu rizika i koristi. Citiram: „ ARRs tend to be ignored because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1.3% for the AstraZeneca–Oxford, 1.2% for the Moderna–NIH, 1.2% for the J&J, 0.93% for the Gamaleya, and 0.84% for the Pfizer–BioNTech vaccines.“ „With the use of only RRRs, and omitting ARRs, reporting bias is introduced, which affects the interpretation of vaccine efficacy. “ „These considerations on efficacy and effectiveness are based on studies measuring prevention of mild to moderate COVID-19 infection; they were not designed to conclude on prevention of hospitalisation, severe disease, or death, or on prevention of infection and transmission potential. Assessing the suitability of vaccines must consider all indicators, and involve safety, deployability, availability, and costs. “ (31)
Zanima me zašto prilikom davanja uvjetnog odobrenja za upotrebu regulatorne agencije (EMA i Halmed) nisu, prema originalnim papirima proizvođača na uvid tražile studije o biodistribuciji, reproduktivnoj toksičnosti i genotoksičnosti, s obzirom da trenutačna cjepiva nisu tradicionalna ( s oslabljenim ili inaktiviranim patogenom) već su bazirana na genskoj osnovi (32 ; o regulaciji ¶ Therapeutic considerations and challenges- Regulatory aspects : „ Because mRNA falls into the broad vaccine category of genetic immunogens, many of the guiding principles that have been defined for DNA vaccines and gene therapy vectors can likely be applied to mRNA with some adaptations to reflect the unique features of mRNA.“).
Citiram prema EMA-inom dokumentu „Guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical trials“ ( u napredne terapijske medicinske proizvode po definiciji spada svaki oblik genske terapije, medicinske terapije somatskih stanica i inžinjering tkiva) reci 84-87 Uvoda, str. 5 : “Historically many gene therapy approaches have been based on expression of a transgene encoding a functional protein (i.e. a transgene product). Newer tools are under development that modify or edit directly the cellular genome in vitro or even in vivo. In both cases, the respective tools may be delivered by a viral vector or by a non-viral approach. “ Citiram i retke 238-239, poglavlje Aktivne supstance, str. 9: „The active substance of a gene therapy medicinal product based on gene transfer methods in vivo is composed of the recombinant nucleic acid and the viral or non-viral vector used to deliver it. “
I ne samo to, već isti dokument u dobroj kliničkoj praksi traži da se dostave studije o transdukciji i ekspresiji transgena, odnosno u ovom slučaju funkcionalnog proteina. Također, nedostaju farmakokinetičke studije ( točka Farmakokinetika, 1515-1557, str.40), odnosno biodistribucija i parametri eliminacije. Što ukratko znači da proizvođači nisu na uvid dali niti koliko dugo traje ekspresija S proteina, niti koliko dugo traje sam S – protein jednom nakon što je izražen. Citiram odjeljak 1496-1501, točka Transdukcija i ekspresija, str. 40 „In the case of GTIMPs (Gene Therapy Investigational Medicinal Product), transduction and subsequent expression of transgene product is important for interpretation of potential therapeutic effects observed in proof of concept studies. Differences in tropism of a gene therapy vector between the animal species and human should be considered when extrapolating the results from animals to humans. Therefore, the duration of the transgene expression and the therapeutic effect, associated with the nucleic acid sequence, shall be described. The relationship with the proposed dosing regimen in the clinical studies should be evaluated. “
Dakle, iz normalne procjene terapije bazirane na genetskoj terapiji pa bila ona i profilaktičkog karaktera nedostaju za istu studije koje su uvjet za marketinšku autorizaciju sljedećim redom: 1. Studije o transdukciji i ekspresiji 2. Farmakokinetičke studije 3. Studije toksičnosti (reproduktivna i razvojna toksičnost, genotoksičnost, imunološka toksičnost, itd.; 1559-1587, str.40-41.))
S obzirom na velike razlike u ponašanju tradicionalnih cjepiva od „cjepiva na ovoj platformi“ za očekivati je da regulatorne agencije ove studije nisu niti tražile niti razmatrale. Koliko je stručnjaka iz grane koja se bavi genetskim terapijama uopće bilo prisutno ili sudjelovalo u procesu dobivanja odobrenja? Kako komentirate i imate li neke druge studije dostupne koje bi moje navode opovrgnule?(33) (Dodatno objašnjenje za korištenje dokumenta- Pravna podloga – „This guideline should be read in conjunction with the Directive 2001/20/EC and Regulation (EU) No 536/2014 on clinical trials, the ATMP Regulation (EC) No 1394/2007 and the Directive 2009/120/EC amending Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code relating to medicinal products for human use as regards advanced therapy medicinal products.“ (143-146., str.7) “
O nedostatku biodistribucijskih studija za sva cjepiva na mRNA platformi piše i Peter Doshi, viši urednik u čuvenom BMJ časopisu ( British Medical Journal), ističući kako su regulatorne agencija umjesto konkretnih biodistribucijskih studija prihvatile, citiram : „ biodistribution data from past studies performed with related, mostly unapproved compounds that use the same platform technology.“
Drugi je problem što za dvije godine kada, barem na papiru završava 3. faza kliničkog istraživanja, neće postojati kontrolna skupina koja je primila placebo što nije u skladu s dobrom kliničkom praksom. „The BMJ asked Moderna, Pfizer, and Janssen (Johnson and Johnson) what proportion of trial participants were now formally unblinded, and how many originally allocated to placebo have now received a vaccine. Pfizer declined to say, but Moderna announced that “as of April 13, all placebo participants have been offered the Moderna covid-19 vaccine and 98% of those have received the vaccine.” In other words, the trial is unblinded, and the placebo group no longer exists. “(34)
Kako komentirate studiju koja je pronašla cirkulirajući antigen S protein u zdravstvenih radnica koje su primile cjepivo Moderna (mRNA- 1273) s obzirom na nedostatak biodistribucijskih studija i studija ekspresije funkcionalnog proteina? Čini se kako S protein ne ostaje izražen lokalno na mjestu uboda već, ili se kao prirodni S protein može odvojiti ili sama aktivna supstanca može cirkulirati u krvotoku. (35) Odnosno, zadnju studiju, koja bez obzira na hipotetske situacije pri čemu se mogu razlučiti dva načina dospijevanja S proteina u krvotok ( zbog nedostatka biodistribucijskih studija, odnosno pri potencijalnom razdvajanju S1 od S2 podjedinica S proteina) sada studije pokazuju mogućnost cirkuliranja S proteina u krvotoku na treći način pomoću egzosoma.(36)

I na kraju, osim institucionalnog i financijskog poriva, a u skladu s nedavnom studijom iz časopisa European Journal of Epidemiology, koji tvrdi kako je incidencija novozaraženih nepovezana sa stopom procjepljenosti država, odnosno čak i u malom postotku bilježi i proporcionalan porast novozaraženih sa stopom cijepljena u najprocijepljenijim državama, čemu nastavak ovog psihofizičkog maltretiranja nacije?! ( 37)

Reference (1-37):
(1) Tseng CT et al.: Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus , PLOS ONE, 2012, DOI: 10.1371/journal.pone.0035421
(2) Timothy Cardozo, Ronald Veazey: Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease , The International Journal of Clinical Practice, 2020, DOI: 10.1111/ijcp.13795
(3) Wen Shi Lee et al.:Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies, Nature, 2020, DOI: 10.1038/s41564-020-00789-5
(4) Lee, W.S., Wheatley, A.K., Kent, S.J. et al.: Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies, Nature Microbiology 5, 2020, https://doi.org/10.1038/s41564-020-00789-5
(5) Darell O. Ricke: Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies, Frontiers in Immunology, 2021, DOI: 10.3389/fimmu.2021.640093/full
(6) Nouara Yahi , Henri Chahinian , Jacques Fantini: Infection-enhancing anti-SARS-CoV-2 antibodies recognize both the original Wuhan/D614G strain and Delta variants. A potential risk for mass vaccination ?, Journal of Infection (2021), DOI:https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.08.010
(7) Prerna Arora et al. : The spike protein of SARS-CoV-2 variant A.30 is heavily mutated and evades vaccine-induced antibodies with high efficiency, Nature Cellular and Molecular Immunology, 2021, DOI:10.1038/s41423-021-00779-5
(8) Andrew F. Read et al. :Imperfect Vaccination Can Enhance the Transmission of Highly Virulent Pathogens, PLOS Biology, 2015; DOI:10.1371/journal.pbio.1002198
(9) Dr. Ho, ravnatelj Aaron Diamond AIDS Research Centra te profesor medicine Clyde i Helen Wu na Koledžu liječnika i kirurga Sveučilišta Columbia Vagelos: Pengfei Wang et al. Antibody Resistance of SARS-CoV-2 Variants B.1.351 and B.1.1.7, Nature (2021). DOI: 10.1038/s41586-021-03398-2 (studija i novi podaci kliničkih ispitivanja pokazuju da evolucija virusa SARS-CoV-2 ide u smjeru koji uzrokuje bijeg od trenutnih cjepiva i terapija usmjerenih protiv širenja virusa)
(10) Rachel T. Eguia et al.:A human coronavirus evolves antigenically to escape antibody immunity, PLOS Pathogens, 2021, doi: 10.1371/journal.ppat.1009453
(11) Yiska Weisblum et al.:Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants , Elife, 2020, doi: 10.7554/eLife.61312 ( evolucija koronavirusa odvija se prema bijegu od antitijela)
(12) Wan Yushun et al.: Molecular Mechanism for Antibody-Dependent Enhancement of Coronavirus Entry, Journal of Virology, 2020, DOI: 10.1128/JVI.02015-19
(13) Letarov et al.: Free SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Particles May Play a Role in the Pathogenesis of COVID-19 Infection , Biochemistry ( Moscow), 2020; DOI: 10.1134/S0006297921030032
(14) Elizabeth M. Rhea et al.: The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice , Nature, 2020., https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8#Sec1
(15) Jia Yu et al.: Direct activation of the alternative complement pathway by SARS-CoV-2 spike proteins is blocked by factor D inhibition; Blood- Thrombosis and Hemostasis, 2020; DOI: 10.1182/blood.2020008248
(16) Yuyang Lei et al.: SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2, Circulation research, 2021; DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 ( Studija Salk instituta i partnera)
(17) Montgomery J, Ryan M, Engler R, et al. Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military. JAMA Cardiol. 2021; DOI:10.1001/jamacardio.2021.2833
(18) Yiqun Zhou et al.:Crossing the blood-brain barrier with nanoparticles, Science Direct , 2018; DOI: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2017.12.015
(19) Hari Shanker Sharma et al.: Influence of Nanoparticles on Blood–Brain Barrier Permeability and Brain Edema Formation in Rats, NEUROCHIRURGICA- volume 106, 2009; DOI: 10.1007/978-3-211-98811-4_65
(20) Alazne Domínguez et al.: Nanoparticles and blood-brain barrier: the key to central nervous system diseases, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2014; DOI: 10.1166/jnn.2014.9119
(21) Evelyn Winter et al.: Development and Evaluation of Lipid Nanoparticles for Drug Delivery: Study of Toxicity In, Vitro and In Vivo , Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016; DOI: 10.1166/jnn.2016.11667
(22) Priscyla D. Marcato, Nelson Durán: Cytotoxicity and Genotoxicity of Solid Lipid Nanoparticles, Nanotoxicology. Nanomedicine and Nanotoxicology, 2014; DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8993-1_10
(23) Wim H De Jong , Paul JA Borm : Drug delivery and nanoparticles: Applications and hazards, Int J Nanomedicine, 2008; DOI: 10.2147/ijn.s596
(24) Nina Le Bert et.al.: SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls, Nature, 2020; DOI: 10.1038/s41586-020-2550-z
(25) Marc Lipsitch et al.: Cross-reactive memory T cells and herd immunity to SARS-CoV-2, Nature, 2020; DOI: 10.1038/s41577-020-00460-4
(26) Jose Mateu set al.: Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans, Science, 2020; DOI: 10.1126/science.abd3871
(27) Elizabeth Fraley et al.: Cross-reactive antibody immunity against SARS-CoV-2 in children and adults, Nature – Cellular and Molecular Immunology, 2021; DOI: 10.1038/s41423-021-00700-0
(28) Katie E. Lineburg et al.: CD8 + T cells specific for an immunodominant SARS-CoV-2 nucleocapsid epitope cross-react with selective seasonal coronaviruses, Immunity, 2021;DOI: 10.1016/j.immuni.2021.04.006
(29) Grunebaum, Paolo Campisi,et al: SARS-CoV-2–Reactive Mucosal B Cells in the Upper Respiratory Tract of Uninfected Individuals, Journal of Immunology, 2021, DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.2100606
(30) https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-adaptive-biotechnologies-t-detect-covid-test
(31) Olliaro et al.: COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room, Lancet, 2021; DOI: 10.1016/S2666-5247(21)00069-0
(32) Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D: mRNA vaccines – a new era in vaccinology. Nature Rev Drug Discovery 2018, DOI: 10.1038/nrd.2017.243
(33) https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-guideline-quality-non-clinical-clinical-requirements-investigational-advanced-therapy_en.pdf
(34) Peter Doshi: Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data?, BMJ, 2021; DOI: 10.1136/bmj.n1244
(35) Alana F. Ogata et al.: Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients, Clinical Infectious Diseases, 2021; DOI : 10.1093/cid/ciab465
(36) Sandhya Bansal et al.: Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines, Journal of Immunology, 2021,; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.2100637
(37) Subramanian, S.V., Kumar, A.: Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States, Eur J Epidemiol, 2021, DOI: https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7

ALI, TA ŽENA POSTAVLJA „STRAŠNA“ PITANJA, A NE DAJE PRIJEDLOGE; NJIHOV ODGOVOR JE BIO DA JE TEKST PRIMLJEN NA ZNANJE !?

MOJ KOMENTAR U ISTOM SAVJETOVANJU

Zorislav Gerber 23.10.2021 14:07
4 0
Kakva je to država koja donosi zakone, pa ih se njih ne pridržava, te radi protiv svojih građana, biti će vidljivo u niže navedenom tekstu: Ako još uvijek živimo u državi zvanoj Republika Hrvatska (valjda nije u međuvremenu postala neka druga) glavni „zakon“ po kojem se svi trebaju ravnati je Ustav RH koji kaže (krenut ću od kraja dokumenta, jer šečer dolazi na kraju): Članak 23. Ustava RH (povezat ću nošenje maski, PCR test i vakcinu) Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.

1.NOŠENJE MASKI – čl. 23. st. 1. Ustava (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14) budući su odlukama građani izloženi zlostavljanju, odnosno liječničkom ili znanstvenom pokusu bez svoje privole, a što se obrazlaže sljedećim: Donošenjem odluka Nacionalni stožer civilne zaštite (u daljem tekstu: stožer) poziva se na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 5. lipnja 2020. „Advice in the use of masks in the context of COVID-19“ (Certificate of vaccine identity digital ili prevedeno na hrvatski „Potvrda o identifikaciji cijepljenja sa vještačkom intelingencijom“ ili tako nekako).(1).
Uvodno je mišljenje kako se nijedan narativ pa ni preporuka WHO ne smije uzeti kao apsolut, a osobito ne donošenjem ultimativne odluke i bez preispitivanja što naročito vrijedi za svijet medicine i farmacije u kojem se studije često lažiraju i/ili namještaju što priznaje i sama medicina (2), a koje je lažiranje u prethodnoj pandemiji svinjske gripe iz 2009, godine činio i sam WHO čiji su čelnici za stvaranje lažne pandemije dobivali novac farmaceutskih kompanija što je okarakterizirano kao „prevara stoljeća“. (3)
Slično je bilo i sa ptičjom gripom. Sve su to bile početne provjere da se vidi kako stanovništvo reagira. Uvidom u preporuku WHO (4) vidljivo je kako se unutar iste nije ispitivao sadržajni okvir u opsegu na koji se odluka primjenjuje, pa se tako nije ispitivao utjecaj nošenja maske za lice na zdrave ljude koji masku nose puno radno vrijeme, uz nošenje maske i u javnom prijevozu, i u sklopu ostalih životnih potreba što dovodi do nošenja maske po 11 sati dnevno, svaki dan, na dulje vrijeme, i u svim, a često i u ekstremnim vremenskim uvjetima. Identično se nije ispitivalo ni u sklopu tehničkog izvješća „Upotreba maske za lice u zajednici“ Europskog centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) od 9.travnja 2020. (5) Štoviše, unutar dokumenata stoji kako za upotrebu maske za lice u zajednici postoji nedostatak dokaza i u učinkovitosti suzbijanja transmisije virusa SARS-CoV-2, i u analizi nuspojava štetnosti nošenja maske za lice.
Dokumentima se dokazuje kako su odluke stožera u donesenom opsegu i sadržaju bez pokrića unutar preporuke i izvješća, te je pozivanje na njih oblik dovođenja u zabludu, odnosno odlukama se izvodi pokus na građanima bez njihove privole što je suprotno navedenoj ustavnoj odredbi. – čl.16.st.2. Ustava budući nije proveden test razmjernosti. – čl.70.st.1. Ustava budući se zdravim osobama kojima obaveza nošenja maske za lice izaziva štetne posljedice po fizičko ili mentalno zdravlje uskraćuje pravo na zdrav život. – čl. 49. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 47/20) koji definira mjeru iz članka 47. na način kojim se nošenje maske za lice kao mjera dezinfekcije u tijeku kroz obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju obavlja tijekom bolesti odnosno kliconoštva što znači da se odluke stožera o nošenju maske za lice prema čl. 49. ne smiju i ne mogu odnositi na sve, nego samo na bolesne osobe i na osobe za koje je utvrđeno da su zaražene. – čl.1., čl.2., i čl.9. Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08,112/12) budući se osobama koje ne nose masku za lice iz uvjerenja kako za isto ne postoji ni medicinska, što je prethodno pojašnjeno u obrazloženju uz članak 23. Ustava, kao ni pravna podloga što se pojašnjava prijedlogom u cijelosti, uskraćuju ljudska prava među kojima su pravo na rad zajamčeno čl.55. Ustava, i pravo na nediskriminaciju. – čl.1. do čl.6., čl.8., čl.10. i čl.16. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) što se obrazlaže sljedećim:
Uvodno, u čl.1. zakon svaku bolesnu ili zdravu osobu definira kao pacijenta kojem se pruža određena mjera u cilju očuvanja ili unaprjeđenja zdravlja. U čl.2. svakom se pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu primjerenu njegovom zdravstvenom stanju, sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenta i uz poštivanje njegovih osobnih stavova, a koji se odlukama ne poštuju. Čl.3. do čl.5. definiraju načela humanosti i dostupnosti kojima se osigurava poštivanje pacijenta kao ljudskog bića, pravo na fizički i mentalni integritet, te pravo na jednaku mogućnost zaštite prava svih pacijenata, dok čl.6. definira pravo na suodlučivanje pacijenta koje obuhvaća pravo pacijenta na obaviještenost i pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka što je odlukama prekršeno.
U nesuglasju je odluka stožera i s čl.8. koji definira pravo na obaviještenost pacijenta uključujući obaviještenost o procjeni rezultata i ishoda određenog terapijskog postupka, mogućim prednostima i rizicima, i pacijentovu pravu na suodlučivanje, te s čl.10. koji definira kako pacijent uvijek ima pravo tražiti drugo stručno mišljenje o svome zdravstvenom stanju, i s čl.16. koji propisuje kako pacijent ima pravo odbiti pojedini terapijski postupak dok se prihvaćanje terapijskog postupka izražava potpisivanjem suglasnosti, a što je odlukama prekršeno u cijelosti. – čl.1., čl.2., čl.4. i čl.5. Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine (NN 13/2003) što se obrazlaže sljedećim:
Uvodno, čl.1. Konvencije štiti dostojanstvo i identitet svih ljudskih bića, i jamči svima, bez diskriminacije, poštovanje njihova integriteta i drugih prava i temeljnih sloboda u pogledu primjene biologije i medicine. Čl.2. definira primat ljudskog bića na način da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesima društva ili znanosti, dok čl.4. definira i obvezuje profesionalni standard svih zahvata na području zdravstva. Čl..5. jamči kako se zahvat koji se odnosi na zdravlje može izvršiti samo nakon što je osoba na koju se zahvat odnosi o njemu informirana i na njega slobodno pristala, a toj se osobi nužno, prethodno slobodnom i dobrovoljnom pristanku, moraju dati odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posljedicama i rizicima, a s čime su odluke stožera u nesuglasju. Inače je i Ustavni sud donio odluke da su „preporuke“, pa i odluke stožera protuustavne, a pogotovo potencijalna namjera oduzimanja ovlasti Hrvatskog Sabora od strane Vlade RH i stožera.

