Neviđeni skandal u Pravosuđu: Sutkinjina obitelj su zaposlenici Ministarstva poljoprivrede u sektoru za povlačenje sredstava iz EU fondova, izvukla lovu za svoj OPG, prikriva posao u vili, kupuje stan preko tvrtke u stečaju?!

0
18760
KAKVE TO ODLUKE DONOSI OPĆINSKI SUD U SESVETAMA, I STALNA SLUŽBA DUGO SELO?
ZAŠTO SUTKINJA SANDA HRSTO NIJE PROVJERILA, JE LI ZALOŽNO PRAVO PRAVOMOĆNO UPISANO U ZEMLJIŠNE KNJIGE, I POSTOJI LI NEKRETNINA IZ OVRŠNIH ISPRAVA U KOJIMA OVRŠENIK NIJE DUŽNIK, A ŠTO JE KLJUČNA INFORMACIJA ZA DALJNJE VOĐENJE POSTUPKA?
UDRUGA VERONIKA VERE, ZA POMOĆ I ZAŠTITU ŽRTVAMA PRAVOSUĐA, Zagreb, OIB: 923 86208054, predsjednik Drago Raspudić
PRIMA:
OPĆINSKI SUD U SESVETAMA
-predsjednica Općinskog suda u Sesvetama – Sanja Zec
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Odjel za nadzor rada sudaca
DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE
– Javnost –
PREDMET: ODGOVOR UDRUGE VERONIKA VERE na Odgovor predsjednice Općinskog suda u Sesvetama broj 9 Su-103/2021 od 26. veljače 2021 na predstavku Udruge Veronika Vere od 03.
veljače 2021. godine
Predsjednice Općinskog suda u Sesvetama – vaše očitovanje od 26. veljače 2021. godine NIJE ISTINITO i služi isključivo prikrivanju nezakonitosti u ovršnom spisu broj Ovr 144/2020 i u ovršnom
spisu radi osiguranja Pu Ovr 54/2019 koji se vode kod Općinskog suda u Sesvetama, ranije na Općinskom sudu u Dugom Selu
Poštovani ministre pravosuđa, poštovani u Državnom sudbenom vijeću, (valjalo bi i pročitati, a ne samo evidentirati da ste
zaprimili naš Odgovor predsjednici Općinskog suda Sesvete)
Humanitarna udruga za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa Udruga Veronika Vere Zahtjevom za očitovanje, a radi izvještavanja domaćih i stranih institucija koje prate rad pravosuđa, sukladno
Statutu Udruge Veronika Vere – za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa, zatražila je dana 03. veljače 2021. godine Očitovanje predsjednice Općinskog suda u Sesvetama u svezi prigovora građana na nezakonitosti u postupanju sudaca toga suda u predmetu Ovr 144/2020 i u predmetu broj Pu Ovr 54/2019, prvenstveno u svezi prigovora na postupanje sutkinje Sande Hrsto.
Valja najprije reći, da osim što Udruga Veronika Vere ima podatke kojima se nedvojbeno dokazuje da Općinski sud u Sesvetama i sutkinja toga suda Sanda Hrsto, a ranije sudac Arnold Čada (koji je
stegovno kažnjen, a potom razriješen sudačke dužnosti na vlastiti zahtjev) nisu sudili po zakonima Republike Hrvatske, da Udruga Veronika Vere ima i saznanja da sutkinja Sanja Zec svoju imovinsku karticu nije ispunila na zakonit način i da je u istoj prikrila prihode OPG Mato Zec – koji je u vlasništvu njezina supruga Mate Zeca, kao i prihode iz njegovog Obrta Instalo-Mont, a to je grubo kršenje zakona i Ustava RH, ili utaja prihoda.
inbound9185049046740969360
Isto tako je u imovinskoj kartici sutkinja Zec navela da je dio stečene imovine (stan od 48,99 m2 u Sesvetama i druga imovina) pribavljena iz dobiti poslovanja tvrtke Fil Termotim d.o.o., također u
vlasništvu supruga Mate Zeca, dok se iz javno dostupnih podataka iz Trgovačkog suda u Zagrebu, i sa stranice FINE mogu pribaviti podaci da je tvrtka Fil Termotim d.o.o., Miroslava Kraljevića 29, Sesvete, provela postupak predstečajne nagodbe poslovni broj St-5509/16-8 Trgovačkog suda u Zagrebu od 29. ožujka 2017., a radi oprosta dugova od strane Republike Hrvatske i nekih vjerovnika, između ostalih i Republike Hrvatske, pa je nejasno kako je moguće da tvrtka koja je poslovala sa gubicima, i koja nije imala dovoljno sredstava za namirenje vjerovnika do te mjere da je iz tog razloga Republika Hrvatska, Ministarstvo financija oprostilo tvrtki u vlasništvu supruga sutkinje Zec više od pola milijuna kn, ista ta tvrtka je imala dobit iz koje je sutkinja stekla imovinu koju je prikazala u imovinskoj kartici.
Baš i ne djeluje ni uvjerljivo a još manje etično i moralno, posebice ne djeluje moralno prema nekome kome se nezakonitim sudskim odlukama doslovno otima privatna imovina.
Dakle, poštovani gospodine ministre pravosuđa i poštovana gospodo iz Državnog sudbenog vijeća,
očigledno je da u hrvatskom pravosuđu vlada princip – „Što je dozvoljeno Jupiteru nije dozvoljeno volu?“
 inbound1940888432357916341
Nadalje, sutkinja Sanja Zec ispustila je iz vida poveznicu između obitelji sutkinje Sande Hrsto i obitelji sutkinje Sanje Zec koja tvrdi da je sve u označenom predmetu zakonito i etično (a nije), a ta poveznica je činjenica da suprug i sin sutkinje Sande Hrsto su zaposlenici Ministarstva poljoprivrede, i to upravo u Sektoru za povlačenje sredstava iz EU fondova, i to baš zaduženi za OPG-ove, a suprug sutkinje Sanje Zec ima registriran OPG Mato Zec, Miroslava Kraljevića 29, Sesvete, za proizvodnju proizvoda od aronije, i već nekoliko godina povlači bespovratna sredstva iz
Ministarstva poljoprivrede i EU fondova, koji se naravno povlače preko programa IPARD koje plasira HBOR, a koji je ovrhovoditelj u postupku Ovr 144/2020 i u predlagatelj osiguranja u predmetu Pu Ovr 54/2019 kod Općinskog suda u Sesvetama, u kojim predmetima je sutkinja Sanda Hrsto sudac, a u drugom predmetu je ista mentor sudskom savjetniku Nikoli Skoblaru.
Dakle, reklo bi se, sve ostaje u „kući“.
Isto tako, sutkinja Sanda Hrsto nije u imovinskoj kartici prikazala da ima prihode iz najamnine vile u Staroj Novalji, a za koji najam oglase daje sin O.H. , koji je i prijavljen u Turističkoj zajednici Pag
kao vlasnik vile na kojima su kao vlasnici uknjiženi sutkinja Sanda Hrsto, i suprug Davorin Hrsto, majka Štefica Novak sutkinja Visokog prekršajnog suda, koja nije ni predala imovinsku karticu, i otac Vilibald Novak. Dakle, prihodi od najamnine vile koja se iznajmljuje preko bookinga
https://www.apartmanija.hr/…/sta…/apartmani–willi/20341 nesporno su i prihodi sutkinje Sande Hrsto i njenog supruga Davorina Hrsto koji su knjižni vlasnici nekretnine k.č. br.
xxxx/11 upisane u z.k. ul. xxxx k.o. Novalja, svaki u 1/4, ali ti prihodi od najma nisu prijavljeni u imovinskoj kartici sutkinje.
inbound6777173930570091800
Predsjedništvo Udruge Veronika Vere pretragom Odluka DSV nije
pronašlo da je Državno sudbeno vijeće odlučivalo o odobrenju obavljanja turističke djelatnosti –sutkinji Sandi Hrsto koja je zajedno sa suprugom Davorinom Hrsto vlasnica polovice vile koju se
iznajmljuje putem bookinga, pa joj dakle (sukladno odredbama Zakona o vlasništvu) pripada i polovica prihoda od najma.
Isto tako su upitna i primanja za vrijeme obnašanja poslova savjetnice u Pravosudnoj akademiji, obzirom da o istom nema odluka na stranici Državnog sudbenog vijeća, a postojeće odluke pribavljene od DSV, Pravosudne akademije i Općinskog suda u Novom Zagrebu u bitnom se razlikuju, tim više što je na stranici Pravosudne akademije sve do prije mjesec dana stajala informacija da je sutkinja Sanda Hrsto zaposlenik Pravosudne akademije.
Prikazivanjem da vilu iznajmljuje netko drugi, a da su sutkinja Hrsto i suprug vlasnici iste, prikriva se prihod i obveza plaćanja poreza na dohodak, a takvo postupanje nije ni zakonito ni etično.
Baš kao što nije ni zakonito ni etično postupanje sutkinje Sanje Zec koja je iz imovinske kartice ispustila prihode supruga Mate Zeca iz OPG-a Mato Zec i obrta Instalo-Mont koji su aktivni.
Općenito je kod sutkinja Sande Hrsto i Sanje Zec primjećen nesrazmjer imovine u imovinskim karticama, sa primanjima, s tim da sva primanja i imovina nije prijavljena u imovinskoj kartici.
Kad se sve naprijed navedeno uzme u obzir onda su sasvim jasni razlozi radi kojih je sutkinja Sanja Zec u Očitovanju koje je zatražila Udruga Veronika Vere navela;
„pribavili smo očitovanje sutkinje o radu u predmetu Ovr 144/2020 koji predmet je započeo 21. lipnja 2004. godine, rješenje o ovrsi je
pravomoćno i ovršno, te smo na osnovi uvida u spis utvrdili da raspravna sutkinja postupa u predmetu sukladno zakonima i Ustavom Republike Hrvatske te uvažava stavove zauzete u odluci višeg suda, kao i da je postupanje sutkinje Sande Hrsto dolično, primjereno i u skladu sa etičkim kodeksom“.
inbound2932322876212867705
Valja naglasiti, da je stav Županijskog suda u Zagrebu, sutkinje Milene Frankić, koja je odlučivala po žalbi ovrhovoditelja HBOR-a (kod kojeg ovrhovoditelja je od sredine 2019. godine zaposlena i Sandra Frankić za koju još nismo dobili informaciju o mogućem srodstvu) u sudskom predmetu broj Gž Ovr-2633/2019, da se ovrha može voditi i protiv Stečajne mase, i da u tom slučaju stečajna upraviteljica zastupa stečajnu masu (ako je ima).
 inbound3755665624069881740
ZA OVO STE SE BORILI?
Međutim, na sutkinji Općinskog suda je obveza utvrditi sve činjenice u postupku na kojima temelji odluku, (drugostupanjski sud ne utvrđuje činjenice) pa je sutkinja Sanda Hrsto bila dužna utvrditi činjenice: da stečajna masa iza Liston d.o.o. ne postoji, da založno pravo u korist ovrhovoditelja Hrvatske banke za obnovu i razvitak nije upisano u zemljišne knjige, da Hrvatska banka za obnovu i razvitak nema aktivnu legitimaciju u ovršnom postupku broj Ovr 144/2020, i da u odnosu na ovršenika Liston d.o.o. (koji ne postoji) nema ovršne isprave, da je založno pravo zasnovano na drugoj nekretnini, a ne na nekretnini u vlasništvu ovršenika, o čemu dokazuju javne isprave u izvorniku koje su dostavljene u spis, a koje isprave je sutkinja potpuno ignorirala, kao i pravomoćnu i ovršnu odluku istoga suda, o istoj stvari, na temelju istih isprava (Ovr 742/01 od 02.01.2002. g. kojom je ovrha odbijena)., da se dostava sudskih pismena vrši nepostojećoj pravnoj osobi i neovlaštenim fizičkim osobama, da se čitav ovršni postupak već 17 godina vodi jednostranački na temelju tzv. “ovršnih isprava” starih 29 godina, kao i da je ovršenik pravna osoba koja je prestala postojati, a PREKID POSTUPKA NASTUPIO JE PO SILI ZAKONA.
inbound1761533697924307615
Nadalje, sutkinja Sanja Zec vrijeđa podnositelje predstavke, aludirajući da isti ne poznaju zakone Republike Hrvatske, posebice Zakon o izvršnom postupku i Ovršni zakon, te da stavovi iz predstavke predstavljaju „subjektivne dojmove koji ne odgovaraju istini, niti imaju uporište u spisu“ istovremeno ne dajući niti jedan odgovor na pitanje iz Zahtjeva za očitovanje od 03. veljače 2021.
godine.
Na odgovor sutkinje Sanje Zec od 26. veljače 2021. g., koji je neistinit, nezakonit, neetičan, i napisan isključivo sa namjerom zaštite nezakonitog postupanja u predmetima Ovr 144/2020 i u
predmetu Pu Ovr 54/2019 kod Općinskog suda u Sesvetama, kao i zaštiti uređujuće sutkinje, očitujemo se kako slijedi;
1. Sutkinja Sanja Zec očigledno nije načinila uvid u ovršni spis broj Ovr 144/2020 od 21. lipnja 2004. jer, ukoliko je načinila uvid u označeni ovršni spis, onda se nužno nameće zaključak da
predsjednica suda ne poznaje odredbe Zakona o izvršnom postupku, odredbe Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04) i drugih zakona, ili svjesno prikriva
nezakonitost postupanja uređujuće sutkinje
2. Sutkinja Sanja Zec u svojstvu predsjednice Općinskog suda u Sesvetama navodi da „Zahtjev za očitovanje“ predstavlja subjektivne dojmove koje ne odgovaraju istini niti imaju uporište u
spisu, istovremeno ne dajući odgovore na NESPORNE DOKAZE, ČINJENICE i bitne stavke i na razloge obraćanja predsjednici suda:
2a) Postoji li stranka u postupku broj Ovr 144/2020 – Stečajna masa iza Liston d.o.o. koju bi zastupala stečajna upraviteljica Branka Malbašić? Ako predsjednica Općinskog suda u Sesvetama Sanja Zec tvrtki da postoji, onda to znači da je Općinski sud u Sesvetama iznad zakona, i iznad javnih isprava, Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, i pravomoćnih sudskih odluka.
Naime, Stečajna masa iza Liston d.o.o. NE POSTOJI brisana je dana 25.07.2018 pravomoćnim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-18/26775-1. nakon svega nekoliko tjedana od pogrešnog i nezakonitog upisa obzirom da stečajne mase iza Liston d.o.o. nema, A NE POSTOJI ni ovlaštenje stečajne upraviteljice Branke Malbašić za zastupanje – Navedeno je sutkinja Sanja Zec mogla provjeriti jednostavnim uvidom u sudski registar.
2b) Ako je sutkinja Sanja Zec načinila uvid u ovršni spis broj Ovr 144/2020 onda je morala utvrditi da je postupak započet 1992. godine na koji je nastavljen postupak Ovr 849/04, a ne 2004. godine, i to na temelju tzv. „ovršne isprave“ Sudskog sporazuma broj I-1/92 od 02.01.1992. godine i I-523/92 od 23.07.1992. godine u kojima je dužnik Parkant d.o.o. vjerovnik Fond za razvoj d.o.o., koje su u trenutku podnošenja prijedloga za ovrhu broj Ovr
849/04 21.06.2004. godine već dvije godine bile u zastari.
inbound6677871180650055597
Općinski sud u Dugom Selu određuje ovrhu u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja u ovršnoj ispravi nije vjerovnik i protiv ovršenika Liston d.o.o. – koji u ovršnoj ispravi nije dužnik?
Kako je to, i po kojem zakonu moguće?
2c) Ako je sutkinja Sanja Zec načinila uvid u ovršni spis broj Ovr 144/2020 onda je morala utvrditi da je u tzv. „ovršnim ispravama“ a koje prema odredbama ZIP-a nemaju svojstvo ovršne isprave, jer iste nisu rješenja o izvršenju, niti imaju svojstvo pravomoćnosti i ovršnosti, navedena nekretnina k.č. br. 824 upisana u z.k. ul. 11. i z.k. ul. 3537 k.o. Dugo Selo navodno 1992. g. vlasništvo Parkant d.o.o. (NEKRETNINA UPISANA U Z.K. UL. 11. I 3537 BILA JE DRUŠTVENO VLASNIŠTVO NA KOJOJ JE BIO KAO KORISNIK DRUŠTVENE IMOVINE UPISANO DRUŠTVO TUD, A OD 1996. GODINE EXPORTDRVO, i ista je locirana na adresi Ul. Braće Domitar 30 danas nosi naziv Ul. Josipa Predavca 30, Dugo Selo, dok je ovrha Rješenjem o ovrsi određena protiv ovršenik LIston d.o.o. koji nije dužnik i nije pravni sljednik Parkant d.o.o., na nekretninama
upisanim u z.k. ul. 31. k.o. Dugo Selo II na adresi Ul. Josipa Predavca 60 koje su nekada nosile naziv ul. Braće Domitar 60, dakle, ovrha je određena na potpuno drugim nekretninama, a ne na nekretninama iz tzv. „ovršne isprave“ na temelju kojih je određena ovrha protiv Liston-a iako je u istima dužnik Parkant d.o.o.
