PUPOVAC I S. MILOŠEVIĆ NE ŽELE DATI NA UVID JAVNOSTI FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, KRŠE USTAV I ZAKONE!

0
7519

“Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.”

Naš zamjenik glavnog urednika i predsjednik Srpske pravedne Stranke Nenad Vlahović 29. lipnja pismeno se obratio potpredsjedniku Srpskog narodnog vijeća i glavnom u vijeću Srba grada Zagreba Saši Miloševiću u svezi prava javnosti pristupu informacijama o financijskim izvješćima vijeća Srba grada Zagreba. Do danas nije dobio odgovor u svezi financijskih izvješća ove udruge. Nakon zakonskog proteka roka za odgovor i ogluhe Saše Miloševića , Nenad Vlahović prijavljuje slučaj Povjereniku za Informiranje, koji isto ne poduzima do danas apsolutno ništa, iako je bio dužan osigurati tražene informacije i dostaviti potražitelju informacija. Time je prekršen zakon. Umjesto da je povjerenik kaznio Sašu Miloševića i došao do informacija, isti se odlučio podržati bezakonje Saše Miloševića.

Već dostavljenim informacijama iz SNV-a ustanovljeno je preko 3,8 milijuna kuna potrošenih novaca bez opravdanja, te naknadno još 2,2 milijuna kuna tijekom dostavljanja novih financijskih izvješća, pa smo došli do spoznaje na ovom portalu da veza Milošević-Pupovac vjerojatno ogromna sredstva vrti između gradskog vijeća i SNV-a na čijem čelu je Pupovac, a zamjenik je Milošević. Zanimljivo da državu očita pljačka preko nepokrivenih faktura ne zanima, a povjerenik za informiranje glumi gljivu na kiši.

“Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se  uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena  Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge  europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije”

Ovim se kršenjem predočenog zakona krši zakon, Ustav i svjesno ruši ustavno pravni poredak, a povjerenik za informiranje sudjeluje u tome. Pravomoćno osuđeni diler droge Saša Milošević i odvjetnica SNV Slađana Čanković, isto osuđena za falsificiranje potpisa lijepo su društvo Milorada Pupovca, ako tome dodamo osuđenog glavnog SDSS-ovca Čuruviju u Bjelovarskoj podružnici lopovluka, koji je dizao novac kao i oni bez pokrića u Bjelovaru, namještanje invalidske mirovine ocu pupovčeve ljubavnice u Bjelovaru, preko svog člana D. Margetića, jasno je sa kim država ima posla.

Pupovac je u SNV primio čak 49 poslušnika bez natječaja, kako bi u miru provodio svoj lopovluk, očito podržan od ove vlasti, jer čak 5 kaznenih prijava za sada naš DORH ne zanima, vjerojatno čekaju da ih Donald Trump odobri.

HOP