Opća pravila o radu i ponašanju na HRT-u očito krši urednik D. Latin, hoće li imati ikakve posljedice?

0
4594
Opca_pravila_o_radu_i_ponasanju_zaposlenika

Ovo su opća pravila o radu i ponašanju na HRT-u koje očito krši urednik D. Latin prema kandidatu na izborima M. Škori, hoće li HRT kojeg plaćaju građani nešto poduzeti protiv ovih neumjesnih provokacija?

 

HOP