SUDSKI VJEŠTAK OBJAVLJUJE RAZLOGE ZAŠTO  HORVATINČIĆ NIJE  KRIV  ZA  POMORSKU   TRAGEDIJU  

0
13779

.TOMISLAV  HORVATINČIĆ

NIJE  KRIV  ZA  POMORSKU   TRAGEDIJU  U  KOJOJ  JE   TRAGIČNO  IZGUBILO  ŽIVOTE  DVA  TALIJANSKA  DRŽAVLJANINA.

Pravna  saga  gospodina   TOMISLAVA HORVATINČIĆA nastavljena  je  ročištem  09. listopada. 2017. godine , ali  i  dalje  HRVATSKO  PRAVOSUĐE  odnosno Općinski  sud  u  Šibeniku poduzima  nebitne   pravne  radnje  , za  pretpostaviti  je  iz  razloga  što  se   stvarno  odgovorne  osobe  i  pravni  subjekt DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE ne  smiju   procesuirati  za  izazvanu  pomorsku  tragediju.

Očito  se  radi  o  tome  da je gospodin   TOMISLAV HORVATINČIĆ odabran  za  „žrtveno  janje“  jer  netko  mora  biti  kriv , a  stvarni  krivac  se  ne  smije   procesuirati.

Iz  tiska  se  je  moglo  doznati  da  brojne  ekspertize sudskih  vještaka  nisu  mogle  definirati   položaj „glisera“  gospodina  TOMISLAVA HORVATINČIĆA u trenutku  „pomorske  katastrofe“ .

Građanin  koji  čita  novinska  izvješća  može  jedino  nagađati  o  čemu  se  radi!

NEPOBITNE  TEHNIČKE   ČINJENICE   u  pravnom  postupku  pred  Općinskim  sudom  u  Šibeniku  su :

  1. a)„AUTOMATSKI  NAVIGACIJSKI PILOT“ je  dozvoljen  za  korištenje  pri  plovidbi  u  teritorijalnim  vodama  REPUBLIKE HRVATSKE
  2. b)Gospodin TOMISLAV HORVATINČIĆ  je  vlasnik  glisera  koji  je  sudjelovao  u  pomorskoj tragediji
  3. c)Tehnički nadzor ispravnosti „GPS – SATELITSKE  TRILATERACIJE AUTOMATSKOG NAVIGACIJSKOG PILOTA“ gospodin   TOMISLAV HORVATINČIĆ  je  proveo  i  ovlašteni  pravni subjekt  za  justažu – kalibraciju „AUTOMATSKOG  NAVIGACIJSKOG PILOTA“  izdao  je  certifikat  valjanost  korištenja uređaja.

Ove  navedene  činjenice  definiraju tehničko  zakonito  postupanje  gospodina  TOMISLAVA HORVATINČIĆA  pri  primjeni  tehničkih  pomagala  za  navigaciju i plovidbu   teritorijalnim  vodama   REPUBLIKE HRVATSKE.

BITNO – ŠTO  JAVNOST  NEZNA  ILI  SE  JAVNOSTI   NE PREZENTIRA !

1)    Brojne  tehničke  ekspertize koje  su  na Općinskom  sudu u  Šibeniku realizirane  od  sudskih  vještaka ne  mogu  točno   definirati  položaj  teške  pomorske nesreće sa  tragičnim  ishodom smrti  dva talijanska državljanina

2)    Kartografski položaj  „trajektorije“ – putanje  glisera memoriran u  memoriji   „GPS – AUTOMATSKOG NAVIGACIJSKOG PILOTA“ ne  podudara  se  sa  stvarnim  položajem  pomorske tragedije

3)    „RADARSKI  SNIMAK“ kopnenih  vojnih  snaga  koji  ima  na  zaslonu  čitav  JADRAN u  svom  kartografskom  sustavu  gdje  položaj  određuje  po  osnovi  „radarske dužine“  i  kuta , ne može  potvrditi stvarni  položaj  glisera  za  vrijeme  pomorske tragedije.

4)    „GPS – SATELITSKA  TRILATERACIJA“ po  osnovi  zemaljskog  mjernog  sustava „CROPOS“ – SUSTAV ili  ti „HRVATSKI  POZICIJSKI SUSTAV“ ne može definirati  fizički položaj  glisera   u osnovnom i zakonitom  HTRS96/TM  kartografskom  sustavu   REPUBLIKE  HRVATSKE

5)    Treba  naglasiti  da „GPS – AUTOMATSKOG NAVIGACIJSKOG PILOTA“ radi  po  osnovi  GEOCENTRIČKIH  KOORDINATA dok  osnovna  i  zakonita HTRS96/TM  kartografska projekcija  REPUBLIKE HRVATSKE   definirana  je  GEOGRAFSKIM KOORDINATAMA.

6)    Točan  transfer  podataka  iz  GEOCENTRIČNIH  KOORDINATA u  GEOGRAFSKE KOORDINATE  po  osnovi „7p“ – sedam parametarske transformacije  se  ne  može  ostvariti.

7)    Da bi  gospodin  TOMISLAV  HORVATINČIĆ  pravno  i  kazneno  mogao  biti  odgovoran , stvarni  fizički  položaj  u  fizičkom  prostoru  teritorijalnih  voda  REPUBLIKE HRVATSKE  mora  biti   jednoznačno  određen :

–         Po  osnovi „GPS – AUTOMATSKOG NAVIGACIJSKOG PILOTA“

–         Po  osnovi  „RADARSKOG  SNIMKA“  i  definiranog  položaja u  fizičkom prostor

–         Po  osnovi prikaza  u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografsoj projekciji

–         Sve  tri  iscrtane   trajektorije  – trase  puta  glisera  moraju  se  podudariti , moraju biti  sinkrone  sa  stvarnim  položajem  glisera  i  pomorske  tragedije

–         Kolika  je  dozvoljena   tehnička  „nepodudarnost“  izkartiranih  – iscrtanih  trajektorija  plovnog  puta  glisera ?

Tehnički  podatak  „točnosti  podudarnost  trajektorija“  definirana  je  od  strane   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE  za „CROPOS“ SUSTAV  a  to  je  ±2cm  za  „y“  i „x“ koordinate  i  ±4cm  za  „z“ koordinatu.

8)    Kako  svaka  od  tehnički  metoda  daje  drugi  prostorni  položaj  glisera u  fizičkom  prostoru   dolazi  se  do  zaključka  da  je  gospodin  TOMISLAV HORVATINČIĆ   poštovao  tehničku  proceduru  ali  da  visoko  sofisticirani  uređaj „GPS – AUTOMATSKI NAVIGACIJSKI PILOT“ koji  podatke  prezentira  u   GEOCENTRIČNIM KOORDINATAMA ima  pogrešnu  informaciju  u  odnosu  na   fizički prostor.

9)    Potrebno  je  znati  da  fizički  prostor  REPUBLIKE  HRVATSKE  nije  premjeren  za  potrebe kartografske  prezentacije  REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj projekciji. Karte  koje  se  prenose  u sustav  NAVIGACIJE  na prostoru   REPUBLIKE HRVATSKE   izrađene  su  u  Gauss-Krügerovu projekciju  meridijanskih  zona“  a  da  se   transfer  podataka  u  HTRS96/TM  kartografski  sustav  koji  je definiran po  „geografskim  koordinatama“  provodi  po  osnovi  „pet (5) referentnih  točaka  lista  karte“ . Jednako  tako  se  iz  HTRS96/TM  kartografskog  sustava  transfer  podataka  iz  „geografskih  koordinata“ prevodu  u  „geocentrične koordinate“ po  osnovi „pet (5) referentnih  točaka  lista  karte“  ili  se  u  „GPS – UREĐAJ   unose   kalibracioni  parametri : parametri  translacije :  dx ; dy ; dz ; parametri  rotacije : Rx ; Ry ;Rz ;  i  kalibracioni  parametar   , parametar  mjerila „μ“ .

Svi  tehnički podatci „7P“ – sedam parametarske  transformacije  su   približni parametri , položajna  pogreška  može  dosegnuti   radijus  od 1600m  za  pogrešni  položaj  detalja  prezentiranog  u  kartografskom  prikazu  u  odnosu   na  stvarni položaj u  fizičkom prostoru.

10)                      Zaboravlja  se  jedan  moment  da  je  gliser  gospodina  TOMISLAVA  HORVATINČIĆA  plovio  „punom snagom  motora“  , da  se  je  jedrilica  sa  talijanskim  državljanima  našla  u  krivo  vrijeme na  krivom  mjestu i  ono  što  se  ne  navodi  da je  igrom  slučaja  plovni  prostor  bio  čist , bez  jedrilice , gliser  gospodina  TOMISLAVA  HORVATINČIĆA bi plovio  i  dalje  „punom snagom  motora“  što  bi  za  posljedicu  imalo  da  bi  udario  u  obalu-otok gdje  bi  stradali  gospodin  TOMISLAV  HORVATINČIĆ i gošća  na  gliseru. Eksplicitno  pomorska  nesreća  bi  se  dogodila  u  jednom  ili  drugom  obliku.

Kada  se  sve  navedeno  iz analizira dolazi  se  do  nepobitnog  zaključka  da  gospodin  TOMISLAV  HORVATINČIĆ  nije  kriv  za  pomorsku  katastrofu sa  tragičnim  epilogom  dva  smrtna  slučaja.

Tko  je  kriv ?

Državno  administrativno  tijelo   REPUBLIKE  HRVATSKE   s prenesenim ovlastima  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  ima  sve  ingerencije  nad  kartografskim  sustavom  REPUBLIKE  HRVATSKE , autor  je HRVATSKOG  POZICIJSKOG  SUSTAVA „CROPOS“ SUSTAV“  iz  navedenog  nameće  se  samo da  je  za  smrt  talijanskih  državljana  isključivo  odgovoran  pravni  subjekt   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA REPUBLIKE  HRVATSKE   sa  odgovornim  osobama  jer  im  je  povjeren  cjelovit  dužan  nadzor  nad  radom  „CEOPOS“ – SUSTAVA , povjerena  im  je  obaveza  izrade  karata  REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj projekciji  i  povjeren  im  je  rad   NAVIGACIJSKIH  UREĐAJA  na  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE  kako cestovnih  automatskih  navigacijskih  uređaja  tako  i  „GPS – AUTOMATSKI NAVIGACIJSKI PILOT“.

Netočnost  kartografskog  sustava   REPUBLIKE  HRVATSKE i  netočan  navigacijski  sustav   isključiva  je  odgovornost  DRŽAVNE  GEODETSKE UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  zajedno  sa  odgovornim  osobama  navedenog  pravnog  subjekta.

Iznesene  činjenice  definiraju  da  je  gospodin  TOMISLAV  HORVATINČIĆ  pogrešna  osoba  na optuženičkoj klupi  Općinskog  suda  u  Šibeniku.

Općinski  sud  u  Šibeniku   dobio  je  u  dovoljnom  broju  primjeraka tehničku  analizu  BOŽIDARA  VIDUKE  magistra inženjera geodezije u  svojstvu  činjenice  da gospodin  TOMISLAV  HORVATINČIĆ  nije  kriv  za  pomorsku  tragediju.

Da  li  je  Općinski sud u  Šibeniku  koristio „ekspertizu“ u  svojstvu     činjenice  u  pravnom  postupku   ili  da  li  je  „ekspertiza“  dana  odvjetnicima  gospodina TOMISLAVA HORVATINČIĆA  ili  da  li  je „ekspertiza“  dana  samom  gospodinu TOMISLAVU HORVATINČIĆU  nisam  upoznat  jer  nisam  dalje  kontaktirao  sa  sudom  jer  smatram  da  ako  je  sudu   nejasan  bilo  koji  podatak  da  me  uvijek  može  pozvati  na  razgovor.

Da  li  sud  smije  i  može  suditi  stvarno  odgovornim osobama  za  pomorsku tragediju  na  to  pitanje  dat  će  odgovor  vrijeme.

U  prilogu  je  TEHNIČKA  EKSPERTIZA  koja  u  cijelosti oslobađa  gospodina TOMISLAVA HORVATINČIĆA  od  kaznene i  materijalne  odgovornosti.

Da  li  se  moralno  osjeća  kriv   gospodin  TOMISLAV  HORVATINČIĆ  to  je  pitanje „ispita savjesti“ , ali  to  nije  predmet  pravnog postupka.

BOŽIDAR VIDUKA  magistar inženjer geodezije i geoinformatike

HOP