Jedan od najstarijih dokumenata o planu porobljavanja svijeta –

0
7333

Jedan od najstarijih dokumenata o planu porobljavanja svijeta.

Nilus

Knjiga se lista u donjem lijevom uglu pomakom na strelicu

A.S.

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal