‘Drugarice Peović donošenje zakona o hrvatskom jeziku nije kretensko nego jako razumno’

0
3453

Da, Hrvati su kroz povijest bili narod, nacija i civilizacija, drugarice Peović. Narod definira jezik, naciju država, a civilizaciju religija. Ako je država hrvatskog naroda republika Hrvatska, onda su sve etničke skupine u Hrvatskoj po nacionalnosti Hrvati drukčijeg etničkog porijekla.

IMG-20240315-WA0009
Haravačka religija je bila dvojna, raširena diljem globusa, a štovala je sunce i planet Zemlju. Sunce se tada zvalo HARA, a planet Zemlja VAČA, a odatle i etnik HARVAČ ili HRVAT. Kako i zašto je bog HARA dospio u Egipat kao RA, ona, očito, ne zna. Hrvati su, dakle, bili nositelji izgubljene civilizacije jer su bili misionari. O tomu je pisao Herodot opisujući Amazonke koje su napustili muževi i postali misionari.
Vaše činjenice, drugarice, su točne ako razmišljamo ”moderno”, ali ako razmišljamo povijesno, onda su Hrvati bili nositelji civilizacije koja se služila hrvatskim jezikom – haravačom, danas poznatom kao sanskrit ili sanskrst. To je bio dvoslogovni jezik koji je imao 16 suglasnika i poluslog A, primjerice, riječi jama, čama, tama, para, vara i tako redom.

IMG-20240315-WA0003
To je bio prvi suglasnički jezik pisan današnjom latinicom. Nju su stvorili Harvači poznati kao Etrurci, a živjeli su na prostoru od Crnog do Tirenskog mora, sjeverno od Rima i na sjeveru do Alpa. Oni su bili i tvorci latiničnog pisma koje nije imalo lova B i G. Ovo su semitska slova.

peda
Da nisu bili civilizacija ne bi danas tzv. Slaveni govorili sličnim jezikom. Zašto su ti jezici danas različiti od hrvatskog jezika odgovorno je pismo, pravopis i gramatika. Zašto je hrvatski jezik postao jekavica odgovorni su Franci ili Vranci, a zašto je postao ijekavica krivi su hrvatski ilirci koji su nasjeli na podvale Vuka Karadžića iliti Karačića, a još više su ga unakazili hrvatski komunisti Novosadskim dogovorom.
Ako ćemo jezik definirati vukovski, onda je izvorni hrvatski jezik bio slogovna akavica, a potom slogovna ekavica, što znači da je za poluslog koristio slova A i E. Taj jezik se mijenjao dolaskom Hrvata sa semitskih prostora jer Semiti su pisali suglasnički i nisu imali hrvatska slova H, V, Č, pa su ta slova zamjenjivali poluslogovima A i E, a kasnije i sa svim današnjim vokalima. Često su ove suglasnike zamjenjivali i njihovim suglasnicima. Slovo R su često pisali slovom L. Franci su stvorili kajkavsku ekavicu u kojoj su sačuvane i neke slogovne ekavske riječi.
Tko bi danas i pomislio da su Dalmati bili akavci, a dolaskom Hrvata sa Bliskog istoka su postali ekavci. Pod Bizantom, Dalmati postaju ikavci i okavci. Nametanjem zapadnog kršćanstva Dalmati postaju jekavci, a na koncu im neobrazovani Vuk Karadžić nameće ijekavicu. Kada koristim naziv Dalmati, onda mislim na Hrvate koji su došli sa semitskih prostora. Naziv Dalmat je nastao od naziva HARVAČ, a izvorno se na Levantu pisao Talmat.
Glagoljica je hrvatsko suglasničko pismo koje je nastalo na Levantu. Nju su na Jadran donijeli Hrvati sa Crnog mora koji su povijesno poznati kao Sarmati. Oni su najvjerojatnije bili bjegunci iz Mezapotamije kada su sa tim prostorom zavladali Asirci koji su bili Semiti. Dakle, glagoljica je najvjerojatnije nastala na semitskim prostorima kada se promijenila religija po uzoru na semitsko pismo. Na našim prostorima ona je dobivala neke nove glasove i neka nova slova. Tako je HA, RA, VA i ČA postala A, B, V i G ili az, buka, vidi i glagole. Srbini svoj alfabet zovu azbuka, što jasno pokazuje čije je pismo bila kirilica koja je nastala na temeljim glagoljice.
Dodavanjem glagoljičkih slova grčkom pismu, nastala je hrvatska kirilica čije brojevne vrijednosti su iste kao u glagoljici. Današnji Bugari, Ukrajinci i Rusi su prihvatili kirilična slova za glasove Č, H, Š i Ž, te je nazvali ćirilicom i pripisali Ćirilu, ali ne znamo kojemu. Srbinskaj ćirilica nema sveze sa ruskom jer je utemeljena je na hrvatskoj kirilici, ali sa različitim brojevnim vrijednostima. Poznato je da se pismenost kod Srbina pojavljuje tek u 19. stoljeću, ali to ne možemo reći za Srbe koji su bili izvorno Hrvati unijati.

Dakle, drugarice Peović donošenje zakona o hrvatskom jeziku nije kretensko nego jako razumno jer kako vidimo hrvatski jezik se najviše mijenjao pod okupatorima i udaljio se od svojeg izvora. Zakon je samo odredio tko će voditi brigu o hrvatskom jeziku i nadam se da se u hrvatski jezik više neće uplitati politika. Politika je izvršila svoju zadaću i hrvatski jezik mora postati nezavisan od politike.
Srećko Radović

 

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal