‘čl.74 zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nalaže tjelu koje proglasi obveznu zaštitnu opremu, istu podjeliti besplatno, a kako je maska vid terapije obavezan je i liječnički pregled prije odobrenja maske’

0
2608

Poštovanje

Ja sam Marko Miletić,HRVI. Čitam za našeg HRVI D. Dukšu ( Hrvatski ratni vojni invalid)  u Križevcima da mu rade problem u Plodinama.
 inbound4083571372726196275
Preporuka je da kontaktira direktno upravu.Naime još prošle godine sam kontaktirao Plodine,Konzum,Petrol….i upozorio na uredbu HZJZ-a, Stožera CZRH te Vlade RH,a što mi potvrđeno od stožera u više navrata, da nitko nije dužan imati pokriveno lice, i nemože biti kažnjen niti mu smije biti uskračena ikakva usluga.,i nemam problema.
inbound2538812396864994005
Dok su Lidl,Kaufland odbili postupati po navedenom.
Nadalje čl.74 zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti nalaže tjelu koje proglasi obveznu zaštitnu opremu, istu podjeliti besplatno svim Hrvatskim osiguranicima,te automatski veže više domačih i međunarodnih zakona, uredbi i protokol koji kažu da prije primjene terapije mora biti obavljen lječnički pregled bolesnika, a pošto je nošenje masi klasficirano kao vid terapije,tako da svi koji nose maske, a nemaju Covd19, krše više zakona jer primjenjuju potencijalno opasnu terapiju pokrivanja lica bez prethodnog lječničkog pregleda, a koji o svoj trošak mora po zakonu osigurati tjelo koje propisuje mjere u ovom slučaju stožer CZRH, u protivnom zbog nestručne i bez obavljenog lječničkog pregleda primjene terapije pokrivanja lica podliježe pod kazneni progon zbog nesavjesne primjene terapije i automatske ugroze zdravlja a  dugoročno i vlastitog života.
inbound5370971412073570663
Da se vratim na početak direktno upravu Plodina treba kontaktirati i upoznati je da poslovnica Križevci krši uredbu da niko ne mora imati pokriveno lice,osim oboljelih od Covid19.
Pismo čitatelja
Marko Miletić

Zlo uspijeva tamo gdje su ljudi apatični.

Hannah Arendt
HOP