Orban je zaštitio svoju petrokemiju, ‘MOL’ i selo, mi smo svoju ‘Petrokemiju’ i ‘INA’-u uništili i selo iselili

0
2564

Svi političari u Lijepoj Našoj, lijevi i desni, bijeli, crni i žuti, digli se na noge, da spase Domovinu od „ bijele kuge „, te zaustave sramno iseljavanje iz Bogom  dane bogate Slavonije. Spašavanje napuštenih sela i zaštita seljaka, kao ključnog proizvođača. A gdje nam je sada INA, strateška nacionalna naftna kompanija, koja je trebala, može i mora biti, generator gospodarske aktivnosti?

Kada INA to postane, može i mora ulagati u proizvodnju i preradu nafte i plina te razvoj petrokemijskog kompleksa Petrokemija Kutina. Tada cijena plina za Petrokemiju, koja ima najveće učešće u cijeni umjetnog gnojiva, neće biti kao danas, svjetska cijena, već cijena u visini troškova proizvodnje toga plina. Time Vlada RH, kao vlasnik INA-e i Petrokemije Kutina može očekivati veliko sniženje cijena umjetnih gnojiva, čime direktno pomaže seljaku u proizvodnji jeftinije hrane. Dobili bismo smo višestruku korist, proizvodnju jeftinije hrane, smanjenje uvoza jeftine hrane i umjetnih gnojiva iz Mađarske i zadovoljnog seljaka, čije dijete neće ići u grad ili dijasporu.

Poznato je dobro, koliko MOL ulaže u svoj petrokemijski kompleks, jer Vlada Republike Mađarske, na čelu sa premijerom Orbanom, čvrsto stoji i brani nacionalne interese putem svoje strateške nacionalne naftne kompanije, i ne daj Bože, da u to netko dirne.

Kako bi INA bila strateška nacionalna energetska kompanija, uključujući i HEP, Vlada RH hitno mora:

-izraditi Energetsku bilancu, koja će pokazati proizvodne mogućnosti i potrebe,

-otvoriti tajni skrbnički račun u Zagrebačkoj banci, koji nema OIB, čime si olakšava pregovore sa stvarnim i skrivenim „ vlasnikom „ 49,08 % dionica INA-e,

-smijeniti sadašnju Upravu INA-e, uz kaznene prijave za nesavjesno poslovanje, bez otpremnina

utvrditi odgovornost svih članova Vlada RH, ministara gospodarstva, članova NO INA-e i članova Uprava INA-e i „ strateškog partnera „, za katastrofalno stanje u kojem je danas INA, a time i RH.

Hoće li DORH spavati medvjeđi san ili će pokrenuti spas svojom istragom trebamo tek vidjeti, ali je sigurno je jedno; dosadašnja politika naše vlasti uništila je seljaka, uništila Petrokemiju i INA-u i jedina je kriva za stvaranje bijele kuge, iseljavanje stanovništva.

I. D.

HOP