Pad pobunjenih anđela – Agostino Fasolato

0
1304

Pad pobunjenih anđela, Agostino Fasolato (Padova 1714. – post 1787.), prava piramida od šezdeset figurica isklesanih u jednom komadu kararskog mramora, visoka gotovo dva metra: nalazi se Pad pobunjenih anđela padovanskog kipara Agostina Fasolata.

U središtu dvorane Palazzo Leoni Montanari u Vicenzi.

Skulpturalna skupina predstavlja bitku između vojske dobra i vojske zla, kojom zapovijeda arkanđeo Mihael i Sotona, kako je rečeno u Ivanovoj Otkrivenju.
Na vrhu piramide stoji Michael, s isukanim mačem i štitom privezanim za zglob s natpisom QVIS UT DEVS.

Ispred sebe, stopala oslonjenih o podnožje kompozicije, Sotona je okrenut leđima: u desnoj ruci drži vile s dva šiljka, a lijevom pokazuje kažiprstom prema gore u smjeru protivnika. Između dva protagonista borbe predstavljeno je mnoštvo pobunjenih anđela koji su istjerani iz raja, pa su zbog toga i sami postali vragovi, među kojima se kreću i druga čudovišna demonska stvorenja u obliku zmija i zmajeva.

IGOR DRENJANČEVIĆ

HOP -portal na Telegramu

https://t.me/hopportal