2. PCR TEST WHO (po hrvatski SZO) test proglašava nevažećim za detektiranje virusa SARS-CoV-2, u srpnju 2021. godine, tj SZO potvrđuje da je PCR test na COVID-19 pogrešan, te su procjene pozitivnih slučajeva besmislene (sve sekvence do 35, daju negativan rezultat, a sve više sekvence do 60 daju lažni pozitivan rezultat). Pa i sam dobitnik Nobelove nagrade, Kary B. Mullis (sada već pokojni) kaže da PCR testovi uopće ne mogu otkriti slobodne zarazne viruse. Što je još gore. njemačka firma Abbott prošle godine pravi lažne testove u obliku negativnih i pozitivnih štapića.
Dakle pozitivan rezultat PCR testa nije dokaz da je osoba bolesna s bilo kojom infekcijom ili da je na bilo koji naćin zarazna za druge ljude. Unatoč tome on se i dalje masovno koristi (dnevno odlazi samo na to 4-5 milijuna kuna, dok se istovremeno na primjer dug prema veledrogerijama opet povećao na oko 4 milijarde kuna, te one dižu velike kredite, da bi isplatile dobavljače).

3. VAKCINA protiv virusa COVID-19
Ukratko, ima raznih objašnjenja te tkzv vakcine, a jedno govori o tome kako se u bočici nalazi „spike“ protein kao sastavni dio patogenih elemenata. On je taj koji primitkom čovjeka odlazi u krv, gdje stanice krvnih sudova proizvode puno tih proteina. Nakon desetak dana puna je krv antitijela. Druga doza vakcine ponovno stvara te proteine u puno većem broju, pa je imuni sistem čovjeka „zbunjen“, te limfociti i leukociti uništavaju nove proteine smatrajući ih bakterijama i na taj način uništavaju i vlastite krvne sudove primaoca (zbog toga su i najčešće nuspojave vezane uz srce i krvožilni sustav, osim i mnogo drugih). Da li nam takva vakcina treba, pogotovo što je njeno primanje uvjetovano raznim ucjenama i prisilama što je protivno gore navedenom članku 23. Ustava RH.
Sama vakcina nije prošla potrebnu proceduru provjere od nekoliko godina, nego je dobivena privremena dozvola za njeno korištenje. Zašto nas želite pod svaku cijenu sve cijepiti? Vjerojatno da možete cijepili bi čitav svemir.
U ugovorima o kupnji vakcine proizvođač nije za ništa odgovoran, ali mu se mora određeni iznos unaprijed uplatiti i ako se to ne učini on zaračunava zatezne kamate, a ako kasni sa isporukom nikom ništa. Pa zar to nije malo čudno?
Liječnik ili osoblje koje te cijepi isto ne odgovara za posljedice, to znači da si ti sam odgovoran za sebe. Inače situacija sa COVIDOM-19 je u proteklom razdoblju po zdravstvenim ustanovama otkazala preko 200.000 zakazanih specijalističkih pregleda po listi čekanja. Koliko zbog toga ima smrtnih slučajeva?
Dobitnik Nobelove nagrade za otkrivanje virusa HIV-a dr Luc Montagnier (sada već pokojni) nedavno je na Međunarodnom krivičnom sudu svjedočio pod zakletvom zaključujući: „Ova vakcina protiv Covid-19 najveći je rizik za čovječanstvo i najveći za genocid u istoriji čovječanstva“ Najveći krivci su Svjetske vlade, Big Pharma i Big Media. Ne zna se puno o „virusu“ koji nije nikada izoliran (vjerojatno neki znaju sve o njemu), tako da nije moguće niti stvoriti efikasnu vakcinu, a za njeno ispitivanje su potrebne godine kao i za sve ostale vakcine koje se od prije upotrebljavaju. Izgleda da je virus i vakcina istog sadržaja (mogući bojni otrov). Gdje smo tu izgubili prirodni imunitet organizma? Kruna je Nacrta dakako „cijepljenje protiv bolesti COVID-19“.
Čitatelju koji očekuje kako bi taj dio Nacrta mogao biti informativniji, precizniji i sadržajniji od svih ostalih dijelova vrijeme je da se suoči sa stvarnosti koja o bolesti COVID-19 nije informativna, precizna i sadržajna, te je u skladu s time i taj dio Nacrta. Za razliku od svih drugih cjepiva, cijepljenju protiv bolesti COVID-19 posvećena je tek jedna rečenicu, a ona glasi: „Ovisno o raspoloživosti cjepiva protiv bolesti COVID-19, cijepit će se prema Planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj.“ Divota kako nije rečeno ništa, a rečeno je sve, jer iza „Plana uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja“ krije se zapravo politički program kojim se ljude kani cijepiti prema dnevno političkim potrebama baš kao što se prema dnevno političkim potrebama uvode i ausvajsi i sve ostale totalitarne mjere.
Ne zaboravite, za svakog smo stanovnika EU „samo fajzera osigurali četiri doze za iduće dvije godine, samo fajzera smo toliko, a gdje su još ostala cjepiva….“ Prema tome cjepiva su već raspoloživa, i to je neupitno, što je i sam „politički maratonac“ naš predsjednik vlade tkzv RH izjavio 21. srpnja 2021. Čemu taj nacrt ako je sve već unaprijed riješeno, jer Vlada RH zna puno više (ili su vidoviti), nego stanovništvo RH.
Za javni natječaj bilo bi potrebno znati količinu te vakcine, a ne da stoji tvrdnja „Ovisno o raspoloživosti cjepiva protiv bolesti COVID-19, cijepit će se prema Planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj.“ Po meni troše se nemilice novci poreznih obveznika za upitnu neefikasnu vakcinu pod tvrdnjom da je ona još uvijek besplatna.
Gdje je nestao Ivermektin i Hidroksiklorokin koji su puno efikasniji i što je bitno jeftiniji? U ljekarna RH ga nema. Zašto? Informirao nas je tad „politički maratonac“ koji tako sam sebe zove, da je za godine 2022. i 2023. za svojih 446 milijuna stanovnika Europska unija, tj. Europska komisija samo od Pfizera naručila 1,8 milijardi doza što dakle znači samo od Pfizera za te su dvije godine naručene četiri doze cjepiva za svakog stanovnika EU. U maniri rasnog strijelca nije promaklo premijeru da naglasi kako cjepivo štiti od najtežih posljedica, a to što danas već i u Hrvatskoj cijepljeni umiru jednako kao i necijepljeni, a u svijetu čak i više, pogađate – nije nešto što bi premijer trebao javno reći. To znači da i necijepljeni i cijepljeni i dalje prenose virus. Ostala je mentalna mantra – cjepivo štiti. Istina je, cjepivo štiti, ali samo proizvođača i one s kojima proizvođač šuruje. Nije od tad prošlo mnogo i ausvajsi koji su već tada uvedeni za javna okupljanja u Hrvatskoj u međuvremenu su prošireni na zaposlene u zdravstvu i socijalnoj skrbi, na pacijente, na studente i učenike zdravstvenih smjerova i sadržaja, a ovih se dana čuje kako se kuca na vrata i daljem proširenju jer „vidimo da tako imaju druge zemlje“. I dok mainstream mediji zaboravljaju izjave premijera, ministara, djelatnika Zavoda za javno zdravstvo, predstavnika raznoraznih komora o tome da cjepivo štiti od težih oblika bolesti i smrti, a ne zaboravljaju svakodnevno sijati strah, manipulirati vijestima, veličati koronareligiju i diskreditirati sve koji se umjesto sotonističkom kultu koronanarativa klanjaju ljudskosti i zdravom razumu, ti su se isti mediji potrudili zaboraviti da je u periodu od 13.-28.10. u tijeku javna rasprava koja sadrži nacrt dokumenta o temi „Trogodišnjeg programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za period 2022.-2024“. Nitko to nije nigdje objavio, jer i tako će biti sve po njihovom, jer ja to znam, budući mi ovo nije prvo učestvovanje u javnoj raspravi!
Dalje slijedi prikaz komentara za ostala cijepiva: U obrazloženju se nacrta navodi da ga se postavlja na e-Savjetovanje s trajanjem od 15 dana kako bi se nakon savjetovanja u što kraćem roku mogle provesti sve potrebne aktivnosti u vezi s javnom nabavom cjepiva, a koje aktivnosti je u obvezi provesti Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u svrhu sprječavanja širenja zaraznih bolesti kao mjere propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U ovome tekstu samo ću usporediti predviđeni Trogodišnji program sa sadašnjim Pravilnikom. Dakako, usvajanje programa značilo bi i promjenu Pravilnika, pa i Zakona ako treba, a ako i ne treba nije bitno, jer zakoni su u Hrvatskoj od 11. ožujka 2020. ionako van snage, a jedini zakon koji vlada je zakon sile vlasti nad narodom. Imajte na umu riječi „političkog maratonca“ da „cijepljenje nije vježba za jedno ljeto“ dok čitam ovaj tekst i uspoređujem nacrt Trogodišnjeg programa sa do sada postojećim Pravilnikom. Za tuberkulozu, žutu groznicu, koleru, trbušni tifus, bjesnoću, krpeljni meningoencefalitis, menigokokne bolesti, pneumokokne bolesti, rotavirusni gastroenteritis, varičele, te hepatitis A, i nema nekih značajnijih promjena u odnosu na dosadašnji Pravilnik.
Stvari međutim postaju zanimljive već promjenom „imunizacije protiv gripe“. Prije svega valja reći da je sam pojam imunizacije zloupotrijebljen jer cijepljenje i imunizacija nisu sinonimi, već je imunizacija daleko širi pojam kojeg alopatska medicina namjerno izjednačava samo i jedino s cjepivom jer od zdrave prehrane, Sunca, redukcije stresa, tjelovježbe, dubokog disanja, i ostalih zdravih načina življenja globalistička ruka pohlepe nema koristi.
Tako se umjesto dosadašnjeg članka 42. Pravilnika u kojem stoji da će se cijepljenje protiv gripe provoditi prema epidemiološkim indikacijama predviđa program kojim bi se protiv gripe „imuniziralo“: • osobe životne dobi 65 godina i starije • štićenike domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao i radnike domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika • osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama • odrasle i djecu s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunološkog sustava (uključujući HIV infekciju) • djecu i adolescente (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reyeova sindroma uz influenzu) • u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima trebaju cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl. • zdravstvene djelatnike • trudnice.
Nadalje se preporučuje cijepiti se svake godine prije početka sezone gripe (u jesen), cjepivom koje po sastavu odgovara preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Nakon cijepljenja gore navedenih osoba kojima je cijepljenje prvenstveno namijenjeno, predviđa se ponuditi cjepivo protiv gripe cijelom stanovništvu, a ponajprije zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova, sukladno raspoloživosti cjepiva. Gripa koje lani nije bilo izgleda da se na velika vrata vraća, a ako već ne ona, onda cjepiva protiv nje svakako planiraju voziti punim gasom. Cijepljenje protiv ospica što do sada nije stajalo u Pravilniku moglo bi ako to pokažu „medicinske i epidemiološke indikacije“ zapasti zdravstvene radnike i djelatnike koji rade u ustanovama za predškolski odgoj koji nemaju dokumentirani primitak dvije doze cjepiva ili serološki dokaz imuniteta. Sigurno bi zbog toga bili jako sretni, a nekako mi nos govori da bi se „medicinske i epidemiološke indikacije“ mogle početi pojavljivati po potrebi. Nacrtom je promijenjen i okvir cijepljenja protiv hepatitisa B za zdravstvene radnike koji su prema dosadašnjem Pravilniku na to cjepivo bili obvezni u skladu s procjenom epidemiologa. Ta se procjena Nacrtom gasi te bi na to cjepivo, bez ikakve procjene, bili obvezni svi koji u obavljanju svog posla dolaze u neposredan dodir sa zaraženim ljudima i materijalom. Obveza cijepljenja protiv hepatitisa B kani se uvesti i za ljude zaražene HIV-om, te za ljude nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica.
Novost je i to da se „tri u jedan“ cjepivo „Di-Te-Per“ predviđa i za zdravstvene radnike koji rade na novorođenačkim i dojenačkim odjelima. Njih se kroz Nacrt preporuča cijepiti jednokratno protiv hripavca kombiniranim cjepivom protiv difterije, tetanusa i hripavca za adolescente i odrasle. Nije to sve za zaposlene na tim odjelima jer ako nisu preboljeli vodene kozice – eto rješenja: cjepivo protiv varičela. Zar ste sumnjali da rješenja nema i da cjepivo nije rješenje? To se cjepivo predviđa i za zaposlenike na infektološkim, te na hematološkim odjelima, jer kaže Nacrt „na taj način se indirektno štite imunokompromitirane osobe o kojima takvi radnici skrbe, a koji sami zbog oslabljenog imunološkog sustava ne smiju primiti živo cjepivo.“ Znate ono – misli na druge. Dakako, ženama koje planiraju trudnoću, a nisu preboljele vodene kozice preporuča se cijepiti se protiv vodenih kozica prije trudnoće. Za djevojčice i dječake pak od osmog razreda do 25. godine života novost je to što se kroz Nacrt preporuča cijepljenje protiv HPV infekcije koje „ne uklanja rizik od infekcije i razvoja bolesti, već ga smanjuje“.
Drugim riječima, cjepivo ne služi ničemu kao i ono protiv bolesti COVID-19, ali Big Pharma radi svoje i na mladima je da zavrnu rukave. Članak 59. Ustava RH: Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom.
Izvadak iz Kaznenog zakona Uvjetovanje pružanja liječničke pomoći, odnosno liječničkog pregleda prethodnim provođenjem PCR testa, kao i odbijanje pružanje navedenog radi neprovođenja testa predstavlja kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz čl. 181. Kaznenog zakona („Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji obavljajući zdravstvenu djelatnost primijeni očito nepodobno sredstvo ili način liječenja ili na drugi način očito ne postupi po pravilima zdravstvene struke ili očito nesavjesno postupa pa time prouzroči pogoršanje bolesti ili narušenje zdravlja druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.“).

