Dr William Makis: Znanstvenici lažu o sigurnosti mRNA hrane

0
1131

mRNA CJEPIVA U HRANI!

Dr William Makis komentira 9 publikacija:

“Postoji 5 vrlo uznemirujućih aspekata trenutnog stanja mRNA cijepljenja stoke:

Znanstvenici već lažu o sigurnosti mRNA.

Lažu o trajnosti pseudouridina mRNA , lažu da ne može “mijeniti gene” ili se integrirati u naš genom, lažu o rigoroznoj kontroli kvalitete, lažu o sigurnosti lipidnih nanočestica, lažu o tome je li meso s mRNA sigurno za konzumaciju, lažu o činjenici da ‘mRNA ne završi u mesu ili mlijeku.

Ovi strašni razvoji događaja moraju se ZAUSTAVITI prije nego što se puste na stanovništvo s nepoznatim posljedicama”!

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal