Što uopće znači riječ čakavica i kada je nastala?

0
977

Čini mi se da ćemo dobiti zakon o hrvatskom jeziku koji promiče vukovicu i koji će napokon potvrditi srbijansku tezu da je hrvatski jezik nastao od srbijanskoga.

Dakle, ozakonit ćemo za standardni hrvatski jezik vukovicu.

Najprije moramo razlikovati srbski od srbijanskog jezika. Srbijanski jezik možemo nazvati tursko srbijanskim dok jezik hrvatskih i bosanskih današnjih Srba, Bošnjaka i Crnogoraca, odnosno, Cervenih Hrvata možemo nazvati ekavskom i ikavskom čakavicom, a kasnijom promjenom jekavskom štokavicom.

Nakon turske okupacije i bijega Hrvata prema sjeveru, čakavski ekavci postaju kajkavci, a ikavski Hrvati na u drugim državama i dalje ostaju čakavci. Hrvati su izvorno bili slogovni akavci, potom čakavski suglasnički ekavci i ikavci te štokavski jekavci. Velika je razlika između jekavice i ijekavice.

Čakavci su sačuvali velik broj sanskritskih dvoslogovnih ‘akavskih’ riječi kao tama, rama, čama, sava, pana, mana i tako redom, sve dok nije nastala kraljevina Jugoslavija. Te riječi su korijen u suglasničkim čakavskim i kajkavskim riječima. U štokavskoj jekavici dodavanjem nepostojećeg glasa J, izgubila se izvorna hrvatska etimologija, a da o ijekavici i ne govorim.

Etnik Srb se prvi put spominje kao etnik na prostoru osmanlijskih osvajanja 1799. godine na prostoru današnje Hrvatske, BiH i Crne Gore. Međutim, u Srbiji srbijanski etnik se naziva Srbin, a mi ga nazivamo Srbijanac. Tad je posijana ideja Velike Srbije. Srb i Srbin označuju dva različita pojma.
U Bizantu etnik Serb je označavao Hrvate iz Krajine ili Dioklecijanove Dalmacije jer bizantsko pismo nije imalo slovo za glasove H, V i Č. Etnik Srb je nastao od romanskog naziva za Hrvate, a to je Cerveni. Nametanjem kršćanstva Cerveni postaju Cervi, a Cervi su postali Servi kod romanskih Latina i Serbi kod bizantskih Grka. Svakom mislećem čovjeku moralo bi biti jasno zašto Srbini posvajaju Srbe?

Razlog posvajanju Srba je što su Srbini htjeli stvoriti Veliku Srbiju na prostoru turskih osvajanja i u tome su djelomično uspjeli zahvaljujući ignoranciji hrvatskih jezičara, povjesničara i političara koji uopće ne poznaju etimologiju niti su poznavali onomastiku hrvatskih toponima, horonima, hidronima i antropinima, a još manje su poznavali povijest antičkih Hrvata. Jedino uz pomoć poznavanja jezičnih promjena možemo razumjeti povijest.
Tko bi danas i pomislio da Velebit prema sanskritskom rječniku znači ‘obalni zid’, a Biokovo ‘božje sjeme’.
Jekavicu su Hrvatima nametnuli Franci kada su bizantskim Hrvatima nametnuli latinsku liturgiju. Ti Hrvati u Krajini su bili ‘akavci’, ‘ekavci’ i ‘ikavci’. Ikavica je najmlađi izvorni hrvatski suglasnički govor nastao od čakavske ekavice u Krajini. Međutim, Franci su Hrvatima u Krajini nametnuli štokavsku jekavicu. Hrvatske etimologičare pitam od koje riječi je nastao naziv Kraina? Što čitatelji misle: Caravana ili Cervena?

Kako je onda nastao naziv Dalmatia i od kojeg naziva? To je semitski, a kasnije i romanski naziv, koji je nastao od naziva Haravača na semitskim prostorima koji su na ove prostore donijeli Harvati povijesno poznati kao Liburni, dakle, Libi i Urani ili Jurani, te Etrurci. Kod nekih Semita glasove H i Č je zamjenjivao glas T, a glas V je zamjenjivao glas M, dok je glas R zamjenjivao glas L. Isto tako glas J se stavljao ispred riječi koje su počimale vokalom kao ezero koja postaje jezero. Tako je riječ vezera, odnosno, vizera postala jezero. Harvači su postali Dalmati i Delmati jer na Levantu su Dalmati bili poznati kao Talmati.
Biblijsko pleme Levi ili Leviti je navodno izgubljeno biblijsko pleme koje je označavalo Harvače, a to su povijesni Liburni. Haravačka država na Levantu se zvala Aramea, a kada su je pokorili Asirci nazvana je Elevitia. Ovo nam pokazuje da hrvatski jezičari uopće ne poznaju hrvatsku etimologiju.
Ostatak Aramee je današnja Armenija. Hrvati su bili i svi Arapi koji su semitizirani. Dolaskom Turaka oni su postali muslimani, ali Židi ih ne priznaju za Semite premda hebrejski i arapski jezici su toliko slični. Naziv Kurd se kod nas danas pojavljuju kao prezimena Kurta i Korda.
Svrha donošenja zakona o hrvatskom jeziku je da se odredi koja će se institucija brinuti njemu i definirati ga pravopisno i gramatički. U taj jezik bi morale ući čakavske, kajkavske i štokavske riječi, a ijekavicu treba izbaciti iz hrvatskog jezika.. Pojedini ogranci te institucije bi trebali izdavati sve priručnike za hrvatski jezik u osnovnim i srednjim školama te fakultetima. Tako se stvara standardni jezik. Zašto?
Zato jer su Hrvati svoj jezik prilagodili tursko srbijanskom jeziku, dakle, srbijanskoj ekavici. To je potvrđeno godine 1967. u Novom Sadu i od tada je hrvatski jezik zakržljao, opterećen srbijanskom gramatikom, pravopisom, semantikom i sintaksom te srbijanskim stručnim nazivima.
Hrvatski jezični ljevičari uopće ne poznaju hrvatsku etimologiju, a predstavljaju se kao eksperti za hrvatski jezik. Međutim, to ih nije zaustavilo da napadaju donošenje zakona o hrvatskom jeziku. To su Titovi pioniri koji se protive donošenju tog zakona iz drugih razloga.
Što uopće znači riječ čakavica i kada je nastala? Čakavica znači promjena govora, a dogodila se dolaskom levantskih Hrvata u Europu.
Čakavica je suglasničko pismo koje se pojavilo dolaskom Hrvata sa semitskih prostora koji su donijeli suglasničku glagoljicu. Naime, Semiti su čitali i pisali sa desna na lijevo pa je riječ ‘vača’ postala bog Čava, koji je u Europi dobio sufiks ‘an’ i postao Čavan, često i Gavan, što je suglasničkim pisanjem postalo ‘sun’, čemu su Hrvati dodali riječ ‘ce’ koja suglasnička riječ za boga Čava. Ovo nam pokazuje da se svaki jezik mijenja preko pisma i pravopisa te načina pisanja i čitanja, a glavi uzrok tih promjena je okupacija nekog naroda.
Oni su na iskonski hrvatski prostor donijeli boga Čavu koji je zamijenio boga Haru kojeg nalazimo u nazivu ‘HaraVača, dakle, Harvač ili Harvat. Oni su stvorili glagoljicu koja je počimala slovima AZ, BUKA, VEDI i GLAGOLE. Pismo haravača je počimalo slogovima HA, RA, VA i ČA, a to su kardinalni znakovi u horoskopu.
Srećko Radović

 

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal