Državne nekretnine d.o.o. posluju za svoj račun u ime RH, ali u suprotnosti s Ustavom RH

0
1895

nekretnineDržavni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI), agencija u vlasništvu Republike Hrvatske osnovala je  uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, u listopadu 2013. godine društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje državnim nekretninama. Ono što je izdajničko i  na štetu RH, kao i krajnje čudno, jest  činjenica da  je novoosnovano trgovačko društvo „Državne nekretnine“  d.o.o. ovlašteno upravljati državnim nekretninama za svoj račun, a u ime Republike Hrvatske.

Zakonom o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i koordijacija  upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđena je u nadležnosti Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom – DUUDI.

Državni ured donedavno je  vršio  vlasničke ovlasti u ime i za račun Republike Hrvatske u odnosu na državnu imovinu u skladu sa posebnim zakonom.

Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 94/13) Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske povjerila je Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom vršenje vlasničkih ovlasti u odnosu na državnu imovinu. U članku 21. istog Zakona dana je ovlast Državnom uredu osnovati trgovačko društvo posebne namjene za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.  Državni ured je dana 24. listopada 2013. godine, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,  osnovao trgovačko društvo „Državne nekretnine“ d.o.o. koje je 07. studenoga 2013. godine upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

državne nekretnineUgovorom o poslovnoj tehničkoj suradnji zaključenim dana 21. veljače 2014. godine između Republike Hrvatske zastupane po Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i trgovačkog društva „Državne nekretnine“ d.o.o. predano je na upravljanje stanovima, poslovnim prostorima, nerezidencijalnim objektima trgovačkom društvu „Državne nekretnine“ d.o.o., te je navedeno društvo ovlašteno,  da u ime Republike Hrvatske, A ZA SVOJ RAČUN, vrši naplatu najamnine, zakupnine i naknade za korištenje stanova, poslovnih prostora i rezidencijalnih objekata koji su mu predani na upravljanje.   Prema odredbama  navedenog Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji  Državne nekretnine d.o.o. ovlašteno je dostavljati račune za najam/zakup ili za korištenje državnih nekretnina te naplaćivati najam i korištenje nekretnina za svoj račun.

HAZUD – Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore smatra osnivanje d.o.o. za upravljanje nekretninama od strane RH u potpunoj suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske, kao i suprotnosti sa interesima Republike Hrvatske i građana. Iz dopisa  tvrtke „Državne nekretnine“ d.o.o.   (koji ovdje objavljujemo) vidljivo je da trgovačko društvo za upravljanje nekretninama posluje isključivo za svoj račun a u ime Republike Hrvatske, što znači da se novac od naplate korištenja ili prodaje državnih nekretnina, tj. od prihoda stečenih upravljanjem državnim nekretninama slijeva u spomenuto trgovačko društvo, a ne uplaćuje se u proračun Republike Hrvatske, već na neki drugi račun, što zapravo predstavlja činjenje direktne štete Republici Hrvatskoj.

U svezi s navedenim, HAZUD – Hrvatska akademska zajednica domovine i dijaspore uputila  je Ustavnom sudu RH  Zahtjev za ocjenu suglasnosti Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske čl. 15. sa Ustavom Republike Hrvatske.

Ovakav čin, donešen uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a koji direktno oštećuje državni proračun, ni u kom slučaju ne može biti u interesu Republike Hrvatske ni njezinih građana.

Nada Landeka