Gradonačelnik Andro Krstulović Opara- MANIPULACIJA SA NEKRETNINAMA TEŠKA PREKO 200.000.000,00kn!

0
2602

GROBAR GRADA SPLITA
gradonačelnik Andro Krstulović Opara
MANIPULACIJA SA NEKRETNINAMA TEŠKA PREKO 200.000.000,00kn (dvjesto milijuna kuna)

 

OVRHA NA ¼ PRORAČUNA GRADA SPLITA
Kao „grom“ iz vedra neba državom je „sijevnula“ vijest da „žiro – račun“ GRADA SPLITA mora biti BLOKIRAN zbog PRESUDE u korist dr. Nebojše Kneževića i drugih zbog namirenja štete koja se je prouzročila OTIMAČINOM VLASNIŠTVA od strane GRADA SPLITA po osnovi ZAKONA O CESTAMA (NN 84/11 ; 22/13 ; 54/13 ; 148/13 ; 92/14) na snazi od 05.08.2014. godine
Članak 101. – PRAVNI STATUS NERAZVRSTANE CESTE , definira , citiram :
(1) Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi.
(2) Nerazvrstana se cesta ne može otuđiti iz vlasništva jedinice lokalne samouprave niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava , osim prava služnosti i prava građana radi građenja građevina sukladno odluci izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave , pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.
(3) Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima , ako se time ne ometa odvijanje prometa , sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
(4) Nekretnina koja je izvlaštenjem , pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo jedinice lokalne samouprave , a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste , ne može se otuđiti.
Članak 102. – UPIS NERAZVRSTANE CESTE U ZEMLJIŠNE KNJIGE , definira , citiram :
(1) Nerazvrstana cesta postaje javno dobro u općoj uporabi pravomoćnošću uporabne dozvole odnosno izdavanjem drugog akta na temelju kojeg je dopuštena uporaba građevine sukladno posebnom propisu.
(2) Nerazvrstana cesta upisuje se u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave.,
Zakon dalje nije potrebno citirati , nego da se vratim na problematiku GRADA SPLITA koja se može preslikati na bilo koji grad u REPUBLICI HRVATSKOJ.
Gradonačelnik Grada SPLITA gospodin Andro Krstulović Opara je nesposoban , aljkav , arogantan , bahat – „Tko mi što može , ja sam vlast , ja sam zakon!“ , osoba koja je javno izjavila da ne priznaje HRVATSKE ZAKONE , osoba koja je okružena odabranim suradnicima koji nemaju pojma što rade. Da krenemo redom .

Ne tako davno , da podsjetim , kada se je izglasavao ZAKON O ŠUMAMA gospodin Andro Krstulović Opara trčao je kod Ministra poljoprivrede gospodina Tomislava Tolušića kako bi intervenirao po stranačkoj – političkoj liniji da se u ZAKON O ŠUMAMA izglasa amandman „GRADSKE ŠUME“.
Da se konstatirati da angažman gospodina Andre Krstulovića Opare nije urodio „plodom“ jer se nitko nije htio „politički izložiti“ kritici , nepotizmu i stranačkom pogodovanju.
Dana 04. travnja 2019. godine „sijevnula“ je vijest da je PRESUDA donesena i da će „žiro – račun“ Grada SPLITA najvjerojatnije biti blokiran i da 2000 državnih službenika i namještenika ostaje bez plaće.
Da podsjetim , radnici ULJANIKA ne dobivaju plaću već deset mjeseci pa Vlada REPUBLIKE HRVATSKE ne namjerava dati plaću radnicima ULJANIKA.
Tu postoji još nekoliko ključnih pitanja :
– Da li Grad Split oprašta građanima Grada Splita ne plaćanje „komunalne naknade“ ili grad koristi svoje zakonsko pravo i provodi „OVRHU“ nad građanima koji ne mogu platiti komunalnu naknadu Gradu SPLITU
– Da li Grad Split oprašta građanima Grada Splita kada ne plate račun za potrošnju vode ili grad koristi svoje zakonsko pravo i provodi „OVRHU“ nad građanima koji ne mogu platiti naknadu potrošenu vodu trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d. o. o. Split , a čiji je vlasnik Grad SPLIT
– Da li Grad Split oprašta građanima Grada Splita ne plaćanje „NAJMA“ poslovnih prostora u vlasništvu Grada SPLITA ili grad koristi svoje zakonsko pravo i provodi „OVRHU“ nad građanima koji ne mogu platiti „NAJANM“ korištenja poslovnog prostora u vlasništvu Grada SPLITA
Zašto bi se Gradu Splitu oprostila „OVRHA“ zbog ne plaćanja „oduzete privatne imovine“ ili zašto bi se teret plaćanja više od 200.000.000,00kn prebacilo na građane SPLITA ili građane REPUBLIKE HRVATSKE.
Štetu su prouzročili POLITIČARI , lokalni „šerifi“ koji su svoji nerazumnim i bahatim ponašanjem koje je odudaralo od zakonskih normi nanijeli štetu Gradu Splitu.
Ljudi različitih političkih opredijeljena vode Grad Split u svojstvu odgovornih , čelnih osoba koje moraju preuzeti kaznenu i materijalu odgovornost zbog pogrešnih političkih odluka.
Odgovorna osoba – gradonačelnik Andro Krstulović Opara
Predsjednik Gradskog vijeća : Igor Stanišić (HGS)
Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća : Petar Škorić (HDZ) ; Potpredsjednica Gradskog vijeća : Marijana Puljak (Pametno)
Vijećnici Gradskog vijeća : Stipe Božić (HDZ) ; Ljubica Vrdoljak (HDZ) ; Marija Čizmić (HDZ) ; Domagoj Maroević (HDZ) ; Tomislav Prljević (HDZ) ; Duje Sučić (HDZ) ; Božo Zadro (HDZ) ; Ante Jukić (HDZ) ; Mirna Kovačić (HSS) ; Tonči Blažević (HSLS) ; Jure Bučević (HGS) ; Davor Grčić (HGS) ; Saša Horvat (HGS) ; Miranda Ivanišević Dvornik (HGS) ; Željko Kerum (HGS) ; Ante Zoričić (PG-NG) ; Goran Kovačević (HNS) ; Joško Markić (SDP) ; Goran Kotur (SDP) ; Aida Batarelo (SDP) ; Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) ; Martin Mladen Pauk (MOST) ; Josip Markotić (MOST) ; Ante Čikotić (MOST) ; Ante Bradarić – Šljujo (MOST) ; Kristina Vidan (PAMETNO) ; Branimir Urlić (PAMETNO) ; Natalija Tafra Bazina (PAMETNO) ; Jakov Prkić (PAMETNO) ; Sani Mardešić (PAMETNO) ; Renato Čupić (PAMETNO)
Da se vratim na ZAKONA O CESTAMA (NN 84/11 ; 22/13 ; 54/13 ; 148/13 ; 92/14). U navedenom zakonu ne navodi se da lokalna uprava i samouprava je dužna isplatiti tržišnu vrijednost nekretnine koja je oduzeta vlasniku za potrebe „nerazvrstane ceste“.
Posebnim zakonom je reguliran – definiran postupak izvlaštenja nad nekretninom privatnog vlasnika u korist lokalne uprave i samouprave .

 

ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE (NN 74/14 ; 69/17) na snazi od 22.07.2017. godine
Članak 11. – NAKNADA ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU, definira , citiram:
(1) Za izvlaštenu nekretninu vlasniku pripada novčana naknada u visini tržišne vrijednosti nekretnine.
Iz citiranog članka 11. stav 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14 ; 69/17) da je GRAD SPLIT morao isplatiti naknadu za ODUZETU IMOVINU VLASNIKU i to u tržišnoj vrijednosti nekretnine.
Zakon je jasan , a sada nastupaju „POLITIČKE IGRE BEZ GRANICA“ .
Grad Split sa svojim tehničkim službama uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Splita i samog gradonačelnika „OTIMA“ PRIVATNO VLASNIŠTVO , što znači postupa suprotno zakonu , svjesno i namjerno . „Figa u džepu“ , dok bude sud odlučivao o naknadi štete ja neću biti gradonačelnik i mene se to ne tiče !
Jednom se mora bahatost , arogancija , neznanje POLITIČARA zaustaviti i moraju platiti štetu koju su prouzročili.
Da bih gradonačelnik Grada Splita dobio političku zaštitu od PRESUDE SUDA kao potrčko , osoba bez morala , pognuo je glavu i otrčao u ZAGREB. Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara otputovao u Zagreb na sastanak kod premijera Andreja Plenkovića .
Nije premijer Andrej Plenković „oteo vlasništvo“ dr. Nebojši Kneževiću i drugima već gradonačelnici Grada SPLITA i njihovi pravni slijednici sa Gradskim vijećem Grada Splita i njihovim pravnim slijednicima .
Gradonačelnik Splita gospodin Andro Krstulović Opara je na funkciji od srpnja 2017. godine što mu je dalo dosta vremena da odustane od parnice i da si da mogućnost nagodbe o isplati tržišne vrijednosti nekretnine.
Gradonačelnik Splita gospodin Andro Krstulović Opara nije u smjeru isplate „otetog vlasništva“ nije ništa radio već je čekao PRESUDU SUDA – POGREŠNO.
Postavlja se pitanje što sa ljudima koji su na proračunu Grada SPLITA a nisu imali mogućnost utjecati na nerazumne i protuzakonite odluke gradonačelnika i članova Gradskog vijeća gtrada Splita (tete u vrtiću , vatrogasci , socijalne naknade) .
Taj problem je lako riješiti.
„POLITIČARI“ , lokalni „šerifi“ odgovaraju sa svojom osobnom imovinom za svoje nepromišljene odluke , protuzakonite odluke , što eksplicitno znači da se svim odgovornim oduzmu nekretnine i stave „na bubanj“ – prodaju jer su napravili štetu veću od 200.000.000,00kn , i to bez izuzetka :
Odgovorna osoba – gradonačelnik Andro Krstulović Opara
Predsjednik Gradskog vijeća : Igor Stanišić (HGS)
Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća : Petar Škorić (HDZ) ; Potpredsjednica Gradskog vijeća : Marijana Puljak (Pametno)
Vijećnici Gradskog vijeća : Stipe Božić (HDZ) ; Ljubica Vrdoljak (HDZ) ; Marija Čizmić (HDZ) ; Domagoj Maroević (HDZ) ; Tomislav Prljević (HDZ) ; Duje Sučić (HDZ) ; Božo Zadro (HDZ) ; Ante Jukić (HDZ) ; Mirna Kovačić (HSS) ; Tonči Blažević (HSLS) ; Jure Bučević (HGS) ; Davor Grčić (HGS) ; Saša Horvat (HGS) ; Miranda Ivanišević Dvornik (HGS) ; Željko Kerum (HGS) ; Ante Zoričić (PG-NG) ; Goran Kovačević (HNS) ; Joško Markić (SDP) ; Goran Kotur (SDP) ; Aida Batarelo (SDP) ; Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) ; Martin Mladen Pauk (MOST) ; Josip Markotić (MOST) ; Ante Čikotić (MOST) ; Ante Bradarić – Šljujo (MOST) ; Kristina Vidan (PAMETNO) ; Branimir Urlić (PAMETNO) ; Natalija Tafra Bazina (PAMETNO) ; Jakov Prkić (PAMETNO) ; Sani Mardešić (PAMETNO) ; Renato Čupić (PAMETNO)
Ako nije dovoljno tada treba preći na imovinsko pravni odjel koji je nesumnjivo imao svoje prste u oduzimanju privatnog vlasništva , a ako ni tada nije dovoljno tada treba preći na tehnički odjel SLUŽBE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE GRADA SPLITA.
Ima načina kako odgovorne osobe svojom imovinom , svojim novčanim sredstvima trebaju i moraju nadoknaditi štetu koju su prouzročili.
Premijeru Andreju Plenkoviću su vezane ruke i politički ne smije djelovati na PRESUĐENU STVAR.
Kada bi premijer Andrej Plenković tražio izmjenu PRESUDE tada bi imao direktnu POLITIČKU intervenciju u pravosuđe što bi za premijera Andreja Plenkovića bilo pogubno odnosno „političko samoubistvo“.
Ono što može premijer Andrej Plenković a to je preuzeti odnosno prenijeti novčanu obavezu sa Grada Splita na REPUBLIKU HRVATSKU , a i takav manevar je „političko samoubistvo“.
Ono što su si skuhali lokalni političari GRADA SPLITA , to trebaju i kusati .
Podsjetio bi građane da je 24. siječnja 2019. godine u predmetu poslovni broj P-7995/15 isto tako presuđeno protiv GRADA SPLITA gdje grad treba isplatiti 548.192,74kn radi upisa „nerazvrstana cesta“ na privatnom vlasništvu . Druga takva značajna presuda donesena je 04.04.2019. godine protiv GRADA SPLITA radi isplate tržišne vrijednosti nekretnine koja je OTETA u svrhu NERAZVRSTANE CESTE.
Ipak se u tom zakonodavstvu nešto kreće !
Ove dvije navedene presude imaju za posljedicu da se građani koji imaju iste ili slične parnice na drugim sudovima mogu i smiju pozvati na PRESUĐENU STVAR.
res iudicata
res iudicata [re:s ju:dika:’ta] (lat.: presuđena stvar), u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenom procesnom pravu, izraz koji označuje predmet (spor, pitanje) o kojem je donesena pravomoćna presuda (odluka).
Što za posljedicu ima da su i drugi sudci obavezni donijeti presude u korist vlasnika jer lokalna uprava i samouprava nije isplatila tržišnu vrijednost nekretnine za OTETO VLASNIŠTVO.
„MEČKA“ je počela igrati u „BANOVINI“ GRADA SPITA.
Državni službenici i namještenici lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA od danas moraju voditi brigu da li će im biti isplaćena plaća – dohodak ili će morati donositi od kuće novac da bi mogli „marendati“.
Državni službenici i namještenici lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA nemaju više vremena voditi brigu o drugima već isključivo o sebi.
Onoliko koliko gospodin dr. Nebojša Knežević i drugi vlasnici „budu stisnuli j… , toliko će jako državni službenici i namještenici lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA , cviliti – jaukati“.
Ove sve nepodopštine „OTIMANJA VLASNIŠTVA“ proizlaze iz NIŠTAVNIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA , odnosno iz ništavnih prostornih registara nekretnina.

 

BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike

HOP