Hrvatski Telekom koji je dio grupacije Deutsche Telekom, prisvaja EU financijska sredstva namijenjena Hrvatskoj

0
6204

arna

mr.sc. Arna Šebalj – znanstvene teme

Dana 25. veljače 2022. općina Medulin je na svojim stranicama objavila informaciju  o Planu razvoja širokopojasne infrastrukture za područje općine Medulin, Barban, Ližnjan i Marčana. Medulin je odabran kao jedan od 16 planova među ukupno 72 plana za koje je HAKOM izdao potvrdu o usklađenosti sa Okvirnim nacionalnim programom.

https://www.regionalexpress.hr/site/more/u-opine-medulin-lizhnjan-marchana-i-barban-ulazhe-se-preko-46-milijuna-kuna

„Dana 10. veljače 2020. godine u sjedištu Hrvatskog Telekoma u Zagrebu potpisan je Sporazum o partnerstvu u okviru Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Izgradnju mreže sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“.

U DVD Domu u Medulinu prezentiran je obuhvat EU projekta izgradnje širokopojasnog interneta (FTTH – Fiber To The Home) na području općina Medulin, Ližnjan, Marčana i  Barban, vrijednosti 46 milijuna kuna, procesni koraci i dinamika provedbe projekta do kraja rujna 2023. 

Sastanku su  prisustvovati svi načelnici općina u kojima se provodi projekt ( Općina Medulin je nositelj projekta, dok su ostale  općine partneri), predstavnici Istarske županije,  odgovorni voditelji projekta iz tvrtke Hrvatski telekom d.d., odgovorne osobe izvoditelja iz tvrtke Elektro Imber iz Zagreba, te predstavnik tvrtke za stručni nadzor iz tvrtke Učka Konzalting d.o.o.

 Kombinacijom državnih potpora i vlastitih investicijskih sredstava Hrvatskog Telekoma, omogućiti će se brzi i ultra-brzi širokopojasni pristup svim potencijalnim korisnicima na prostornom obuhvatu Projekta (7.533 “bijelih” adresa na kojima se nalazi 11.205 potencijalnih korisnika). Ukupna ugovorena vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 46,2 milijuna kuna, od čega će HT uložiti 23,3 milijuna kuna vlastitih investicijskih sredstava, a ostatak vrijednosti prihvatljivih troškova biti će financiran sredstvima državnih potpora, odnosno bespovratnim sredstvima fondova Europske unije.

 Svi korisnici koji će koristiti usluge na optičkoj infrastrukturi imati će kvalitetan, neprekinuti pristup internetu od minimalno 100 Mbit/s koji će im omogućiti nesmetani rad od kuće, praćenje škole na daljinu, korištenje usluga e-zdravstva, e-građanin i sl. Riječ je o 50 puta većoj brzini od one koja je trenutno dostupna građanima.

Također, optička infrastruktura doprinijeti će povećanoj atraktivnosti općina na način da će omogućiti lokalnoj zajednici privlačenje poduzetnika i stimuliranje konkurentskog okruženja. Iz HT-a su napomenuli da je dokazano kako ona područja u kojima je osigurana takva vrsta infrastrukture bilježe porast BDP-a od 1,5%, a ista potiče i nove projekte, investicije te otvaranje novih radnih mjesta.

Trenutno je u tijeku usuglašavanje koncepta tehničkog rješenja i dinamičkog plana građenja pasivnog dijela FTTH mreža između izvođača i HT-a kao investitora, a nakon čega će biti poznati detaljniji rokovi izvođenja pojedinih etapa postavljanja optičke mreže. Etape će se puštati u rad sukcesivno kako budu implementirane, a sve NGA mreže na obuhvatu Projekta potrebno je implementirati najkasnije do kraja 2023. godine.“

Ovo je za općinu Medulin jako dobar projekt  – FTTH (optika do doma). Optička infrastruktura koja omogućava velike brzine prijenosa podataka, a ne zrači. Kad bi svi doma imali optiku, smanjila bi se potreba za ogromnim brojem  baznih stanica (5G).

Tako na primjer znamo kako Bruxelles, s odličnom optičkom mrežom, osigurava sve telekom usluge uz niske razine zračenja i bez 5G.

Već smo pisali kako je HT jako profitirao od pandemije. Pisali su i drugi:

https://www.tportal.hr/biznis/clanak/jedna-od-godina-najbrzeg-rasta-ht-a-prihodi-porasli-1-1-posto-ebitda-al-7-9-posto-a-neto-dobit-skocila-4-5-posto-20220224

Nakon ovog osnovnog uvoda za vas čitatelje i sve ostale koje će ovo zasigurno zanimati  uputila sam općini Medulin, tj. njenom načelniku  27. 02. 2022. pitanja slijedećeg sadržaja:

 Poštovani,

Pozdravljamo odluku o izgradnji mreže širokopojasnog interneta u Vašoj JLS.

Rezolucija Vijeća Europe 1815 (2011)  “ Potencijalne opasnosti od elektromagnetskih poljai njihov učinak na okoliš” u točki 8.15. predlaže korištenje tehnologija koje su jednako učinkovite kao i bežične mreže koje emitiraju elektromagnetska polja, ali imaju manje štetne učinke na zdravlje i okoliš.

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

Optička infrastruktura FTTH (optika do doma) ne emitira štetno  EM zračenje i vjerujemo kako će se njezinom implementacijom smanjiti potrebe za korištenjem mobilnih mreža a time i omogućiti digitalizacija uz niže razine zračenja, odnosno elektromagnetskog zagađenja.

S obzirom da je općina Medulin nositelj projekta i da je  EU alocirala Hrvatskoj znatna  sredstva za razvoj širokopojasnog interneta u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes operatera za takvo investiranje, zamolili bismo Vas odgovore na pitanja:

  1. da li će općina Medulin biti vlasnik navedene širokopojasne mreže  i da li će je pod  komercijalnim uvjetima iznajmljivati svim teleoperaterima, uključujući i HT-u, kao su-investitiru koji financiraoko polovine  vrijednosti projekta?

 

  1. da li su projektom obuhvaćena sva domaćinstva na području Medulina, Ližnjana , Marčane i Barbana ili su selektivno birane uglavnom višestambene zgrade?

Odgovor sam dobila 28. 02. 2022. na čemu se zahvaljujem. Odgovorili su slijedeće:

  1. Općina Medulin neće biti vlasnik novoizgrađene širokopojasne mreže, već će vlasnik biti  investitor – Hrvatski telekom.
  2. Projektom su obuhvaćene sve lokacije za koja ne postoji komercijalni interes za gradnju širokopojasne mreže, odnosno uglavnom udaljeniji objekti u naseljima koja su obuhvaćena projektom. Obzirom da su pored Općine Medulin, partneri u projektu i općine Ližnjan, Marčana i Barban, riječ je o uglavnom ruralnom području s obiteljskim kućama.

Gdje je problem u svemu ovome? O čemu se radi?

Za HT su nam zanimljivi usporedni podaci s financijskim izvješćem njihove matične kompanije DT. Ranijih godina je profit HT-a bio daleko iznad prosjeka grupacije DT.

Osim toga DT izvlači iz HT- a novac i na drugi način.

Novcem HT-a DT je kupio Crnogorski Telekom, a veliku svotu HT plaća i za pravokorištenja korporativne roza boje.

Projekt u Medulinu financiran je u najvećoj mjeri novcima iz EU. Od 2015. bio nam je na raspolaganju veliki novac za pristupne mreže za širokopojasni internet za područja u kojima nema dovoljno komercijalnog interesa operatera za ulaganje u infrasrukturu.

Njih zanimaju stambene zgrade u gradovima i tamo polažu optiku.

Prisjetimo se svađe Milanovića s Merkelicom, kao i s predsjednikom EK 2015.

Oni su predlagali da se ta sredstva ne koriste za novu mrežu koja je trebala biti u vlasništvu hrvatske tvrtke Odašiljača i veza nego da se izvrši modernizacija postojeće fiksne mreže.

Kvaka je u tome što je HR u privatizaciji prodala i ” kabelsku kanalizaciju” pa je sva postojeća infrastruktura nekadašnjeg PTT-a, koju su građani plaćali u cijeni priključka za telefon od 2000 DM, prešla u ruke DT-a. Time je DT postao monopolist i modernizacija njihove fiksne mreže sredstvima EU, trebala je cementirati taj položaj. Zbog toga je Merkelica žestoko branila ekonomski interes DT-a, a Milanović, koji je zbog svađe ” lex Perkovic” bio prozivan zbog svađe s Merkel, nije objasnio široj javnosti suštinu ovog spora oko nove mreže. 

Uglavnom, Hrvatska je valjda jedina zemlja u kojoj državne institucije komuniciraju preko mreže u vlasništvu privatne strane kompanije. Uglavnom, svi u privatizaciji prodaju “business” ali ne i infrastrukturu, jer to je pitanje nacionalne sigurnosti.

Usporedivo s hipotetskom situacijom da smo Mađarima uz INU prodali i JANAF…

Kad je DT pokušao u Sloveniji također kupiti DTK mrežu (kablove koji su ukopani u zemlji), usprotivio se ministar obrane čuvenom rečenicom: “nećemo omogućiti Nijemcima da nas mogu prisluškivati kao Hrvate”… pa su naši demantirali kako nas Nijemci prisluškuju, a dotični Slovenac je  “dobio po prstima“.

A sad se vraćam na ono najbitnije. Ta EU sredstva su dugo ostala neiskorištena, čak nas je EU upozoravala da će propasti, a onda ih je počeo koristiti HT, koji je došao jedinicama lokalne samouprave i nudio projekt optičke mreže koji financira EU. Jedinice su naravno pristajale, bez da su razmišljale da one same mogu to koristiti i osigurati da one budu vlasnici te mreže i iznajmljuju je HT-u i drugim operaterima pod komercijalnim uvjetima.

Odlična stvar je da se uvodi optika, ali loše je da će sav prihod ubirati operater, a ne i jedinice lokalne samouprave.

 ZAKLJUČAK:

                                                                                                                      Naglašavam kako HT postavlja optiku uglavnom  tamo gdje im je i najisplativije, odnosno tamo gdje imaju komercijalni interes (u stambene zgrade  gdje uz relativno malo ulaganja mogu spojiti puno korisnika). 

Optiku polažu u svoje kanale (to je ona DTK kanalizacija koju smo svi plaćali u cijeni 2000 DM za telefonski priključak). Kako je sad jasno da HT postaje vlasnik, zacementirat će svoj monopolistički položaj i to sredstvima EU, koja su bila namijenjena za područja gdje operateri nemaju komercijalni interes.

Po meni, vlasnik optičke mreže trebale bi biti jedinice lokalne samouprave (JLS), koje bi iznajmljivanjem ostvarili prihod i omogućile fer tržišno natjecanje svih operatera. Ovako drugim operaterima, ako žele postaviti optiku, ostaje da na postojeće stupove HEP-a postavljaju zračne vodove i nagrđuju prostor.

Rezultat  je sve veća dobit HT-a i preskupe telekom usluge jer ostali operateri neće imati tržišni položaj.

Znači, imamo još jedan slučaj za prijavu DORH-u, OLAFU, kao i Uredu europskog javnog tužitelja Lauri Kovesi (EPPO), neovisnom tijelu Europske unije odgovornom za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima EU-a, što uključuje:

–         Prijevare

–         Korupciju

–         pranje novca

–         prekogranične prijevare u području PDV-a.

I u ovom slučaju u ime građana Republike Hrvatske svu dokumentaciju dostavljam DORH-u, USKOK-u, OLAF-u kao i Uredu europskog javnog tužitelja Lauri Kovesi (EPPO) u Hrvatskoj, Ilica 209. u Zagrebu.