2d) Dakle, da je predsjednica Općinskog suda u Sesvetama, sutkinja Sanja Zec načinila uvid u ovršni spis broj Ovr 144/2020 tada bi utvrdila nespornu činjenicu da Hrvatska banka za obnovu i razvitak nema aktivnu legitimaciju ovrhovoditelja jer je prijenos potraživanja izvršen suprotno odredbama ZIP-a, ugovor o cesiji ne sadrži podatke o prenesenoj tražbini, visini tražbine, nije priložen u izvorniku, nije javno ovjerovljen, niti sadrži podatke o dužniku, isto tako nije provjerila ( a na što sud pazi po službenoj dužnosti) da Liston d.o.o. nema pasivnu legitimaciju ovršenika, da nekretnina iz Sudskih sporazuma broj I-1/92 i I-523/92 nije nekretnina na kojoj je određena ovrha, i da rješenje o ovrsi broj Ovr 849/04 od 06.07.2004. godine može pravomoćno i ovršno postati jedino PO POSEBNIM INTERNIM ZAKONIMA OPĆINSKOG SUDA U SESVETAMA, a po zakonima Republike Hrvatske ne može jer je postupanje tih sutkinja u označenim predmetima suprotno zakonima.
.
Naime, nad dužnikom Parkant d.o.o. iz tzv. „ovršnih isprava“ stečaj poslovni broj Sts 7980/01 otvoren je dana 11.11.2003. godine i istovremeno zaključen zbog nedostatka imovine. Tim danom prekidaju se ex lege svi parnični postupci, postupci osiguranja i postupci ovrhe, u kojima kao stranka Parkant d.o.o., dakle, prekidaju se postupci I-1/92 i postupci I-523/92 u kojima su doneseni sudski sporazumi koji služe kao ovršna isprava protiv nepostojećeg ovršenika Liston d.o.o. u ovršnom postupku broj Ovr 144/2020 ranije Ovr 849/04.
Međutim, Općinski sud u Dugom Selu, kasnije Općinski sud u Sesvetama, donio je neki svoj interni zakon kojim je umjesto prekida ex lege postupaka u kojima je stranka Parkant,
jednostavno su izmijenili stranke u postupku Ovr 849/04 koji je nastavljen na izvršni postupak I-1/92 i I-523/92 i u postupku osiguranja Pu Ovr 54/2019 (ranije I-1/92) i nastavili postupke protiv Liston d.o.o.???!!!!! bez ikakve isprave određene čl. 29 OZ-a.
2e) Nad ovršenikom Liston d.o.o. stečaj je otvoren dana 19.03.2006. godine. Tim danom prekidaju se ex lege svi parnični postupci, postupci osiguranja i postupci ovrhe, u kojima je stranka Liston d.o.o., dakle, po službenoj dužnosti prekida se ovršni postupak Ovr 849/04 koji se vodio kod Općinskog suda u Dugom Selu. Kako je onda moguće da rješenje o ovrsi postane pravomoćno dana 19.11.2007. godine, kada se svi postupci prekidaju po sili zakona, a odluke koje su donešene jednostrano za vrijeme prekida postupka, ne proizvode nikakve pravne učinke prema drugoj strani. Dakle, prema zakonima Republike Hrvatske rješenje o ovrsi broj
Ovr 849/04 NIJE NI NA KOJI NAČIN MOGLO POSTATI PRAVOMOĆNO, tim više ako se uzme u obzir da je nad Liston d.o.o. otvoren stečaj dana 19.03.2006. godine koji je zaključen dana
09.04.2009. godine zbog nedostatnosti imovine nedovoljne niti za namirenje stečajnog postupka.
 inbound1101384236106709223
DAKLE NEMA STEČAJNE MASE IZA LISTON d.o.o. koji nije dužnik ni Fonda za razvoj, ni Fonda za privatizaciju, ni Hrvatske banke za obnovu i razvitak, a ovršni postupak prekida se po sili zakona s danom 19.03.2006. godine.
3. Sutkinja Sanja Zec, u svojstvu predsjednice Općinskog suda u Sesvetama, kaže da je načinila uvid u ovršni spis broj Ovr 144/2020, a istovremeno nije uočila da se vodi paralelno i postupak radi osiguranja zasnivanjem založnog prava radi iste tražbine na nekretninama i to Pu Ovr 54/2019 godine ranije broj I-1/92 (u kojem su bili stranke Parkant d.o.o. i Hrvatski fond zarazvoj) u kojem postupku nije donešena niti jedna pravomoćna odluka, niti se ista može donijeti obzirom da dužnik iz tih isprava ne postoji. Takvo postupanje suda predstavlja čisto silovanje zakona i Ustava RH i grubo nezakonito zadiranje u privatno vlasništvo.
Do sada smo razjasnili da založno pravo NE MOŽE SLIJEDITI ONU NEKRETNINU NA KOJOJ NIJE ZASNOVANO POPISOM NEUKNJIŽENE NEKRETNINE, evidentno je da je Sporazumima I-1/92 i I-523/92 založno pravo zasnovano na “nepostojećoj” nekretnini k.č. br. 824 z.k. ul. 11 i z.k. ul. 3537 k.o. Dugo Selo na adresi Josipa Predavca 30 ranije na adresi Ul. Braće Domitar
30, dok Liston d.o.o. i njegovi knjižni sljednici vlasnici su druge nekretnine upisanoj u k.o. Dugo Selo II koja je locirana u ulici koja je ranije nosila naziv Ul. Braće Domitar 60.
O navedenom su stranke iz ovršnog postupka broj Ovr 144/2020
dostavile u spis JAVNU ISPRAVU, Potvrde Ureda za katastar Dugo Selo, i sudsko vještačenje od 22. siječnja 2021. sudskog vještaka Ivice Pendića. Znači li tvrdnja sutkinje Sanje Zec da Ured za katastar Dugo Selo laže, krivotvori, izmišlja, i da sudski vještak Ivica Pendić ne zna svoj posao (sudski vještaci u pravilu vještače u onim postupcima u kojima suci nemaju dovoljno stručnosti i znanja da o tome odluči), kada je izvještačio da nekretnina iz Sudskih sporazuma broj I-1/92 i I-523/92 i nekretnina u vlasništvu ovršenika NISU ISTE NEKRETNINE? Iz kojih razloga sutkinja Sanja Zec vjeruje riječima sutkinje Sande Hrsto a ne vjeruje javnim ispravama, sudskom registru Trgovačkog suda, ovjerenom sudskom vještačenju i izvorniku isprava? Ako je načinila uvid u spis, onda je sve to morala uočiti.
inbound2118356879711990451
4. Ako sutkinja Sanja Zec tvrdi da je sve po zakonima RH, etički, moralno, itd… zašto nije obrazložila iz kojih razloga se vodi paralelno ovršni postupak Ovr 144/2020 protiv nepostojeće pravne osobe, na temelju nepostojećih ovršnih isprava u odnosu na ovršenika, u postupku u kojem je ovršenik nepostojeći LIston d.o.o. iza kojeg nema nikakve stečajne mase, a kasnije je određen i nastavak ovrhe protiv nepostojeće Stečajne mase iza Liston d.o.o., a istovremeno se vodi još od 2000. godine i postupak radi zasnivanja založnog prava osiguranjem na istim nekretninama u predmetu broj Pu Ovr 54/2019, ranije I-1/92 i I-523/92 u kojem isto
tako protivnik osiguranja “Parkant” d.o.o. ne postoji niti je vlasnik nekretnine od 2000 gdoine? Kako to sutkinja opravdava? Kako opravdava činjenicu da u predmetu Pu Ovr 54/2019 je podnešena žalba protiv rješenja I-1/92 od 21. travnja 2000. godine koje je dostavljano nepostojećoj pravnoj osobi Parkant d.o.o. dana 08.04.2004. godine sa nadopisanim pravnim lijekom, a da žalba protiv toga rješenja nije riješena još od davne 2004. godine do 2021. godine (nalazi se na strani 103. spisa)?
5. Kako sutkinja Sanja Zec, kao predsjednica suda, zadužena za zakonit rad suda, opravdava činjenicu da je ispravkom rješenja I-1/92 od 21. travnja 2000. godine, kojom ispravkom je
ispravljen datum u tome rješenju (iz 25. travnja u 21. travnja 2000. godine), a istovremeno je istim rješenjem U
inbound4255563299426132774
POTPUNOSTI PROMIJENJENA STRANKA PROTIV KOJE SE VODI POSTUPAK
OSIGURANJA, na način da je izmijenjena i stranka iz Parkant d.o.o. u Liston d.o.o. – ispravkom rješenja – ŠTO JE NEDOPUSTIVO, i takvo postupanje suda ne prati niti jedna jedina zakonska odredba, tim više, što u vrijeme ispravka niti jedna od tih stranaka ne postoji – NI PARKANT D.O.O. NI LISTON D.O.O, dok žalba protiv toga rješenja isto tako nikada nije poslana na rješavanje drugostupanjskom sudu.
