ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA : HEP – ELEKTROSLAVONIJA, HEP-PLIN OSIJEK, DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO i PRAVOSUĐE RH- 102 suca i 11 zamjenika državnog odvjetnika štite kriminal!

0
8053

Nadležnost  USKOK-a:

Kao što sam naziv Ureda govori, USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Nadležnost Ureda propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13).

Navedeni Zakon u članku 21. propisuje u odnosu na koja kaznena djela Ured obavlja poslove državnog odvjetništva.

Članak 21. glasi:

(1) Ured obavlja poslove državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela iz Kaznenog zakona

2.) zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337.

(2) Ured obavlja poslove državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela iz Kaznenog zakona:

 1. zločinačkog udruženja iz članka 328. i počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja kažnjivo po članku 329., osim za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i oružanih snaga,

KAZNENI ZAKON

NN 125/11 ; 144/12 ; 56/15 ; 61/15

Na  snazi  od  30. 05. 2015. godine

DOGOVOR  ZA  POČINJENJE  KAZNENOG  DJELA

Članak 327

 • Tko se  s  drugim dogovori da  će  počiniti kazneno djelo za  koje  se po zakonu može  izreći kazna zatvora u trajanju  duljem od  tri godine
 • Kaznit će  se kaznom zatvora od  tri godine
 • Počinitelj koji otkrije  dogovor iz  stavka 1. ovoga članka prije nego što je dogovoreno kazneno djelo počinjeno može se osloboditi kazne

ZLOČINAČKO  UDRUŽIVANJE

Članak  328. (NN 144/12)

 • Tko organizira ili vodi zločinačko udruženje
 • Kaznit će se kaznom zatvora od  šest  mjeseci  do pet godina
 • Tko sudjeluje u udruženju iz  stavka 1. ovoga  članka , a da nije još počinio ni jedno kazneno  djelo za to udruženje , ili poduzme neku radnju koja nije kazneno djelo , ali  za  koju zna da doprinosi ostvarenju cilja zločinačkog udruženja , ili financijski ili  na neki drugi način  podupre zločinačko udruženje
 • Kaznit će  se kaznom zatvora do  tri godine

Stav (4) : ZLOČINAČKO  UDRUŽENJE  čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem  počinjenja jednog ili više kaznenih dijela , za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža , a koje ne  uključuje udruženje koje čine osobe slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog  djela .

POČINJENJE KAZNENOG DJELA U SUSTAVU ZLOČINAČKOG UDRUŽENJA

Članak 329.

 • Tko znajući za cilj zločinačkog udruženja ili njegove kriminalne aktivnosti počini kazneno djelo u sastavu takvog udruženja ili potakne druge na počinjenje kaznenog djela u  sastavu takvog  udruženja kaznit će se. Stav od  do  6.
 • Tko znajući za cilj zločinačkog udruženja ili njegove kriminalne aktivnosti pomogne drugome u počinjenju kaznenog djela u sustavu takvog udruživanja kaznit će se kaznom propisanom u  stavku 1. ovoga članka , a  može  se i  blaže  kazniti

Navedeni  članovi 327. ; 328. i 329. KAZNENOG  ZAKONA su  teoretska  načela  koja  se   selektivno primjenjuju  na  građane  REPUBLIKE  HRVATSKE  jer  kada  ista  kaznena  djela  počine  državni  službenici i  namještenici  državnog  administrativnog  tijela  REPUBLIKE  HRVATSKE s  prenesenim  ovlastima HEP  ELEKTROSLAVONIJA  i HEP – PLIN  OSIJEK  , pa  se  toj  eliti  kriminala  pridruže  sudci  HRVATSKOG  PRAVOSUĐA  i  Državni  odvjetnici   REPUBLIKE  HRVATSKE  onda  KAZNENI  ZAKON  REPUBLIKE  HRVATSKE  nije primjenjiv.

„KADIJA  SUDI , KADIJA  BRANI !!!!“

Pobliže  obrazloženje za  čitatelja da  bi  moga  shvatiti  rubriku  „VJEROVALI  ILI NE“ !

Riječ  je  o  tome  da  se  je  grupa  uposlenika  HEP – PLIN  OSIJEK  i  sudac  Općinskog  suda u  Valpovu gospodin DARKO  MEDVED udružila i krivotvorila  žig  privatnog  pravnog  subjekta .

Zločinačko  udruženje  iz  HEP PLIN  OSIJEK znajući  da  je  među počiniocima  „sudac“  znali  su  da  neće  biti  kazneno  gonjeni.

MUP Osječko – Baranjske  Županije  od  Ravnatelja  HEP – PLIN OSIJEK  oduzeo  je   pet (5) gotovinskih paragon blokova  koji  su  ovjereni  krivotvorenim  žigom privatnog  pravnog  subjekta . Svaki  komplet „paragon blokova“  ima  pedeset (50)  naplatnih  gotovinskih  listića – samo-kopirnih , iz  koji  je  vidljivo  da  su  u  potpisu djelatnici  HEP – PLINA  OSIJEK koji  nemaju  punomoć vlasnika  privatnog  pravnog  subjekta. Na  svakom  kopirnom  računu paragon  bloka  vidljiva  je   protu-zakonita naplata  u  iznosu od 610,00kn , znači  činjenično , egzaktno  počinjenje  kaznenog  djela neosnovano  stjecanje  materijalne  dobiti, krađa novca , a  pri  tome  se  je   krivotvorio žig privatnog  pravnog  subjekta.

Sudski  vještak  gospodin  IVAN  BOGNAR u  svom  vještačkom  radu  utvrđuje  da  je  naplaćeno  još dodatnih  pet  (5) paragon  blokova .

ZLOČINAČKA   ORGANIZACIJA   počinila  je  kaznena  djela  po  osnovi  KAZNENOG ZAKONA :

Način počinjenja kaznenog djela   (Članak 25.) ;  Kažnjavanje sudionika (Članak 36. ) ; Poticanje (Članak 37.)  ;  Pomaganje  (Članak 38.) ; Kažnjivost za postupanje s namjerom i s nehajem  (Članak 43.) ;  Namjera  (Članak 44.) ; Prikrivanje protuzakonito dobivenog novca  (Članak 279.)  ; Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju  (Članak 292.) ; Prijevara u gospodarskom poslovanju  (Članak 293.) ; Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela  (Članak 300.) ; Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela  (Članak 301.)

KAZNENA DJELA PROTIV VJERODOSTOJNOSTI ISPRAVA

Krivotvorenje isprave  (Članak 311.)  : Krivotvorenje službene isprave  (Članak 312.) ; Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja (Članak 315.) ;

KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zlouporaba položaja i ovlasti  (Članak 337.)  ;  Nesavjestan rad u službi (Članak 339.) ; Prijevara u službi (Članak 344.)

Za  DRŽAVNO   ODVJETNIŠTVO  kazneno  djelo nisu  počinili  državni  službenici  i  namještenici HEP – a  ELEKTROSLAVONIJA  , HEP – PLIN-a  OSIJEK i  sudac   DARKO MEDVED

Za  sud  krivac  je  vlasnik   privatnog  subjekta  što  nije  dozvolio  da  državni  službenici  i namještenici  skupa  sa  sudcem  nastave  „PLAČKATI“ privatni  pravni  subjekt  odnosno  privatnu  imovinu.

Sud  osuđuje  vlasnika privatnog  pravnog  subjekta  na  godinu  dana   zatvora  jer  je  prijavio   ZLOČINAČKU  ORGANIZACIJU  koja  plačka  privatnu  imovinu.

Rubrika „VJEROVALI  ILI  NE !!!!!“

Pravna  borba  se  je  nastavila !

VRHOVNI  SUD   REPUBLIKE  HRVATSKE donosi  rješenje   poslovni  broj: II-4 Kr-478/01-2  od  dana  05. prosinca 2001. godine u  sastavu  : predsjednik  sudskog  vijeća  mr. BRANKO  ZMAJEVIĆ , članovi  sudskog  vijeća ANA  GARAČIĆ i VESNA VRBETIĆ u kaznenom  predmetu protiv okrivljenika ZVONKA VEKIĆA – sudca ; MIRKA SMILJANECA – sudca ; IVANA ĐUMLIJE – sudca ; DARKA MEDVEDA – sudca ; VOJISLAVA MILIVOJEVIĆA – zamjenik državnog odvjetnika ; IVANA BOGNARA – sudski vještak ; MIROSLAV  RAK – ravnatelj HEP – Plin ; MARIO KOVAČ – sudac ; ZORAN MAKAREVIĆ – sudac ; NIKOLA SAJTER – sudac i drugi zbog kaznenog djela iz  člana 337. stav 1. KZ i dr.  odlučuje o prijedlogu  predsjednika  vijeća Općinskog suda u Osijeku od  01. listopada  2001. godine broj Kr-18/01 u sjednici  održanoj 05. prosinca 2001. godine. (Osobe  protiv  kojih  je  pokrenut  kazneni  postupak  znatno  je  veći  ali  se  je  sud  ograničio na   navedena imena)

Za  postupanje po  kaznenoj  prijavi  imenovan  je  nadležni  Općinski sud  u  Virovitici.

Općinski sud  u  Virovitici  imenuje  sudca  ILIJU  SAMARDŽIJU  za  nadležnog  sudca u  predmetu Kr-I-249/02 za  kazneni  progon po  osnovi  člana 337.  ; 339. ; 315. ; 312. ; 300 i 285 KZ protiv : IVANA BOGNARA – sudski vještak ;  VOJISLAVA MILIVOJEVIĆA – zamjenik državnog odvjetnika u  Osijeku  ; DARKA MEDVEDA – sudca ; MIROSLAV  RAK – ravnatelj HEP – Plin ; VEKIĆ ZVONKA – sudca ; MIRKA  SMILJANECA – sudac ; IVANA  ĐUMLIJE – sudac ; NIKOLA SAJTER – sudac ; ZORAN MAKAROVIOĆ – sudac ; MIRA ČAVAJDA – sudac ; KRUNOSLAV BARKIĆ – sudac ; DARKO KRUŠLIN – sudac ; AZRA  SALITREŽIĆ – sudac ; MARIJA KOVAČ – sudac ; DORICA KRNIĆ – MILOŠ – sudac ; VESNA  BROĐANAC – sudac ; VIŠNJA JANOŠEVIĆ – FERENČIĆ  – zamjenik državnog odvjetnika u  BJELOVARU ; PAVLO PIRŠLIN – Županijski  državni odvjetniku u BJELOVARU  , a  kasnije  sudac  Županijskog  suda  u  Virovitici;  DAMIR  PEČVARAC – ravnatelj HEP – OSIJEK ; DAMIR KARAVIDOVIĆ –  ravnatelj HEP – OSIJEK ; SANDRA GALJAR ; MLADEN PIŠKOREC ; HAJRIJA NOVOSELEC ; DARKO DOMŠIĆ  i  dr.

Ovdje nisu  navedeni  svi  sudci  jer  broj  sudaca  koji  štite  kriminal  doseže  102 sudca i  11 zamjenika  državnih  odvjetnika  i  pored  očitog kaznenog  djela  njihova  je  svrha  zaštititi   kriminal  sa  konstatacijo  „kaznena  prijava  nije  osnovana“.

Da  li  bi  zamjenici   državnog  odvjetnika  donijeli  isti  zaključak – rješenje  da  je  privatna  osoba  krivotvorila  žig  HEP-a i  inkasirala  za  svoje  potrebe 335.500,00kn .

Podnesak „NAGODBE“ – mirno  rješenje spora , sa  Ministarstvom  pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE pokušalo  se  je  ostvariti 31.10.2002. godine . Podnesak  je  teža 5 kilograma  i 400 grama.

Svatko  od  čitatelja  može  si  zamisliti  „gomilu“ papira u navedenoj  težini sa  priloženim  dokazima o  počinjenju   kaznenih  djela.

Zbog  nerada  Općinskog  suda  u  Virovitici  , VRHOVNI   SUD  REPUBLIKE HRVATSKE   šalje  požurnicu sa  naznakom „HITNO“ (u crvenoj boji) u  predmetu  pod  brojem  II-4 Kr-478/01 dana 12. lipnja 2002. godine  po  osnovi  predmeta Kr-18/01 , u  potpisu Predsjednik vijeća  BRANKO ZMAJEVIĆ.

DRŽAVNO   OVJETNIŠTVI  i HRVATSKO  PRAVOSUĐE  očito  ima  pogrešno  mišljenje  o  građanima  i  smatraju  građane  „ovcama  za  šišanje“  .

Na  raznim „web“  adresama  vrlo  jasno  se  navodi  da  kada  se  sudac  procesuira  o  njegovom  kaznenom  dijelu  odlučuje „DRŽAVNO   SUDBENO  VIJEĆE“ koje  i  donosi   stegovne  mjere  oduzimanja  imuniteta  sudcu  kako  bi  mogao  biti   kazneno  gonjen.

