Gail Macrae je radila u bolnici Kaiser Permanente u Santa Rosi i dobila otkaz jer se nije slagala sa mjerama PLANDEMIJE

0
1152
RemasterDirector_1a5c03258

Koji je razlog u RH nema potvrde da je i kod nas bilo sasvim isto stanje??

Gail Macrae je radila u bolnici Kaiser Permanente u Santa Rosi od 2015. do 2021, kada je otpuštena.

Nakon uvođenja cjepiva Macrae je bila svjedok dramatičnog skoka hospitalizacija sa neželjenim efektima koje nikada ranije nije vidjela. U međuvremenu, dokazani i preporučeni tretmani su zabranjeni, a sistemi za vođenje evidencije su izmanipulirani kako bi se prikrile povrede vezane za vakcinu, rekla je ona.

Osoblje bolnice suočilo se sa prijetnjama zbog prijavljivanja neželjenih događaja i odmazdom zbog prigovora na protokole koji izoliraju pacijente i uskraćuju porodicama pristup njihovom liječenju.

Prema njenim riječima, u prvim mjesecima pandemije bolnice su bile skoro prazne jer su elektivne procedure zaustavljene – što je bilo u suprotnosti sa tvrdnjama medija o preopterećenim kapacitetima.

Čak i tokom zimskog naleta hospitalizacija 2020/21 zbog normalnih respiratornih problema, bolnica nijednom nije bila preplavljena bolesnicima.

A.S.

Hop

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal