ODGOVORI DRŽAVNIH INSTITUCIJA NAKON PREDANIH PRIJAVA OLAF-u, DORH-u i Uredu Laure Covesi u RH

0
4496
mr.sc. Arna Šebalj - znanstvene vijesti
mr.sc. Arna Šebalj – znanstvene vijesti

EKSKLUZIVNO

I OVO JE MOGUĆE

ODGOVORI DRŽAVNIH INSTITUCIJA NAKON PREDANIH PRIJAVA OLAF-u, DORH-u i Uredu Laure Covesi u RH

Još 25. veljače 2022. objavili smo tekst, pravi skandal, o opsežnom  istraživanju oko nepravilnosti u korištenju sredstava iz EU fondova u državnoj tvrtci Hrvatske vode.

https://www.hop.com.hr/2022/02/25/mega-afera-hrvatskih-voda-olaf-eu-tuziteljica-laura-c-kovesi-i-dorh-dobili-prijavu-kriminala-za-koju-vlada-rh-mora-pasti/

  1. 02. 2022. poslala sam prijavu na niže navedene adrese, i gle čuda, krenuli su stizati odgovori što mi se u ove dvije godine komunikacije sa državnim tijelima nikad nije dogodilo.

 

PRIJAVA nepravilnog korištenja sredstava EU fondova za aglomeraciju voda u RH – HITNO

 

Poštovani,

Zahtijevam da izvršite potpunu kontrolu svih Odluka Vlade Republike Hrvatske kao i svih Ministarstava uvezanih sa Hrvatskim vodama, te društvima iz Španjolske i Hrvatske upletenih u poslove koji nimalo ne izgledaju pravno i financijski ispravni te je evidentno kako se radi o svemu “ugovaranome”, od Javne nabave do ugovaranja poslova, najvećim postotkom  (78 %) EU novca. 

Srdačan pozdrav!

S poštovanjem, 

  1. sc. Arna Šebalj, dipl. iur.

HOP Nezavisni portal – Medijska grupa, Zagreb

 

Napomena:

– Dostavljam Vam samo dio najbitnije dokumentacije od one kojom 

   Raspolažem (15 privitaka)

– Molim Vas da me u što kraćem roku, pisanim putem, izvijestite o 

   poduzetim radnjama zbog  istine i informiranja hrvatskih građana.

 

šalje: Arna Sebalj <[email protected]
prima: [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
datum: 24. velj 2022. 16:04
predmet: PRIJAVA nepravilnog korištenja sredstava EU fondova za aglomeraciju voda u RH – HITNO

Prvi odgovor je stigao 18. 03. 2022. iz MINISTARSTVA  PRAVOSUĐA I UPRAVE, UPRAVA ZA PRAVOSUDNU I UPRAVNU INSPEKCIJU, SEKTOR UPRAVNE INSPEKCIJE, Služba za inspekciju državne uprave

PDF dokument br. 1

 1 scan_nbudimir Ministarstvo pravosudja 18 03 2022

Nakon što su u odgovoru Ministarstva pravosuđa i uprave navedeni članci koji upućuju na zadatke i ovlasti u radu na kraju podneska kaže se:

Člankom 29. Zakona propisano je da se upravni nadzor provodi po službenoj dužnosti sukladno zakonu kojim se uređuje odgovarajuće upravno područje, da pri ocjeni potrebe za provedbom upravnog nadzora nadležna tijela mogu uzeti u obzir predstavke, pritužbe i druge podneske koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave, da tijela državne uprave u granicama svog djelokruga nadziru obavljanje povjerenih poslova državne uprave od strane upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te da tijelo državne uprave koje provodi upravni nadzor može nadziranim upravnim tijelima ili pravnim osobama davati opće i pojedinačne upute.

Člankom 35. Zakona propisano je da za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave odgovara izvršno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi s javnim ovlastima.

Člankom 32. Zakona propisano je da odgovor na podnesak kojim se traži mišljenje o odgovarajućoj primjeni zakona i drugih propisa stvarno nadležno tijelo dostavlja podnositelju u roku od 30 dana od dana zaprimanja podneska. U slučaju kada je podnesak zaprimilo nenadležno tijelo, isti će se, bez odgode, ustupiti stvarno nadležnom tijelu uz obavijest podnositelju. Naprijed navedeno, primjenjuju se i na_predstavke, pritužbe i druge podneske koji upućuju na nezakonitost ili nepravilnost u obavljanju poslova državne uprave, uključujući i predstavke kojima državni službenici ukazuju na neučinkovitost u primjeni zakona i drugih propisa odnosno na neučinkovitost u radu tijela državne uprave. Slijedom navedenog, zaprimljena se predstavke dostavlja na uvid i nadležno postupanje, u privitku ovog dopisa, u skladu s odredbama članka 18. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), sa zamolbom da nadležna tijela razmotre navode iz iste i eventualno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti te podnositeljicu predstavke izvijeste o poduzetom, u roku od 30 dana od dana zaprimanja ovog dopisa. Presliku odgovora s napomenom kada je isti dostavljen podnositeljici predstavke moli se dostaviti na uvid i upravnoj inspekciji, sukladno odredbama članka 33. u vezi članka 14. Zakona o upravnoj inspekciji, u svrhu arhiviranja spisa.

Dana 20. 04. 2022. Hrvatske vode izvještavaju Ministarstvo pravosuđa  i uprave kao i mene o komunikaciji, tj. postavljenim pitanjima s moje strane prema njima kao i njihovom odgovaranju.

PDF dokument br. 2

 2 ODGOVOR - iz Hr Voda 20 04 2022

Ništa novoga nismo saznali. Nisam ni očekivala. No znano je kako je DORH ušao u Hrvatske vode. I to je već puno.

I na kraju, 29. 04. 2022. stiže odgovor iz Ministarstva  gospodarstva a po zahtjevu Ministarstva pravosuđa i uprave. Europski meta jezik i silno nabrajanje podataka, no ni slova o onom najbitnijem, ugovoru sa španjolskom tvrtkom kojem se smije pol Hrvatske, svi oni koji su vidjeli ponudu iste tvrtke.

Željka Bunjevac <[email protected]>
sri, 4. svi 09:13
                          

Poštovana,

u privitku Vam, ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, dostavljamo očitovanje na Vašu predstavku u odnosu na nepravilno korištenje sredstava iz EU fondova u području vodno-komunalnog sektora u Republici Hrvatskoj.

 

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Željka Bunjevac

Viša stručna savjetnica

 

Ulica grada Vukovara 220, 1. kat/155

10 000 Zagreb

Tel. + 385 1 630 7548

e-mail: [email protected]

PDF dokument br. 3

 3 Očitovanje iz Ministarstva gospodarstva 29 04 2022

Valja ponoviti  nekoliko tipičnih stručnih “objašnjenja” iz ponude španjolske tvrtke koja je, podsjetimo, ocijenjena najboljom. Čitajte i uživajte, ovo je neviđen humor a ništa nije smiješno:

Sirova voda dobila u prsima čast armiranog betona.

Zbirka masti postiže sustavom površine liječnik oštrica.

Stabilizirani mulj proizvedeno izravno pristupiti obložen pogon pumpe mulja probavu.

U ovom području, predobrada drijemala na visinske 105,20 to je fiksna.

Dolazak lijesa pogon sirove vode, komucira sa dva kanala grubu izoliran motorizirane amoritizerima.

Stanica se nalazi u zgradi sa registracije pretramiento izvan izljeva.

Ovaj fotoaparat je vanjski recirkulacije mulja iz mulja jame.

Biološka reaktor je pravokutnog tipa (u obliku slova S) s precotenada anoksije.

U radu tamo recirkuliracijske vrata za izolaciju ispušnih cijevi svaku bocu mulja u slučaju mehaničkih problema.

Ovaj lijes iz rada ispusta u rijeku, tako da u bilo koje vrijeme povrata vode do postrojenja za obradu pojavljuje postaja obavlja.

Distribucija zraka u cijeloj Kubi je preko roštilj ravna membranu 1,5 m fine mjehurić membrana distributeri, mlaznica 64 instaliraju.

Danje jedan objekt koji poslužuje se predobrada soba dehidracija, mulja zadebljanje, stabilizacije i blato lijevak.  Objavili Novi list / Danas.hr

Ova urnebesna smijurija – ponuda španjolske tvrtke – na 35 stranica ovjerenih pečatom i potpisom, ocijenjena je najboljom među jedanaest pristiglih, te najpovoljnijom jer je s PDV-om vrijedna 35,5 milijuna kuna. Ostalo je pitanje „mogu li ovdašnji stručnjaci za vodno-komunalnu infrastrukturu uopće shvatiti iz prijevoda što se nudi u tekstualnom dijelu ponude španjolske tvrtke?“

Na ovo nismo dobili odgovor. I nikad nećemo. No nadam se kako će izaći na vidjelo tko je i kako o ovome odlučio te tko je profitirao. Izgleda, mnogi su.

No, pričekajmo nalaze kako DORH-a tako i OLAF-a ali i Ureda Laure Kovesi.

Najbolje tek slijedi a mi pratimo situaciju.

HOP