Slikajte glasački listić i tako spriječite izbornu prevaru!

0
1865

Pozivamo svoje članove , simpatizere i prijatelje koji će u nedjelju zaokružiti listu broj 1 Autohtone – Hrvatske stranke prava da nakon glasanja mobitelom fotografiraju listić.
Z A Š T O ?
Na ovim izborima ukinuli su promatrače, birački odbori su sastavljeni od HDZ -a i SDP -a , a najvažnije imaju APIS koji objavljuju rezultate. APIS također ne dozvoljava strankama na ih kontrolira.
Z A Š T O F O T O G R A F I R A T I L I S T I Ć ?
Na prošlim izborima dogodilo se da ste glasali za A – HSP , a APIS je prikazao da nismo dobili niti jedan glas.
Kada fotografirate svoj glasački listić imat ćemo dokaz da ste zaokružili A – HSP i tako ćemo spriječiti novu prijevaru.

ZATO NAKON GLASANJA FOTOGRAFIRAJTE SVOJ GLASAČKI LISTIĆ I SPRIJEČITE IZBORNU KRAĐU !

AUTOHTONA – HRVATSKA STRANKA PRAVA