‘UN-Global Compact for Migration ‘- UN-ov sporazum koji izbjeglicama daje status manjine !

0
5257

Globalni kompaktni sustav za migracije prvi je međuvladin, pregovarački sporazum, pripremljen pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, koji obuhvaća sve dimenzije međunarodne migracije na holistički i sveobuhvatan način.

izbjeglice

Sporazum o slobodnim-legalnim globalnim migracijama, znači potpisom tog sporazuma svi migranti u svijetu se izjednačuju osigurava im se slobodno kretanje i garantiraju im se sva prava kao npr. manjinama. Ovaj sporazum je ključan. Hoće li njega potpisati naša vlast?

Danas u svijetu živi više od 258 milijuna migranata izvan njihove zemlje rođenja. Očekuje se kako će se ta brojka povećati iz više razloga, uključujući rast stanovništva, povećanje povezanosti, trgovinu, porast nejednakosti, demografske neravnoteže i klimatske promjene. Migracija pruža ogromnu priliku i koristi – za migrante, zajednice domaćina i zajednice podrijetla. Međutim, kada je slabo regulirano, to može stvoriti značajne izazove. Ti izazovi uključuju neodoljivu društvenu infrastrukturu s neočekivanim dolaskom velikog broja ljudi i smrću migranata koji poduzimaju opasne putove.

U rujnu 2016. godine Generalna skupština je, usvajanjem Njujorške deklaracije za izbjeglice i migrante, odlučila razviti globalni paket za sigurnu, urednu i redovnu migraciju.

Proces razvoja ovog globalnog kompaktnog sustava započeo je u travnju 2017. Stranice u ovom odjeljku detaljno su opisale 18 mjeseci konzultacija i pregovora te daju relevantnu dokumentaciju za svaki događaj.

Dana 13. srpnja 2018. godine države članice UN finalizirale su tekst za Globalni sporazum za sigurnu, urednu i redovnu migraciju (Tekst dostupan na svim službenim jezicima).

Međuvladina konferencija o usvajanju Globalnog sporazuma za sigurnu, urednu i redovnu migraciju održat će se 10. i 11. prosinca u Marrakechu u Maroku.

Global Compact
Globalni sporazum za migracije prvi je svjetski sporazum UN-a o zajedničkom pristupu međunarodnoj migraciji u svim njegovim dimenzijama. Globalni kompakt nije pravno obvezujući. Temelji se na vrijednostima državne suverenosti, podjele odgovornosti, nediskriminacije i ljudskih prava, te priznaje da je potreban kooperativni pristup kako bi se optimizirale sveukupne koristi migracija, uz rješavanje svojih rizika i izazova za pojedince i zajednice u zemljama podrijetla, provoza i odredišta.

Globalni kompakt sadrži 23 ciljeva za bolje upravljanje migracijama na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Kompaktan:

ima za cilj ublažiti nepovoljne vozače i strukturne čimbenike koji sprečavaju ljude da grade i održe održiv način življenja u zemljama podrijetla;
namjerava smanjiti rizike i ranjivosti migranata koji se suočavaju u različitim fazama migracije poštujući, štiteći i ispunjavajući njihova ljudska prava i pružajući im brigu i pomoć;
traži rješavanje legitimnih zabrinutosti država i zajednica, priznajući da društva prolaze demografske, ekonomske, društvene i ekološke promjene na različitim mjerilima koja mogu imati implikacije i posljedice migracije;
nastoji stvoriti povoljne uvjete koji svim migrantima omogućuju obogaćivanje naših društava kroz svoje ljudske, gospodarske i društvene sposobnosti te tako olakšati njihov doprinos održivom razvoju na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.
Popis 23 ciljeva može se naći u paragrafu 16 Global Compact for Migration.

global_compact_for_migration

Podaci su ovo sa stranica UN-a.

Ima li predsjednica ovlasti uopće potpisati sporazum vezano za izbjeglice, znači li nešto njen potpis i što znači marokaska deklaracija u segmetnu UN-Global Compact for Migration nadam se da je sada jasnije…

HOP