Prvi u svijetu: 120 godina električne javne rasvjete u Šibeniku!

0
1955

spomen ploča prva HENa današnji dan je prije 120 godina Šibenik je kao prvi grad na svijetu dobio električnu javnu rasvjetu. 28. kolovoza 1895. godine, samo dva dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Niagare, pušten je u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sustava – Hidroelektrana ‘Krka’- Šibenik. Zaslugom Nikole Tesle je upravo na prostoru Hrvatske sagrađena prva hidroelektrana.

Ispod slapa Skradinskog buka je sagrađena turbina, dva generatora i transformator koje je izradilo mađarsko poduzeće Ganz. Sagrađen je i jedanaest i pol kilometara dug dalekovod na drvenim stupovima do obližnjeg Šibenika, te je Šibenik bio prvi grad u svijetu koji je dobio izmjeničnu električnu struju za svoja postrojenja. Turbina HE Krka 18082007Tako je, zahvaljujući svojim graditeljima šibenskom gradonačelniku Anti Šupuku i inženjeru Vjekoslavu Meischneru, Šibenik dobio električnu rasvjetu prije europskih metropola kao što je Beč, Budimpešta, Rim ili London. Deset godina kasnije Ante Šupuk je stotinjak metara nizvodno od prve, izgradio i drugu hidroelektranu (HE “Jaruga”) koja, nakon ugradnje dodatnih turbina 1936. godine, radi i danas.  Zbog  povijesnog značaja hidroelektrana “Krka” je zaštićena kao spomenik industrijske arhitekture, a upravo su u tijeku konzervatorski radovi koji imaju za cilj njezino očuvanje i prezentaciju.

HEKrkasupukŠibenčani će danas svečano proslaviti ovu povijesnu obljetnicu prigodnim programom ispred Gradske vijećnice koji počinje od 20.30 sati. Ovaj važn datum obilježiti će i Nacionalni park ‘Krka’ koji u 18 sati otvara izložbu o povijesti industrijske arhitekture na rijeci Krki. Izložba je realizirana u suradnji s Državnim arhivom u Šibeniku, a sadrži arhivske fotografije, nacrte, didaktičke makete i stare dokumente prikupljene iz državnih arhiva u Hrvatskoj te iz privatne zbirke obitelji Šupuk. Posjetitelji će moći vidjeti i vrlo detaljnu maketu koja rekonstruira HE Krka, kao i javnosti do sada nepoznate izvorne nacrte elektrana na Krki, čak i onih koje nikad nisu realizirane: na desnoj obali Skradinskog buka i na Bilušića buku

Izvor: Šibenski portal