ZAKLJUČAK
Vodstvo Europske unije je svojim neodgovornim ponašanjem, neodgovornim odlukama i ponajviše nečinjenjem dovelo do toga da su izgubljeni milijuni radnih mjesta. Izgubljeni su milijuni života što je posljedica neobavljanja hitnih kirurških operacija. Sve pod famoznom kampanjom straha kojom je uništeno gospodarstvo. Socijalne države i socijalnih prava građana bez gospodarstva i bez radnih mjesta nema i ne može biti. Cijela kampanja straha utemeljena je na potpuno lažnim brojevima kako umrlih, tako i oboljelih. Jedini način, zakoniti i medicinski da se utvrdi broj umrlih i oboljelih je provođenje obdukcija i da se brojevi oboljelih izračunavaju na temelju liječničkih konstatacija, a ne temeljem PCR testova. Ako to ne promijenimo, nema nam spasa ni u budućnosti strane politike, jedina zaštita građana od samovolje izvršne vlasti. Lockdown, PCR testovi i kampanja straha oduzeli su građanima slobodu, pravo na kretanje i pravo na rad. Zabranjuje se rad pojedinim građanima, izgubljeni su milijuni radnih mjesta. Uvođenje PCR testova kao metode utvrđivanja bolesti i uzroka smrti je zločin protiv čovječanstva, to je zločin protiv svakog čovjeka osobno. U povijesti su ujedinjene države pobijedile nacizam i fašizam. Sada, novom nacizmu koji raste i kojem nitko ne želi stati na kraj u ime država, stati će na kraj slobodni građani. Vrijeme je da se slobodni građani udruže i kažu dosta. Želimo istinu, dosta laži, dosta straha. Nekada su se ratovi vodili oružjem, sada će se voditi istinom.” Interesna i korumpirana kasta koja trenutno obnaša vlast u Hrvatskoj je i u ovoj krizi pokazala da će iskoristiti svaku, i najmanju šansu, kako bi si prigrabila što više moći, vlasti i utjecaja na štetu građana. Mjere kojima svjedočimo u Hrvatskoj, njihova obrazloženja i pravna utemeljenja pokazuju da vlada donosi odluke isključivo argumentima sile, bez ikakvih znanstvenih i pravnih temelja. Nažalost, u Hrvatskoj nisu moguće odluke sudova koje bi se suprostavile samovolji, tiraniji i kaosu izvršne vlasti jer je hrvatsko pravosuđe na čelu s notornim bivšim Đurom Sessom, uz časne izuzetke poput suca Dobronića, sutkinje Ćaćić Zagrajski i ostalih časnih sudaca, u čvrstom stisku HDZ-a. Primjer iz Portugala pokazuje što znači imati neovisno pravosuđe, granu vlasti koja je, ukoliko nije okupirana od strane politike, jedina zaštita građana od samovolje izvršne vlasti. Nismo na ovom planetu kako bismo izgradili osobna carstva bogatsva i kontrole, nego je evolucija razlog zašto smo tu.
Članak 38. Ustava RH između ostalog kaže da je zabranjena cenzura i jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli Pozivam se na Rezoluciju Vijeća Europe br. 2.361, od 27. 01. 2021. godine prema kojoj treba: „Osigurati da su građani informirani da cijepljenje nije obavezno i da nitko ne vrši politički, socijalni ili drugi pritisak da se cijepe, ako to ne žele sami i osigurati da nitko ne bude diskriminiran radi toga što nije cijepljen zbog mogućih zdravstvenih rizika ili ne želi biti cijepljen“.
Također ističem da su naša neotuđiva prava pridržana. Naime, Ustav i Zakon o zaštiti osobnih podataka jamči nam zaštitu podataka o našem zdravstvenom stanju. Građani imaju pravo na istinu i potpune informacije. To pravo im je tijekom krize uskraćeno i zamijenjeno stožerokracijom koja odluke donosi temeljem političkih interesa političke stranke koja ju je imenovala. Mislav Kolakušić jedan je od rijetkih političara koji je u Europskom parlamentu otvoreno zahtijevao demokratsku raspravu o ključnim aspektima koronakrize i zajednički europski odgovor temeljen na zajedničkoj odluci vodećih svjetskih i europskih epidemiologa i stručnjaka za upravljanje kriznim situacijama.
Umjesto toga, u Hrvatskoj smo dobili HDZ-ovu stožerokraciju, uništeno gospodarstvo na europskoj razini i krizu koju će plaćati generacije. Ograničavanje slobode govora je kazneno djelo, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u ostalim državama Europske unije. Pravo na utvrđivanje istine u modernim i demokratskim državama isključivo je dano u ruke sudova. Danas je utvrđivanje istine na društvenim mrežama predano u ruke sumnjivim organizacijama. Podnošenjem kaznene prijave protiv Gonga, Faktografa i Facebooka, te odgovornih osoba radi kaznenog djela ograničavanja slobode govora i javnih nastupa iz članka 127. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, ostvaruje se građanska dužnost. „Obećajem da će svi oni koji su provodili cenzuru biti kazneno procesuirani. Održao sam svako svoje obećanje pa ću tako održati i ovo obećanje, makar trebalo 20 godina ili više“ izjavio je Mislav Kolakušić
Sloboda, dostojanstvo, pravo na rad, pravo na kretanje, pravo na zdravstvenu skrb, biti jednak među svima i imati jednaka prava kao i svi drugi, to je moguće samo ako živimo u demokratskom društvu koje se bazira na istini, a ne na laži. Već više od godinu dana živimo u Europi i svijetu, gdje se istina proglašava laži, a laž istinom. To moramo ispraviti, istina mora izaći na vidjelo. Građani moraju dobiti slobodu i jednakost.
Ljudi nisu dosta uplašeni svakodnevnim ispiranjem mozga od cenzuriranih medija o broju zaraženi i umrlih (statistika je varljivi dio matematike, gdje možeš uzorak podataka uzeti i naštimati kako ti odgovora), pa im se u zadnje vrijeme dodatno plasiraju katastrofične posljedice klimatskih promjena i u budućnosti nedostatak hrane, pa i vode. Na primjer Grenland u prosjeku gubi oko 270 gigatona leda tokom godine dana, i ako se nastavi ovakav trend porasta temperature sav led bi se otopio za oko 10.500 godina (to je samo klimatološki model).
Isto tako „okrivljeni“ ugljični dioksid kako znamo još iz osnovne škole je potreban biljnom svijetu, da bi pomoću fotosinteze (fotona-čestica svjetlosti) bio dobiven kisik, koji je potreban nama za normalno disanje. Možete ovo sve nazvati teorijom zavjere, kao što je i teorija struna sa 11 dimenzija u hiperprostoru ili tvrdnjom Heisenberga o principu neodređenosti da u kvantnoj mehanici nikada nećemo istovremeno saznati položaj i brzinu neke čestice u kontinuumu prostor-vremena ili kako je materija evoluirala od jednostavne vibracije atoma vodika, pa sve do čovjeka.
Većina tih „teorija zavjere“ s vremenom postaju istina. Na globalnoj razini odvijaju se potpuno isti scenariji kao i u RH (zar to nije čudno?). Manipulacija medija i cenzura (tko laže, taj i krade), farmakomafija, bankarska mafija (informacija od prije nekoliko dana je da je RBA ukrala ljudima oko 700 milijuna kuna), politička mafija i psihopatogena mafija (kako drugačije nazvati to kada netko uživa u ubijanju drugog čovjeka), nepotizam i slučajevi sukoba interesa, to je Hrvatska.
Po Maltusovoj teoriji ima previše ljudi na Zemlji, a slijedi ga izjava malog Bila još prije pandenmije kako treba broj ljudi na zemlji smanjiti, te prve žene Europske centralne banke Christine Lagarde (čitaj Klaus Schwab) kako stariji predugo žive i postoji rizik za globalnu ekonomiju i kako se nešto mora učiniti (to je i bio razlog zašto su stari po domovima bili prvi cijepljeni, pa ko preživi pričat će).
Cijepljenje mladih dovest će do masovnog steriliteta u budućnosti, pa time i manje novo rođenog stanovništva. Sve je to planirano davno prije, ali neću širiti temu, nego jednostavno prestanite nabavljati veliku količinu skupocjenih cijepiva protiv COVID-19 virusa.
I na kraju da su dečki iz 1991. godine znali za što su se borili i pogibali i još uvijek se neki vode nestalima (između ostalog i moj bliži rođak), za „državu“ diktature, korupcije, bankarske mafije, političke mafije, pa i na neki način psihopatogene mafije, a ne za slobodnu Hrvatsku, bacili bi ono malo kalašnjikova (jer su njihovo oružje bili srce i hrabrost) i otišli u Njemačku, Englesku, Irsku, ma bilo gdje. Žao mi je i šteta te uništene mladosti koja je dala svoj život, da bi sada imali ovo što imamo, jednu opljačkanu i ne slobodnu Hrvatsku. Neka je poginulima vječna hvala i slava !

Prilozi:
– Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20maske.pdf
– Odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20maske%20-%201.%20dopuna.pdf Reference:
1. https://vlada.gov.hr/vijesti/bozinovic-za-rtl-u-ovom-novom-normalnom-nosenje-maski-je-dobro-za-sve/29969 https://www.antenazadar.hr/clanak/2020/07/bozinovic-nositi-masku-u-drustvu-izraz-je-postovanja-prema-drugome/
2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1182327/?fbclid=IwAR2LKyOTTbS_a1U2I9AHjqj6yKF4kHEw469LjXS4artboRUaCe0RCj_AdPc
3. https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/strucnjak-eu-epidemija-h1n1-bila-je-preuvelicana-2219301 https://www.poslovni.hr/strane/farmaceutske-tvrtke-lazirale-pandemiju-svinjske-gripe-136484 https://www.forbes.com/2010/02/05/world-health-organization-swine-flu-pandemic-opinions-contributors-michael-fumento.html#5e9b999a48e8
4. https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 5.https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Use%20of%20face%20masks%20in%20the%20community_HR.pdf

ODGOVOR JE ISTI, DA JE TEKST PRIMLJEN NA ZNANJE!?

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI , S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (u prilogu)

MOJ KOMENTAR NA DRUGO SAVJETOVANJE
Nemam namjeru pisati o svim nezakonitim mjerama stožera, jer je puno toga već prije napisano od drugih sudionika, nego ću se samo držati Ustava RH, (ako on još uvijek važi), čiji su članci protivni predloženim izmjenama zakona.
DIJELOVI USTAVA RH
Članak 5.
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.
Članak 23.
Nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima.
Članak 32.
Svatko tko se zakonito nalazi na teritoriju Republike Hrvatske ima pravo slobodno se kretati i birati boravište. Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo u bilo koje doba napustiti teritorij države i naseliti se trajno ili privremeno u inozemstvu i bilo kada se vratiti u domovinu. Pravo kretanja na teritoriju Republike Hrvatske, pravo ulaska u nju i izlaska iz nje može se iznimno ograničiti zakonom, ako je to nužno radi zaštite pravnog poretka, ili zdravlja, prava i sloboda drugih.
Članak 34.
Dom je nepovrediv. Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. Pravo je stanara da on ili njegov zastupnik i obvezatno dva svjedoka budu nazočni pri pretrazi doma ili drugoga prostora. U skladu s uvjetima što ih predviđa zakon, redarstvene vlasti mogu i bez sudskog naloga ili privole držatelja stana ući u dom ili prostorije te izvršiti pretragu bez nazočnosti svjedoka, ako je to neophodno radi izvršenja naloga o uhićenju ili radi hvatanja počinitelja kaznenog djela odnosno otklanjanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili imovinu većeg opsega. Pretraga radi pronalaženja ili osiguranja dokaza za koje postoji osnovana vjerojatnost da se nalaze u domu počinitelja kaznenog djela, može se poduzeti samo u nazočnosti svjedoka.
Članak 38.
Jamči se sloboda mišljenja i izražavanja misli. Sloboda izražavanja misli obuhvaća osobito slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja, slobodu govora i javnog nastupa i slobodno osnivanje svih ustanova javnog priopćavanja. Zabranjuje se cenzura. Novinari imaju pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji.Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom. Jamči se pravo na ispravak svakomu komu je javnom viješću povrijeđeno Ustavom i zakonom utvrđeno pravo.
Članak 56.
Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život. Najduže radno vrijeme određuje se zakonom. Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može odreći. Zaposleni mogu imati, u skladu sa zakonom, udjela pri odlučivanju u poduzeću.
Članak 59.
Svakom se jamči pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa zakonom.

Članak 64.
Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. Roditelji su odgovorni osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti. Tjelesno i duševno oštećeno i socijalno zapušteno dijete ima pravo na osobitu njegu, obrazovanje i skrb. Djeca su dužna brinuti se za stare i nemoćne roditelje. Država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji.
Članak 70.
Svatko ima pravo na zdrav život. Država osigurava uvjete za zdrav okoliš. Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.
Članak 81.
Hrvatski sabor:
– odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
– donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.
Članak 113.
Vlada Republike Hrvatske:
– predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
– predlaže državni proračun i završni račun,
– provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
– donosi uredbe za izvršenje zakona,
– vodi vanjsku i unutarnju politiku,
– usmjerava i nadzire rad državne uprave,
– brine o gospodarskom razvitku zemlje,
– usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
– obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.
Članak 115.
Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru. Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.
Članak 129.
Ustavni sud Republike Hrvatske:
– odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom,
– odlučuje o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom,
– može ocjenjivati ustavnost zakona te ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti ako od tog prestanka do podnošenja zahtjeva ili prijedloga za pokretanje postupka nije prošlo više od godine dana,
– odlučuje povodom ustavnih tužbi protiv pojedinačnih odluka državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima kad su tim odlukama povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode, kao i pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske,
– prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor,
– rješava sukob nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti,
– odlučuje, u skladu s Ustavom, o odgovornosti Predsjednika Republike,
– nadzire ustavnost programa i djelovanja političkih stranaka i može, u skladu s Ustavom, zabraniti njihov rad,
– nadzire ustavnost i zakonitost izbora i državnog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova,
– obavlja druge poslove određene Ustavom.
Članak 130.
Ako Ustavni sud utvrdi da nadležno tijelo nije donijelo propis za izvršenje odredaba Ustava, zakona i drugih propisa, a bilo je dužno takav propis donijeti, o tome obavještava Vladu, a o propisima koje je bila dužna donijeti Vlada, obavještava Hrvatski sabor.
Članak 131.
Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan. Ustavni sud Republike Hrvatske ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan ili nezakonit. U slučajevima iz članka 129. stavka 1. podstavka 3. Ustava, ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da zakon nije bio u skladu s Ustavom ili da drugi propis nije bio u skladu s Ustavom i zakonom, donijet će odluku o utvrđenju neustavnosti ili nezakonitosti.
PRAVO GRAĐANA EUROPSKE UNIJE
Članak 146.
Državljani Republike Hrvatske su građani Europske unije i uživaju prava koja im jamči pravna stečevina Europske unije, a osobito:
– slobodu kretanja i nastanjivanja na području svih država članica,
– aktivno i pasivno biračko pravo na izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima u drugoj državi članici, sukladno propisima te države članice,
– pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice, jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo,
– pravo podnošenja peticija Europskom parlamentu, predstavki Europskom ombudsmanu te pravo obraćanja institucijama i savjetodavnim tijelima Europske unije na hrvatskom jeziku, kao i na svim službenim jezicima Europske unije, te pravo dobiti odgovor na istom jeziku.
Sva prava ostvaruju se u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanima ugovorima na kojima se temelji Europska unija te mjerama prihvaćenima na temelju tih ugovora. U Republici Hrvatskoj sva prava zajamčena pravnom stečevinom Europske unije uživaju svi građani Europske unije.
Iz tih svih navedenih članaka Ustava RH je vidljivo koliko je Vlada RH prekršila samo Ustav, a da ne spominjem i podzakonske akte i to uglavnom mimo Sabora kojem je odgovorna.
I na kraju, kada se već pretite velikim kaznama za ne pridržavanje mjera i za Vas postoji također kazna:
Izvadak iz Kaznenog zakona čl 181.
Uvjetovanje pružanja liječničke pomoći, odnosno liječničkog pregleda prethodnim provođenjem PCR testa, kao i odbijanje pružanje navedenog radi neprovođenja testa predstavlja kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz čl. 181. Kaznenog zakona („Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji obavljajući zdravstvenu djelatnost primijeni očito nepodobno sredstvo ili način liječenja ili na drugi način očito ne postupi po pravilima zdravstvene struke ili očito nesavjesno postupa pa time prouzroči pogoršanje bolesti ili narušenje zdravlja druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.“).
Kada je proglašena pandemija i kada je Stožer dobio ovlasti mimo Sabora, bilo bi najpametnije da se to regulira posebnim zakonom, odnosno da se to donese dvotrećinskom većinom u Saboru, da Sabor kao zakonodavno tijelo odlučuje o tim stvarima kao što je pandemija i koje će se mjere poduzimati, a onda kao normalno operativno tijelo formirati Stožer stručnjaka iz medicinskih znanosti koji radi poslove koje im je Sabor dao zakonom, a on podnosi izviješće Saboru. To bi bilo pravno najpovoljnija varijanta i za građane, a i za samo funkcioniranje sustava.
Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona

Broj primjedbi i prijedloga:
• NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA 1345
o I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 122
o II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 170
o III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 39
o IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 71
o Članak 1. 25
o Članak 2. 40
o Članak 3. 125
o Članak 4. 103
o Članak 5. 76
o Članak 6. 48
o Članak 7. 55
o Članak 8. 43
o Članak 9. 52
o OBRAZLOŽENJE 12
 Uz članak 1. 30
 Uz članak 2. 24
 Uz članak 3. 45
 Uz članak 4. 26
 Uz članak 5. 17
 Uz članak 6. 10
 Uz članak 7. 18
 Uz članak 8. 13
 Uz članak 9. 29
o TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU 138
o OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 72
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19280
ZADIVLJUJE UKUPAN BROJ KOMENTARA OD 2748 (2669 KOMENTARA + 79 NADOPUNA i 1162 stranice teksta u Wordu (u prilogu). Tko je tu količinu primjedbi i prijedloga pročitao, a niti jedna nije prihvaćena?
E-Savjetovanje je trajalo samo 7 dana (treba biti 14 dana, DAKLE NEZAKONITO), a na sve komentare je odgovoreno da su primljeni na znanje i onda je Zakon po hitnom postupku krajem 2021. godine preko reda proguran u Sabor i izglasan bez obzira na toliko velik broj komentara i primjedbi na koje nije odgovoreno, a svi su bili protiv izmjena (nevakcinisani i vakcinisani sudionici savjetovanja).

KOMENTARI MISLAVA KOLAKUŠIĆA DIJELOM SU KORIŠTEN U MOJIM PRIMJEDBAMA U E-SAVJETOVANJU

Biti zastupnik građana znači raditi u interesu građana i omogućiti građanima pravo na istinu i potpune informacije do kojih oni sami ne mogu doći. Upravo zato Mislav Kolakušić ne odustaje od kritike reakcije Europskog parlamenta na krizu, koji je suspendirao demokraciju, odustao od svoje uloge i građane ostavio bez ključnih odgovora koje ne znamo ni danas. Čak i male razlike u pristupima borbi protiv pandemije mogu prouzročiti razlike u utjecaju na gospodarstvo koje se mjere u stotinama milijardi eura, stotinama tisuća radnih mjesta i životima desetaka tisuća građana od popratnih negativnih posljedica pandemije.
Biti zastupnikom građana znači biti odgovoran i promišljati razne scenarije temeljem istinitih i potpunih informacija. Ne postoji lijek koji nije ujedno i ljekovit i opasan po zdravlje, ali neispitani farmaceutski proizvodi mogu u dužem razdoblju proizvesti zdravstvenu katastrofu kakve su se već događale u prošlosti. Lijek Talidomid je 1960-ih zbog slabog ispitivanja prouzročio strašne posljedice: preko 20.000 djece rođeno je s tešim malformacijama, bez dijelova lica i udova. No, tragedija je izbjegnuta u onim zemljama koje su tražile dokaze da lijek nije štetan po zdravlje građana. Upotrebu Talidomida u SAD spriječila je Frances Oldham Kelsey, farmakolog američke Agencije za lijekove s obrazloženjem da nije dovoljno ispitan i time spasila mnoge živote je na prvom mjestu zarada, a ne dobrobit građana.
Vodstvo Europske unije je svojim neodgovornim ponašanjem, neodgovornim odlukama i ponajviše nečinjenjem dovelo do toga da su izgubljeni milijuni radnih mjesta. Izgubljeni su milijuni života što je posljedica neobavljanja hitnih kirurških operacija. Sve pod famoznom kampanjom straha kojom je uništeno gospodarstvo. Socijalne države i socijalnih prava građana bez gospodarstva i bez radnih mjesta nema i ne može biti. Cijela kampanja straha utemeljena je na potpuno lažnim brojevima kako umrlih, tako i oboljelih. Jedini način, zakoniti i medicinski da se utvrdi broj umrlih i oboljelih je provođenje obdukcija i da se brojevi oboljelih izračunavaju na temelju liječničkih konstatacija, a ne temeljem PCR testova. Ako to ne promijenimo, nema nam spasa ni u budućnosti. strane politike, jedina zaštita građana od samovolje izvršne vlasti.
Lockdown, PCR testovi i kampanja straha oduzeli su građanima slobodu, pravo na kretanje i pravo na rad. Zabranjuje se rad pojedinim građanima, izgubljeni su milijuni radnih mjesta. Uvođenje PCR testova kao metode utvrđivanja bolesti i uzroka smrti je zločin protiv čovječanstva, to je zločin protiv svakog čovjeka osobno. U povijesti su ujedinjene države pobijedile nacizam i fašizam. Sada, novom nacizmu koji raste i kojem nitko ne želi stati na kraj u ime država, stati će na kraj slobodni građani. Vrijeme je da se slobodni građani udruže i kažu dosta. Želimo istinu, dosta laži, dosta straha. Nekada su se ratovi vodili oružjem, sada će se voditi istinom.”
Ne postoji lijek koji nije ujedno i ljekovit i opasan po zdravlje, ali neispitani farmaceutski proizvodi mogu u dužem razdoblju proizvesti zdravstvenu katastrofu kakve su se već događale u prošlosti. Lijek Talidomid je 1960-ih zbog slabog ispitivanja prouzročio strašne posljedice: preko 20.000 djece rođeno je s tešim malformacijama, bez dijelova lica i udova. No, tragedija je izbjegnuta u onim zemljama koje su tražile dokaze da lijek nije štetan po zdravlje građana. Upotrebu Talidomida u SAD spriječila je Frances Oldham Kelsey, farmakolog američke Agencije za lijekove s obrazloženjem da nije dovoljno ispitan i time spasila mnoge živote.
Interesna i korumpirana kasta koja trenutno obnaša vlast u Hrvatskoj je i u ovoj krizi pokazala da će iskoristiti svaku, i najmanju šansu, kako bi si prigrabila što više moći, vlasti i utjecaja na štetu građana. Mjere kojima svjedočimo u Hrvatskoj, njihova obrazloženja i pravna utemeljenja pokazuju da vlada donosi odluke isključivo argumentima sile, bez ikakvih znanstvenih i pravnih temelja. Nažalost, u Hrvatskoj nisu moguće odluke sudova koje bi se suprostavile samovolji, tiraniji i kaosu izvršne vlasti jer je hrvatsko pravosuđe na čelu s notornim Đurom Sessom, uz časne izuzetke poput suca Dobronića, sutkinje Ćaćić Zagrajski i ostalih časnih sudaca, u čvrstom stisku HDZ-a. Primjer iz Portugala pokazuje što znači imati neovisno pravosuđe, granu vlasti koja je, ukoliko nije okupirana od strane politike, jedina zaštita građana od samovolje izvršne vlasti.
Mislav Kolakušić je u raspravi s njemačkim ministrom Michaelom Rothom na sjednici Odbora za proračun pozvao njemačko predsjedništvo Europskom unijom da radi na kreiranju novih vlastitih sredstava EU koji bi bili usmjereni na oporezivanje sektora koji imaju goleme dobiti, pogotovo danas u vremenu krize, i da se izbjegne praksa zaduživanja Europske unije i država članica, a time i građana i novih generacija.ednakost.
Građani imaju pravo na istinu i potpune informacije. To pravo im je tijekom krize uskraćeno i zamijenjeno stožerokracijom koja odluke donosi temeljem političkih interesa političke stranke koja ju je imenovala. Mislav Kolakušić jedan je od rijetkih političara koji je u Europskom parlamentu otvoreno zahtijevao demokratsku raspravu o ključnim aspektima koronakrize i zajednički europski odgovor temeljen na zajedničkoj odluci vodećih svjetskih i europskih epidemiologa i stručnjaka za upravljanje kriznim situacijama. Umjesto toga, u Hrvatskoj smo dobili HDZ-ovu stožerokraciju, uništeno gospodarstvo na europskoj razini i krizu koju će plaćati generacije.
Sloboda, dostojanstvo, pravo na rad, pravo na kretanje, pravo na zdravstvenu skrb, biti jednak među svima i imati jednaka prava kao i svi drugi, to je moguće samo ako živimo u demokratskom društvu koje se bazira na istini, a ne na laži. Već godinu dana živimo u Europi i svijetu gdje se istina proglašava laži, a laž istinom. To moramo ispraviti, istina mora izaći na vidjelo. Građani moraju dobiti slobodu i jednakost.
Mislav Kolakušić je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u raspravi o stanju ljudskih prava u trećim zemljama uputio kritiku klubovima zastupnika koji vrlo rado dijele lekcije o demokraciji mnogim državama svijeta, ali nemaju hrabrosti raspravljati o stanju ljudskih prava u brojnim državama članicama EU. Vladavina prava danas je ugrožena u mnogim državama članicama EU, bilo da se radi o političkim progonima u Španjolskoj ili kršenju prava građana na privatnost, na rad i slobodu kretanja tijekom pandemije. Niti o jednom od tih pitanja pitanja zastupnici pučana i socijaldemokrata ne žele raspravljati u Europskom parlamentu iako je on ključno mjesto europske demokracije.jednakost.
Utjecaj korporacija na političke odluke koje direktno utječu na živote građana jača iz godine u godinu. Pogotovo je jak utjecaj korporacija na Europsku komisiju i Europski parlament s obzirom da ta dva tijela svojim odlukama odlučuju o tisućama milijardi eura javnog novca. Borba protiv korporatizma zaogrnutog u plašt demokracije bit će ključna borba 21. stoljeća jer korporatizam svojim koruptivnim djelovanjem vrši strahovit pritisak ne samo na politiku već i na znanost i na obrazovanje i sve aspekte ljudskog življenja. U Hrvatskoj se korporatizam probija kroz mrežu kvazi zelenih udruga, a posredstvom medija u vlasništvu njemačkih, austrijskih i luksemburških tvrtki te uz pomoć desetaka milijuna eura donacija iz inozemstva s ciljem ovladavanja političkim prostorom. Konačni rezultat njihovog djelovanja očitovao bi se u manje osobne slobode građana, manje ekonomske slobode i neovisnosti pojedinca, manje demokracije, manje izbora i u potpunom medijskom, kulturnom i političkom jenoumlju.

Kolakušić: Europa je danas podijeljena na globaliste i suvereniste. Globalisti žele izbrisati države, narode, obitelj i sve što čovjeka čini čovjekom.

Mislav Kolakušić je prilikom rasprave o stanju slobode medija upozorio na činjenicu da stanje slobode medija nije jednako u svim državama članicama EU: “U Republici Hrvatskoj praktično ne postoji niti jedan veći slobodni medij. Oni su ili povezani sa krim miljeom ili su u potpunosti pod utjecajem vladajuće stranke koja je pravomoćno osuđena za korupciju i uzimanje novca iz državnog proračuna. U Hrvatskoj se upravo mediji i novinari koriste za politički reket, manipulacije, za utjecaje na izbore i za održanje korumpirane vlasti na vlasti.”

Kolakušić u Europskom parlamentu: U Hrvatskoj se korporatizam probija posredstvom medija u vlasništvu njemačkih, austrijskih i luksemburških tvrtki
06/06/2021
Europarlamentarac Mislav Kolakušić je tijekom rasprave u Europskom parlamentu upozorio kako današnjim svijetom i Hrvatskom upravljaju korporacije.
– Utjecaj korporacija na političke odluke koje direktno utječu na živote građana jača iz godine u godinu. Pogotovo je jak utjecaj korporacija na Europsku komisiju i Europski parlament s obzirom da ta dva tijela svojim odlukama odlučuju o tisućama milijardi eura javnog novca. Borba protiv korporatizma zaogrnutog u plašt demokracije bit će ključna borba 21. stoljeća jer korporatizam svojim koruptivnim djelovanjem vrši strahovit pritisak ne samo na politiku već i na znanost i na obrazovanje i sve aspekte ljudskog življenja – rekao je Kolakušić.
Kaže kako se u Hrvatskoj korporatizam probija kroz mrežu kvazi zelenih udruga, a posredstvom medija u vlasništvu njemačkih, austrijskih i luksemburških tvrtki te uz pomoć desetaka milijuna eura donacija iz inozemstva s ciljem ovladavanja političkim prostorom.
– Konačni rezultat njihovog djelovanja očitovao bi se u manje osobne slobode građana, manje ekonomske slobode i neovisnosti pojedinca, manje demokracije, manje izbora i u potpunom medijskom, kulturnom i političkom jednoumlju – napomenuo je Kolakušić.
Trenutno vodstvo Europske unije kojom dominira koalicija Europske pučke stranke i Socijalista, stranaka majki HDZ-a i SDP-a, sve češće pod pravni standard vladavine prava podvodi vlastita ideološka shvaćanja te ih agresivno nameće svim državama članicama pokušavajući pretvoriti EU u modernu verziju Sovjetskog saveza. U svom govoru na temu vladavine prava u EU, nezavisni zastupnik Mislav Kolakušić je upozorio trenutno vodstvo EU da ne nameće jednoumlje u EU već da prepusti građanima država članica da samostalno, na demokratskim izborima izabire svoje predstavnike i političke ideologije. Najbolji primjer podvođenja ideologije pod vladavinu prava su slučajevi Poljske i Mađarske koje ne pripadaju nijednom od dominantnih političkih europskIh blokova i zbog toga trpe napade i pravne procedure. Istovremeno, vlade najkorumpiranijih zemalja EU, Rumunjske, Bugarske i Hrvatske koje pripadaju trenutno vodećim europskim političkim blokovima uživaju zaštitu, iako korupcija koju potiču i uzgajaju njihove vlade uništavaju budućnost i dobrobit milijuna njihovih građana.
Mislav Kolakušić je u svom govoru na plenarnoj sjednici upozorio europsko javno tužiteljstvo da je HDZ-ova vlada jedna od najkorumpiranijih na svijetu i da je djelovanje europskog tužiteljstva u Hrvatskoj nužno i hitno. Suzbijanje korupcije i pljačke novca građana EU mora biti jedan od prioriteta europskih institucija.
Nezavisni zastupnik Mislav Kolakišić je na sjednici Odbora za pravna pitanja EU parlamenta tijekom rasprave o farmaceutskoj strategiji Europske unije upozorio na presudni značaj stroge kontrole farmaceutskih proizvoda i dugotrajnog i iscrpnog testiranja lijekova i cjepiva. Farmaceutske pogreške i glad za profitom izazvale su brojne tragedije u bliskoj prošlosti, a sve žrtve i uništeno zdravlje moglo se izbjeći strogom kontrolom regulatora.
MALO O STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE
LINK:
https://www.index.hr/vijesti/clanak/znate-li-tko-su-ovi-ljudi-vec-mjesecima-upravljaju-nasim-zivotima/2179083.aspx
LINK:
https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/beros-i-markotic-nisu-clanovi-stozera-civilne-zastite-a-doznali-smo-kako-su-se-nasli-na-njegovim-svakodnevnim-presicama-20200511
Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite kroje nam živote posljednjih nešto više od dva mjeseca. Iako on broji 27 članova, većina ih je nepoznata javnosti. Na svakodnevnim presicama glavnu riječ vode četiri osobe: Davor Božinović, Krunoslav Capak, Vili Beroš i Alemka Markotić, od kojih dvije nisu stalni članovi tog stožera, već tek pridružene
Prije točno mjesec dana mnogo se prašine podiglo kada je otkriveno da Beroš i Markotić nisu članovi Nacionalnog stožera. Tada se čak isticalo da bi zbog toga sve odluke koje je to tijelo donijelo mogle biti nevažeće. Bez obzira na sve, poznati dvojac i dalje nije formalno član Stožera. Članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zaposlenici su državnih i javnih tijela koji su imenovani po svojoj funkciji. On pak ima čak 27 članova i članica, od kojih je većina nepoznata javnosti.
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u njemu je načelnik, a njegov zamjenik je Damir Trut, po funkciji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za civilnu zaštitu. U Stožeru su još predstavnici svakog ministarstva, kao i predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Seizmološke službe Hrvatske, Hrvatskih voda, Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja.
Problem su riješili tako što su ih u rad Stožera priključili kao pridružene članove.
Kako su nam objasnili, načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u ovom slučaju Davor Božinović, može u slučaju opravdane žurne potrebe za ekspertnim savjetom koji će olakšati provođenje mjera i aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na sjednicu Stožera pozvati i stručnjake iz drugih tijela javne vlasti, znanstvenih institucija, pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku te drugih pravnih osoba i udruga građana.
Slijedom navedenog, a uvažavajući novonastalu situaciju proglašenjem pandemije i poštujući struku, u aktivan rad Stožera uključeni su ministar zdravstva Vili Beroš i ravnateljica Klinike za infektologiju ‘dr. Fran Mihaljević’ Alemka Markotić. Tako sada ispada, gledajući izvana, da u velikom tijelu koje broji čak 27 članova glavnu riječ vode dva pridružena člana.
Spomenimo i kako su nam odgovorili na upit da za svoj rad u Stožeru članovi ne primaju nikakvu naknadu ni dnevnice, osim redovitih plaća u tijelima u kojima su zaposleni.
Članovi Nacionalnog stožera su Marijana Klanac, Darko Majstorović, Neven Karas, Roko Baotić, koji su imenovani po dužnosti, svi iz MUP-a. Nadalje, članovi su i Nikola Milina, Krešo Tuškan, Ivana Jakor-Bajo, Vera Katalinić-Janković, Krunoslav Karalić, Igor Čižmek, Zdravko Vukić, Damir Juzbašić, Alen Gospočić, Marija Gašparac, Vinko Ljubičić, Robert Pende, Hrvoje Žulj i Goran Kolarić – oni su predstavnici svih ministarstava, od financija, preko zdravstva, do kulture.
Zadnju skupinu članova Nacionalnog stožera čine predstavnici različitih državnih tvrtki i institucija, od Hrvatskih voda do HGSS-a. To su Slavko Tucaković, Branka Ivančan-Picek (već spomenuta o nezakonitim radnjama u prošlom e-mailu o ukidanju zakona o OT), Ines Ivančić, Zoran Đuroković, Robert Markt, Josip Granić. Već spomenuti Capak je također dio te skupine kao predstavnik HZJZ-a.
Naknadnim rješenjem vlade, od 27. ožujka, članicom Nacionalnog stožera imenovana je Maja Grba-Bujević kao predstavnica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu pa je Stožer narastao na 27 članova.
Nova plandemija i dr Jurinčić, 5G zračenje link:
https://www.youtube.com/post/UgkxGWgIWTVqfMvgPHT4NvL0Vm2upmwP3b5d
Citirat ću dio izjave Dr. Colemana o budućnosti u 2023. godini:
„Medicinska struka prihvatila je masovne kampanje cijepljenja i mit o klimatskim promjenama. Pogledajte povijest i vidjet ćete da medicinski establišment gotovo uvijek griješi. Kad bi se netko iz medicinskog establišmenta usudio raspravljati o tome, bio bih sretan, ali neće jer znaju da sam u pravu – a ionako su svi kukavice. Istina je da globalno zatopljenje uzrokovano čovjekom ne postoji. Čak i kad bi se njihova najgora predviđanja temeljila na činjenicama, a ne na mašti, ništa od toga ne bi bilo važno. Svijet se neće zapaliti. More neće ispariti. Nijedna od njihovih prijetnji nije stvarna.
Svijet je preplavljen gomilom dokaza da cjepiva čine više štete nego koristi, no establišment i dalje niječe da takvi dokazi uopće postoje. Nema apsolutno nikakve sumnje da injekcije za Covid-19 čine mnogo više štete nego koristi. Ali liječnici i medicinske sestre ih nastavljaju davati – oni namjerno truju svoje pacijente i za to su plaćeni. A pacijente koji trebaju transfuziju krvi i traže necijepljenu krv liječnici i medicinske sestre zlostavljaju. Roditelji koji traže da se djeci da necijepljena krv riskiraju čak i da im se djeca oduzmu.
Moramo ostati na oprezu. Najnovija opasnost je da planiraju proglasiti ratnim zločinom govorenje istine o cjepivima, svih vrsta, ili o globalnom zatopljenju. Govorenje istine postaje ratni zločin – označen kao terorizam i zločin protiv čovječnosti.
Provjerite moje web stranice www.vernoncoleman.com i www.vernoncoleman.org – gdje se stalno objavljuju novi materijali – i podijelite ono što pronađete sa svima na društvenim medijima. Svugdje sam baniran osim na vlastitim web stranicama i onih ljubaznih ljudi koji objavljuju moje materijale.
Ne vjerujte vladi, izbjegavajte masovne medije i borite se protiv laži. To je istina i danas kao i kad sam to prvi put rekao prije gotovo tri godine. A ako želite spasiti sebe, svoju obitelj i svoje prijatelje, podijelite ovaj i moje druge materijale sa svima koje poznajete i mnogim ljudima koje ne poznajete. Ne mogu ništa podijeliti jer sam posvuda zabranjen zbog modernog grijeha govorenja istine. Ali ostat ću ovdje na www.vernoncoleman.org i www.vernoncoleman.com koliko god mogu.“

I na kraju najnovije vijesti u MSM su oblika „Haraju respiratorne bolesti“, uz dane tablice lijekova protiv Covid-19, te smjernice za liječenje Covid-19 od 17. listopada 2022. godine (u prilogu).
Još uvijek se ne koristi jeftiniji Ivermektin i Hidroksiklorokin (kao učinkovito dokazani lijekovi) jer su „zabranjena“ sredstva u liječenju bolesti, a skupi Remdesevir ima slabe efekte, jedino ako ne bolujete od HIV-a. Novi skupi Paxlovid (čitaj Phizer) pod znakom je još uvijek pitanja učinkovitosti.
Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, je ovih dana izjavio da situacija sa simptomima nije crno-bijela.”Ne mora svatko imati bolove u zglobovima i mišićima, ako je u pitanju gripa”.
“Sad je vrijeme akutnih respiratornih infekcija. Kliničke slike korone i gripe često se preklapaju tako da i simptomi mogu biti slični. Potrebni su pouzdani testovi na viruse kako bi se određena bolest potvrdila, a druga isključila. Običnu prehladu uglavnom ne prate simptomi karakteristični za koronu i gripu”, tumači Puljiz. (u prilogu).
Negativan brzi test ne isključuje covid-19
„Upozorava da kućni, odnosno BAT testovi ne moraju uvijek biti pozitivni, kada je u pitanju covid-19.
BAT test ima svoja ograničenja. Postoji mogućnost da bude lažno negativan, osobito ako se ne napravi dobro i u pravom trenutku. Kada je pozitivan, uglavnom je sigurno da je u pitanju korona”, pojasnio je.
Ništa novo, još jedan test koji nije pouzdan za određivanje Covid – 19!
Dakle ništa nije gotovo, bonaca pred oluju, plan ide polako dalje, cenzura medija je sve jača, forsiranje 5G mreže, kreće Kraken, ptičja gripa, treba potamaniti svu perad da se smanji količina ljudske hrane, majmunske boginje (ima se, može se, dok ljudi na Baniji još „životare“ u kontejnerima), digitalni novčanik da nas imaju u robovlasničkom odnosu, klimatske promjene i zločesti CO2, trovanje iz zraka (chemtrailsi) i trovanje sa hranom (ne sjećam se prijašnjih godina da je inspekcija toliko puno prehrambenih artikala proglačavala da nisu za korištenje).
Kao poanta je najava da od 2025. do 2028. godine, kreće u „pohod“ novi još opasniji „virus“ po imenu SPARS (u prilogu The John Hopkins Center for Health Security). Kako su vidoviti ili dolaze iz naše budućnosti? Pitam se da li je to stvarnost ili teorija zavjere? Sve je više godina iza mene, a sve manje ispred mene, ne znam kako će živjeti u takvim uvjetima nove generacije, koje dolaze na naše mjesto, ja to ne bih htio doživjeti, bolje poginuti, nego biti rob.

Zorislav Gerber

HOP na Telegramu

https://t.me/hopportal