Na  istim  tim  „web“ stranicama  jasno  se  navodi  da  kada  se  ZAMJENIK  DRŽAVNOG  ODVJETNIKA  procesuira  o  njegovom  kaznenom  dijelu  odlučuje „DRŽAVNO   ODVJETNIČKO  VIJEĆE“ koje  i  donosi   stegovne  mjere  oduzimanja  imuniteta  zamjeniku državnog  odvjetnika  kako  bi  mogao  biti   kazneno  gonjen.

Zašto  imenovani  sudac Općinski sud  u  Virovitici sudac  ILIJA SAMARDŽIJA ne poštuje  zakonsku  proceduru , na  to  pitanje  treba  dati  sam  odgovor  ili Predsjednik Općinskog  suda  u Virovitici.

Slučaj  „PELIKAN“  na  HRVATSKI način !

Zamjenik  državnog  odvjetnika  gospodin  mr. SLAVKO   ZADNIK  po  saslušanju   tužitelja  imenovao je  nezavisno  Općinsko   Državno  odvjetništvo  u  BJELOVARU   da provede  istražne  radnje   po  osnovi  rješenja  broj  : DOKR – I – 803/2000 , dana  30. listopada 2000. godine

Zamjenik  Općinskog  državnog  odvjetnika  u  Bjelovaru  gospođa VIŠNJA JANOŠEVIĆ – FERENČIĆ  po  rješenju broj : DO – K – 546/00 (VJF/MV) od  dana  14. ožujka 2001. godine  donosi  zaključak „KAZNENA  PRIJAVA  NIJE  OSNOVANA“ .

O  istom  predmetu  Županijsko  Državno  odvjetništvo  u  Bjelovaru  u  postupku  „žalbe“   odlučuje  Županijski  Državni  odvjetnik  gospodin  PAVAO PIRŠLJIN, broj  predmeta KR – DO – 147/01(PP/DD)  od  dana  04. lipnja 2001. godine po  osnovu  kojeg  se  potvrđuje  rješenje broj : DO – K – 546/00 (VJF/MV) Zamjenika  Općinskog  državnog  odvjetnika  u  Bjelovaru  gospođe VIŠNJE JANOŠEVIĆ – FERENČIĆ .

Da  bi  stvar  bila  zanimljivija pri DRŽAVNOM  ODVJETNIČKOM  VIJEĆU  postoji  kaznena  prijava  protiv  Županijskog  Državnog  odvjetnika  gospodina  PAVAO PIRŠLJINA , ali  DRŽAVNO  SUDBENO  VIJEĆE   REPUBLIKE  HRVATSKE  dalo  je  suglasnost  na  imenovanje  gospodina  PAVLA PIRŠLJINA  za sudca  Županijskog  suda  u  Virovitici.

PAVAO PIRŠLJIN  je  imenovan  za  sudca  Županijskog  suda  u  Virovitici iz  razloga  ako  slučajno  sudac  Općinskog  suda  u  Virovitici  donese  prvostupanjsku  presudu  u  korist  tužitelja  da  se  ta  presuda  poništi  u  drugostupanjskom   pravnom  postupku  od  sudca  PAVAO PIRŠLJINA  koji  je  u  istom  predmetu  u  svojstvu Županijskog  Državnog  odvjetnika  u  Bjelovaru   odlučivao.

Činjenični slučaj „PELIKAN“  na  HRVATSKI  način !!!!!

O  navedenim  kaznenim  dijelima  počinjenih  od  strane  sudaca   HRVATSKOG  PRAVOSUĐA nadležno  državno  tijelo  DRŽAVNO  SUDBENO  VIJEĆE   REPUBLIKE  HRVATSKE  je  iscrpno  obavješteno  poslovni  broj  predmeta : K – 26/01 od  dana  30. siječnja  2002. godine  , „odluka“ potpisana  od  strane  Predsjednika gospodina  STANKA  HAUTZA

Imenovani  sud  Općinski  sud  u  Virovitici  , odnosno  , sudac  ovlaštenik ILIJA  SAMARDŽIJA  u  predmetu  „TUŽBA  PROTIV  REPUBLIKE  HRVATSKE“ dobio  je  dovoljan  broj  primjeraka  za  nesmetano  odvijanje  pravnog  postupka.

Sudac  ne  smije   razrezati  „JAMSTVENIK“ .

