U BiH postoji zakon o zaštiti jamaca, u Srbiji političari ne smiju biti u upravi javnih poduzeća, a kod nas divlji zapad!

0
7116

Kažu kako je Hrvatska napredna, i kako vodi brigu o svojim građanima, a Bosna i Hercegovina ima izglasan Zakon o zaštiti jamaca već 6 godina, u Srbiji političari ne smiju biti članovi uprava javnih poduzeća i predsjednici nadzornih odbora državnih poduzeća, niti smiju imati svoje privatne tvrtke, a kod nas može sve, pa i ovrha u podstanarskom stanu, na imovini najmodavca…… neviđeno, i ovrha na imovini mrtve osobe….. viđeno samo u Hrvatskoj…..
a o plaćanju na rate dospjelih dugovanja, da i ne pričamo, to postići, to je Sizifov posao …

Prije godinu dana pisala sam o tome kako su u Bosni i Hercegovini banke odlučile otpisati dugove svojim klijentima .

Umjesto otpisa, banke u Hrvatskoj prodaju potraživanja po kreditima lihvarskim agencijama za naplatu potraživanja, koje posluju samo sa bankama, pri tom im je nevažno koliko ste duga već otplatili, jer nikakvog nadzora nema nad tim agencijama…

A sada, nakon višegodišnjeg perioda pljačke, taj problem dođe kao dobar predizborni mamac….. pazite, poduzet će mjere protiv nelegalnih agencija za naplatu potraživanja…. a oni su tijekom godina prikupili milijarde, bez ikakvog nadzora i bez dozvola…

EVO KAKO TO RJEŠAVAJU U SUSJEDNOJ ZEMLJI
“JP „Komunalno Brčko“ omogućava svojim kupcima da nastale obaveze po osnovu neplaćanja duga za isporučenu električnu energiju, vodu i usluge odvoza smeća plate u ratama. Plaćanje duga za isporučene komunalne usluge može se odobriti u najviše 10 mjesečnih rata. Kupac koji ima neizmirene obaveze prema JKP može podnijeti pismeni zahtjev za plaćanje duga u ratama na info pultu Sektora za reklamacije i priključke (ul. 8. marta 1, Novo Brčko).

Odobravanjem zahtjeva, a potom i potpisivanjem Sporazuma o plaćanju duga u ratama sa JP „Komunalno Brčko“, kupac se obavezuje da će ispuniti navode iz sporazuma, dok se u protivnom može suočiti sa mjerama prinudne naplate potraživanja. Osim plaćanja duga u ratama, korisnik paralelno plaća i troškove tekuće potrošnje električne energije, vode ili usluga odvoza smeća.”

Nada Landeka

HOP