Nedostatak aktivne legitimacije austrijskih štedionica (zbog brisanja iz sudskog registra) sudovi donose rješenja o prekidu postupka i istovremenom nastavku ovršnog postupka!

0
1260

“Kako se može procijeniti nečija duševna bol i koliko to košta?”

NE MOŽE SE PROCIJENITI

Kad izgubiš zdravlje i proživljavaš svakodnevni stres zbog laži koje netko nemoralan i lažljiv o tebi objavi (ili objavljuje u kontinuitetu) onda ta bol nema cijene.

Zato treba razlučiti ISTINU OD NEISTINE

Novinari koji pišu istinu dobit će sasvim sigurno spor na sudu i dokazati istinu jer su pisali argumentirano, u to sam sigurna. To dokazujem i ja, koja sam uspjela u brojnim sporovima, ali i tekstovima koje nikad nitko nije utužio, ali i Igor Drenjančević kojeg je isto tužila sutkinja i izgubila spor i Darko Petričić koji je dobio spor protiv suca, pa i protiv bivšeg predsjednika države Mesića, koji ga je tužio za klevetu.

Zato samo ISTINA I ARGUMENTI.

JESTE LI ZNALI?

Ako neki županijski sud donese odluku koja je suprotna odluci o istoj stvari donešenoj na istome sudu radi se o povredi Ustava i Konvencije jer se radi o povredi prava na jednako postupanje.

Eh, to je teoretski.

Praktično možete ispisati 50 stranica sudske prakse od Vrhovnog do županijskog suda, kojom pojašnjavate da su vaša ustavna prava povrijeđena ali – ako ustavni sudac procijeni da ustavna tužba nema potrebnu formu ili da “nema biti stvari” taj sud koji bi trebao štititi vaša ustavna prava zapravo će ih prekršiti. Jer će odbaciti ustavnu tužbu, a da ju nitko nije ni pogledao.

A onaj koji je žrtva lažljivaca koji se svojim neistinitim objavama u medijima i statusima na fb samozadovoljavaju NE MOŽE NIKAKVOM CIJENOM NADOKNADITI NANEŠENU MU BOL.

O zadrugama, zadrugarima i što učiniti

Na prigovor o nedostatku aktivne legitimacije austrijskih štedionica zbog brisanja iz sudskog registra sudovi masovno donose rješenja o prekidu postupka i o istovremenom nastavku ovršnog postupka. Na to rješenje ovršenici imaju pravo žalbe. Treba naglasiti da prekid postupka nastupa sa danom brisanja pravne osobe iz sudskog registra po sili zakona čl. 212b ZPPa, dok je rješenje o prekidu deklaratorno (potvrđujuće). U periodu od nastupa prekida do donošenja rješenja o nastavku postupka sudovi nisu ovlašteni donositi odluke. Sve odluke koje su donijeli između dana kad je nastupio prekid postupka i dana donošenja rješenja o nastavku NE PROIZVODE PRAVNE UČINKE

Nada Landeka

HOP

HOP na Telegramu