Sudac Općinskog  suda  u  Virovitici , ovlaštenik ILIJA  SAMARDŽIJA , je   razrezao  „jamstvenik“  kako  bi  uništio  dokaze  u  predmetu što  samo  po  sebi   povlači udaljenje  sudca  od  obavljanja   sudačke  dužnosti.

Od  trenutka  kada  je  sudac Općinskog  suda  u  Virovitici , ovlaštenik ILIJA  SAMARDŽIJA , imenovan  da  je  nadležni  sudac  u  predmetu Kr – I – 249/02 u  roku  od  sedam (7)  dana  morao je  zatražiti  od  DRŽAVNOG  SUDBENOG  VIJEĆA  REPUBLIKE  HRVATSKE   ukidanje  imuniteta  svim  sudcima  u  postupku  radi  provedbe  istražnih  radnji i  kaznenog  progona.

Jednako  tako  sudac Općinskog  suda  u  Virovitici , ovlaštenik ILIJA  SAMARDŽIJA , imenovan  da  je  nadležni  sudac  u  predmetu Kr – I – 249/02 u  roku  od  sedam (7)  dana  morao je  zatražiti  od  DRŽAVNOG  ODVJETNIČKOG  VIJEĆA  REPUBLIKE  HRVATSKE   ukidanje  imuniteta  svim  ZAMJENICIMA  DRŽAVNOG  ODVJETNIKA  u  postupku  radi  provedbe  istražnih  radnji i  kaznenog  progona.

Predmet  Kr – I – 249/02  sadrži  dva  dijela jedan  je  kaznena  prijava  i  zahtjev  za  ovrhu radi  naplate   prouzročene  štete .

Sudac  ili  Zamjenik Državnog  odvjetnika u  kaznenom  postupku  i  činjeničnom dokazu  da  štiti   „ZLOČINAČKA  ORGANIZACIJA“ , dužan  je  isplatiti  odštetu  tužitelju radi  namjerno  nanesene  štete  svojim  rado  jer  zna  da  je   kriminal  počinjen  ali  ne  poduzima   zakonske  ovlasti  kako  bi   kriminalce  u  odori  sudca  ili  odori Državnog  odvjetnika bili  sankcionirani .

Po  utvrđivanju  počinjena  kaznenog  djela  sudca  ili  zamjenika  državnog  odvjetnika  u „ovršnim“ postupkom  sud  je  dužan  namiriti   štetu  tužitelju.

Autor  teksta  predlaže  da  se  tekst  dostavi  na  očitovanje :

 • Predsjedniku udruge  sudaca   REPUBLIKE  HRVATSKE
 • Predsjedniku Vrhovnog  suda  REPUBLIKE  HRVATSKE
 • Ministru pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE
 • Glavnom Državnom  odvjetniku  REPUBLIKE  HRVATSKE
 • Ravnatelju USKOK -a
 • Predsjedniku USTAVNOG  SUDA
 • Predsjednika Općinskog suda  u  VIROVITICI

Odgovor  na  upit  očitovanja  od  imenovanih  , ne  može  se  koristiti  fraza „Ne komentira  se  predmet  u  postupku!“  jer  je  predmet  na  „ledu“  od  2002 godine  pa  do  danas  2017. godine , što  eksplicitno  znači  da  pravosuđe  ne  želi  postupiti  prema   tužbenom  prijedlogu  već petnaest (15) godina , što  eksplicitno  znači  neradom  štiti  kriminal  u  sudstvu  REPUBLIKE  HRVATSKE  i počinjeni  kriminal u  DRŽAVNOM  ODVJETNIŠTVU   REPUBLIKE HRVATSKE.

U  nekim  od  narednih  tekstova  navest  ću  imena  i prezimena   svih  sudaca  i  zamjenika  Državnog  odvjetnika   koji  štite  kriminalce  u  odori  sudca  ili  odori   državnog  odvjetnika.

Zbog  presijecanja  jamstvenika  sudca  Općinskog  suda  u  Virovitici , ovlaštenika ILIJE  SAMARDŽIJEE  , Ministarstvo  pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE  u  cijelosti  je  dužno  isplatiti  načinjenu  štetu  koja  je  navedena  u  tražbini  predmeta  bez  naknadnog  dokaznog  postupka.

Autor  teksta :

BOŽIDAR  VIDUKA magistar inženjer geodezije