6. Kako sutkinja Sanja Zec tumači činjenicu da je u ovršnom postupku protiv dužnika Parkant d.o.o. već donešena pravomoćna i ovršna odluka istoga suda, o istoj stvari, na temelju istih „ovršnih isprava“, i da je ovrha odbijena iz razloga jer tako označene nekretnine ne egzistiraju u zemljišnim knjigama. (Presuđena stvar). Obzirom da Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije stranka iz
ovršnih isprava, i obzirom da nekretnine iz ovršne isprave, Sporazuma broj I-1/92 od 02.01.1992. godine i Sporazuma broj I-1/523/92 godine ne egzistiraju u zemljišnim knjigama, o čemu je već odlučeno pravomoćnim i ovršnim rješenjem o odbijanju ovrhe broj Ovr 742/01 od 01.02.2002. godine, nije postojao zakonom propisani način da Hrvatska banka za obnovu i razvitak nastupi kao ovrhovoditelj u ovršnom postupku protiv LIston d.o.o. koji nije dužnik iz ovršne isprave u kojima je dužnik Parkant d.o.o., a da sud na nezakonit način odredi ovrhu na nekretninama u vlasništvu ovršenika, koje nekretnine nisu navedene u ovršnoj ispravi kao nekretninama za koje se dužnik suglasio da se na njima provede ovrha, obzirom da takva suglasnost Liston-a d.o.o. ne postoji, a ne postoji ni pravomoćno upisano založno pravo, a što potvrđuje činjenica da se još uvijek vodi postupak radi zasnivanja
založnog prava Pu Ovr 54/19 (iako se ne može voditi obzirom da stranke ne postoje i brisane su iz sudskog registra), i da odluka iz tog postupka broj I-1/92 i I-523/92 od 21. travnja 2000. godine nije ni pravomoćna ni ovršna.
7. Obzirom da Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije nositelj tražbine nastale u izvršnom postupku (odredbe ZIP-a), temeljem Sudskih sporazuma broj I-1/92 od 02.01.1992. i Sporazuma broj I-523/92 od 23.07.1992. godine, pokrenula je postupak radi osiguranja, prijedlogom za osiguranje kao predlagatelj osiguranja u postupku I-1/92 (vjerovnik Fond za razvoj, dužnik Parkant d.o.o.) a koji postupak nije pravomoćno okončan. Obzirom da
postupak radi osiguranja nije pravomoćno okončan protiv protivnika osiguranja Parkant d.o.o., i da založno pravo na nekretninama u vlasništvu knjižnog sljednika u postupku Z-617/00
nije pravomoćno upisano, ne postoji ni aktivna legitimacija Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ovršnom postupku broj Ovr 144/2020 (ranije Ovr 849/04).
8. Predsjednica suda Sanja Zec nije niti dala odgovor iz kojeg razloga se pismena u ovršnom predmetu broj Ovr 144/2020 i u predmetu radi osiguranja Pu Ovr 54/2019 dostavljaju
neovlaštenim i nepostojećim osobama, npr. Liston d.o.o. koji ne postoji, pa se pismena vraćaju neuručena, zatim se dostavljaju na fizičku osobu koja uopće nije stranka u postupku, i na kraju, stečajnoj upraviteljici Branki Malbašić, koja ne zastupa
nepostojeću Stečajnu masu iza LIston d.o.o., koja i nije zaprimala sudska pismena, što je vidljivo iz spisa, (DOSTAVA NEUREDNA, PISMENO SE NE MOŽE URUČITI, PRIMATELJ NEPOZNAT I SL.) i iz kojeg razloga se oba postupka i Ovr 144/2020 i Pu Ovr 54/2019 vode jednostrano već punih 17 godina protivno svim propisima i pravilima?
U predmetu broj I-1/92 donešeno je bilo rješenje I-1/92 dana 21. rujna 2001. godine kojim je odlučivano o upisu založnog prava u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao predlagatelja
osiguranja, radi upisa založnog prava na nekretninama koje su bile u vlasništvu Liston d.o.o. Rješenje I-1/92 od 21. rujna 2001. godine je u cijelosti ukinuto odlukom Županijskog suda u Velikoj Gorici Gž
2737/02 od 17. prosinca 2003. godine. Dakle, ako je ukinuto rješenje kojim je odlučivano o upisu založnog prava na nekretninama Liston d.o.o. – ONDA NIJE UPISANO.
Ako predsjednica suda Sanja Zec smatra da založno pravo iz sudskih Sporazuma broj I-1/92 od 02.01.1992. g. i I-523/92 od 23. srpnja 1992. godine prati nekretninu, onda to založno pravo, prema
podacima iz Sudskih sporazuma broj I-1/92 od 02.01.1992. godine i iz Sporazuma broj I-523/92 od 23.07.1992. godine prati nekretninu k.č. br. 801/1 na adresi Braće Domitar 30, sada ul. Josipa
Predavca 30, a ne nekretninu koja se nalazi na adresi Ul. Josipa Predavca 60, ranije ul. Braće Domitar 60.
