‘Tvrdim da Hrvati nikada nisu bili Slaveni, a svi Slaveni su prije kršćanstva bili Hrvati’

0
4312
Gospon Kuzmanić tvrdi da su Hrvati Slaveni i to na temelju osobnih imena (SD, 29.12. 2018.), a to je doista jednostavan i osakaćen  pristup povijesti i povijesti lingvistike. Tvrdim da Hrvati nikada nisu bili Slaveni, a svi Slaveni su prije kršćanstva bili Hrvati. Stoga ću ovu tvrdnju pokušati dokazati sa više argumenata da bi je čitatelji bolje razumjeli.

Iskonsko ime za Hrvate je bilo Haravača, a to nam potvrđuju sva semitska pisma. Hrvati danas imaju imena koja pripadaju različitim civilizacijama, a najmanje kršćanskoj. Neka hrvatska imena su sačuvana u originalu u Bosni, ali ona su danas muslimanska, primjerice, Amar, Amer, Amir ili Amur. Takvima ih je stvorilo današnje pismo i gramatika. Sva ova imena su prije kršćanstva završavala slovom A, primjerica, Amira. Ime Amera ili Amira je postalo Omer ili Miro. Slično je ime Ašima ili Asima postalo Šima ili Šimo, odnosno Sima ili Simo. Očito, Latini su u riječima ispuštali početni samoglasnik.  Veliki broj hrvatskih imena je nastao od astroloških znakova, ali mi prepoznajemo samo Lav ili Leo i, možda, Aris ili Ram, rijetko i Rako koje se odrazilo kao Rajko. No, postoje mnoga prezimena koja su nastala od astroloških znakova. Dakle, pod uticajem Latina u riječima su ispuštani početni samoglasnici.Haravača kao jezik u jednini nije imao današnje rodove. Glavni padež je bio genitiv, a nije bilo ni nominatoiva ni vokativa niti instrumentala. Bez tih padeža je napisan tekst Baščanske ploče. Rodovi se tek pojavljuju u množini i završavali su za muški rod slovom I, a ženski slovom E. Ovo pravilo je kasnije izmjenjeno pa je sufiks I postao EVI i OVI. Tako smo dobili kovanicu ”muževi” umjesto ”muži”. Bizant je Hrvatima zabranio izvorno pismo haravaču zamjenivši je glagoljicom. Primorska Hrvatska je bila vazal Bizanta. Tek nametanjem kršćanstva se kao etnik pojavljuje naziv Hrvat jer je trebalo sačuvati iskonsku civilizaciju i tada je započeo otpor Hrvata rimskom Imperiju.

Bilo je takvih pokušaja i prije kršćanstva. Primjerice, mi danas ne znamo da su Iliri bili Hrvati jer su njihovu prošlost preuzeli Albanci. Međutim, Albanci su porijeklom Hrvati, a Heleni i Romani su ih zvali Iliri, dok su sjeverne Hrvate zvali Liburni. Ilirska kraljica Ceuta ili Teuta je nakon smrti njezinog muža Ag-rona (Ag-Arona) je nastavila ratovati protiv Rimljana. Etnik Hrvat je najstariji sačuvani etnik u Europi u odnosu na današnje etnike ili nacije.

Da bi Hrvatima nametnuo kršćanstvo, u samom početku Bizant je zabranio  haravaču od koje je nastala glagoljica. Izmjenjen je poredak slova. Tako je početak haravačkog slogovnog pisma HA, RA, VA, ČA zamjenio novi poredak A (AZ), B (buka), V (vedi), G (glagole). Dakle, glagoljicu je Hrvatima nametnuo Bizant. Ako razumijemo glasovne promjene koje su nastale pod Helenima i Romanima, vidjet ćemo da je slovo A zamjenilo slog HA, da je slog RA izbačen i da ga je zamjenilo slovo B. U kirilici haravačko slovo R označuje slovo B.  Slično slog ČA je zamjenilo slovo G.  Ove promjene su iz korijena izmjenile hrvatskji jezik. Narod je odjednom postao nepismen na svojem novom pismu kojim su se služili svećenici ili popi. Tako je izvorni glas R preko semitskog pisma postao L. Ariani su postali Aliani, a Harvači na Levantu su bili poznati kao Aleviti, dakle, Leviti. Glas R u svojem današnjem imenu su ipak zadržali Iranci, Kurdi, Irač-ani, Arm-enci (Aramejci), Asirci (Sirci) i Jordanci (Hort-anci).

Kršćanski Rim je stvorio ”stari slavenski” jezik latinizacijom hrvatske gramatike i nametanjem latinskog pisma. U deklinaciju imenica su uvedeni nominativ, vokativ i instrumental,  a to se i danas može vidjeti. Nominativ nastaje od genitiva jednine ovako: Muški nominativ gubi završno genitivno A, a ženski ga zadržava. Tako su nastali rodovi u jednini. U hrvatski jezik su uvedena nova slova i to je hrvatski jezik još više izmjenilo. Uvedena su nova slova kao Ć, Đ, LJ, NJ koja su nastala nepotrebnim umetanjem slova J ako su se suglasnici T, D, L, N  nalazili ispred slova E. Izvorna haravača nije imala ove glasove niti je imala glasove L, G i B, što nam potvđuje etrursko pismo.

Kako su Latini ispuštali početno slovo A u riječima, Aspalath-os postaje Spalato, a Spalato suglasničkim pisanjem postaje Split. Prefiks AS stoji za riječ VAČA, odnosno, VAS, a to nam pokazuje da semitski Heleni nisu imali slova za glasove V i Č kao što ga nisu imali ni za glas H. Slično je Vas-eria postala As-eria, a As-iria je postala Siria. Odlika svih Harvača ili Ariaca je slovo R kao što je odlika Semita zamjena slova R slovom L. Međutim,  među Semitima je bilo najviše semitiziranih Harvača, a jedni od njih su bili Ebrei ili Evrei, odnosno, Hebreji ili Jevreji. Slovo R je sačuvano u etniku Arab ili Arap.

Harvači su postali Slaveni jer su ih semitski Latini nekada zvali Claveni. Slično je romanski naziv za Hrvate Cerve postao Servi, a ovaj Serbi. Od naziva Claveni ispuštanjem prefiksa CLA nastaje novi etnik VENI ili VENETI, odnosno VENECI, a odatle ime Venci ili Venko. Zašto onda mi Venece nazivamo Mleci? I ovo pitanje traži odgovor, zar ne? Sufiks ”slav” u imenima je je naviše srbijanski, ali ne i srbski. Sufiks ”slav” u imenima je ušao u hrvatski jezik preko kršćanskog slavenstva. Bizantski Serbi, dakle, Hrvati  su imali za sufiks MIR kao i svi ostali Hrvati. Franački vladari su u imenima imali sufik MER. Taj prefiks je nosio knez Branimir kad je primio kršćanstvo, a prije njega i Trpimir. Kralj Tomislav se zvao Tomec, a Višeslav se zvao Vis-lav, odnosno, Vac-lav. Vladislav se zvao Vladec ili Vladac zbog promjene religije i pisma. Sufiksi AC i EC su dosta stariji od kršćanstva.

Sufiks MIR je nastao od riječi ”amira”, dakle, ”čamirah”. Očito, sufiks ”slav” Hrvatima je nametnuo Rim jer je svim tadašnjim Hrvatima koji su govorili različite dijalekte nametnuo zajednički jezik koji je imao mnogo ruskih riječi jer svi drugi Hrvati su bili kristijanizirani uz pomoć Franaka. Neki Hrvati su izgubili  svoj jezik i postali Cermani ili Germani. Tako se u Europi izgubila hrvatska civilizacija.

Hrvatski povjesničari često spominju Avare ne znajući tko su bili Avari. Oni su još bili poznati kao Avali. U trenutku nametanja kršćanstva, Avari su kao Hrvati došli pomoći autohtonim Hrvatima u rimskoj provinciji Dalmaciji da sačuvaju svoju staru religiju. U tome nisu uspjeli i na koncu su i oni kristijanizirani. Naziv Avar je nastao od naziva Čavara, a ovaj je nastao čitajući naziv Haravač sa desna na lijevo. Uostalom, i naziv Talmat ili Dalmat je inačica naziva Haravač. Dakle, ovo nam pokazuje da su Hrvati na ovim prostorima živjeli u doba Romana,  a isto tako sa sigurnošću možemo tvrditi i u doba Helena na temelju mitologoje i prezimena grčkih filozofa i pisaca. U prošlosti naziv Haravača nije označavao ni pleme ni narod nego civilizaciju koja je imala svoj jezik i religiju, odnosno, znanost koja se temeljila na astrologiji.

Povijest kao znanost je kompleksna i da bi je razumjeli treba nam pomoć lingvistike, starijih pisama i arheologije jer svi zapisi ne mogu biti razumljivi bez poznavanja arhaičkih jezika i starijih pisama. Jedino poznavanjem arhaičnih jezika i starijih pisama možemo razumjeti te zapise. I tada ne možemo apsolutno tvrditi da ih razumijemo u potpunosti. Oni su često i laž jer imperiji su se često služili lažima da bi izmislili svoju povijest. Pogledajmo samo povijest današnjih Srbijanaca koja je izmišljena i utemeljena na lažima ili mitovima. Koliko ljudi su unesrećile srbijanske laži preko osvajačkih ratova odkada se pojavio etnik Srbin? Koliko ljudi su unesrećili antički imperiji?

Srećko Radović

HOP