Te dvije nekretnine dijeli više od 500 m udaljenosti.
inbound6997066963897083330
Ali za sva ova saznanja, doista je trebalo načiniti uvid u spise, proučiti mnoštvo dokumentacije izdane od ovlaštenih tijela Republike Hrvatske, i na kraju, i poznavati zakone Republike Hrvatske.
Osim svega opisanog postoji ozbiljna sumnja da su sutkinje Sanja Zec i Sanda Hrsto nezakonitim postupanjem u predmetima Ovr 144/2020 i Pu Ovr 54/2019 svjesno i namjerno pogodovale tvrtki Prerada drva Čigra d.o.o., Josipa Predavca 60, Dugo Selo, koja tvrtka je na nezakonit način zatražila i dobila informacije iz ovršnih spisa, i obećanja, na temelju kojih je i pokrenula postupak promjene Prostornog plana Dugo Selo – Zapad, sa izravnom namjerom činjenja štete vlasniku sudsjedne nekretnine a koja nekretnina je predmet 30 godišnje nezakonite ovrhe, a opisanu sumnju potkrjepljuje i činjenica da je tvrtka Sava promet d.o.o. u suvlasništvu istih osoba, tvrtka susjed koji ima sjedište neposredno uz sjedište tvrtke u vlasništvu Mate Zeca supruga sutkinje Sanje Zec.
inbound2856064314665821573
Označeni ovršni predmet nije jedini u kojem su suci Općinskog suda Sesvete pogodovali tvrtki Prerada drva Čigra d.o.o., o čemu ćemo dokaze i svu dokumentaciju dostaviti USKOK-u.
Kodeks sudačke etike određuje:
2. Ustavnost i zakonitost
Dužnost je suca suditi po Ustavu, zakonu i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske te primjenjivati i druge propise koji su donijeti sukladno Ustavu, međunarodnim ugovorima ili zakonima Republike Hrvatske.
Evidentno, da imenovane sutkinje ne sude po Ustavu, zakonu i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.
Temeljem svega naprijed opisanog, ustrajemo u zahtjevu da se nad radom imenovanih sutkinja u predmetu broj Ovr 849/04 sada Ovr 144/2020 i Pu Ovr 54/2019 protiv sutkinja Sanje Zec i Sande
Hrsto provede pravosudni nadzor, te da se točno, istinito i vjerodostojno utvrde sve nabrojane činjenice kako
je to i navedeno u Predstavci, te da se provede i stegovni postupak zbog svih opisanih povreda na štetu ovršenika u postupku Ovr 849/04 Liston d.o.o. i njegovih knjižnih sljednika.
Zagreb, 12.04.2021. UDRUGA VERONIKA VERE
za pomoć i zaštitu žrtvama pravosuđa
O ovome obavijest: Upravi Europske komisije za pravosuđe
Povjerenik za pravosuđe Europske komisije gospodin Reynders Drago Raspudić
predsjednik Udruge Veronika
Gospodi sa suda, radi edukacije, objavljujemo ekskluzivna rješenja, rijetko viđena u sudskoj praksi. Rješenje od 25 travnja 2000 godine napisano 21. travnja 2000 godine bez upute o pravnom lijeku i bez dostavne naredbe. Dopuna rješenja od 25. travnja 2000 godine, nadopuna rješenja od 25. travnja pravnim lijekom i dostava nepostojećoj pravnoj osobi Parkant, koja i nije vlasnik nekretnine, i na kraju Ispravak toga istog rješenja u kojem stručnjaci sa suda ispravkom odmah promijene i stranku u postupku… kako im odgovara. Problem je samo što niti jedna od tih stranaka ne postoji već punih 17 godina, a ne postoji ni nekretnina iz tzv. ovršnih isprava u kojima ovršenik nije stranka. Rješenje Županijskog suda koji ukazuje na propuste, i koji je ukinuto rješenje o upisu založnog prava, Općinski sud u Sesvetama i Stalna služba Dugo SElo, NE DOŽIVLJAVAJU, za njim pravomoćne i ovršne sudske odluke nisu obvezujuće, a isti taj sud ih je donio. Njima to nije važno, oni datume, stranke, nekretnine, z.k. uloške, sve mijenjaju preko noći.
Dijelite dalje, neka svi vide kako neki suci sude, i time stvaraju podlogu za pljačku i otimačinu.
 HOP