“Građani Bruxellesa nisu zamorci čije se zdravlje može prodati za profit 5 G mreže“, kaže njihova ministrica – ali zagrepčani jesu zamorci 5 G tehnologije!

0
13801
UZBUNA U ZAGREBU!

NOVI ZAGREB POD OPSADOM INSTALACIJE 5G BAZNIH STANICA

ZAGREPČANCI, PROBUDITE SE, ZAUSTAVITE NEZAKONITO POSTAVLJANJE BAZNIH STANICA

PREMA HRVATSKIM ZAKONIMA LOKALNE SAMOUPRAVE MORAJU UTJECATI NA POSTAVLJANJE BAZNIH STANICA

ZAŠTO TO NE ČINE?

CUI  BONO??? TKO SVE DOBIVA?

U Republici Hrvatskoj bazne stanice teleoperateri postavljaju  bez građevinske i lokacijske dozvole, bez potrebe usklađivanja s dokumentima prostornog uređenja, te bez studije utjecaja na okoliš te je Hrvatska po tome jedina u Europi u kojoj se to ne zahtjeva.
Čak nije potrebno provoditi javnu raspravu sa zainteresiranim stranama (građanima i lokalnom samoupravom), a izbor lokacija antena prepušten je samo teleoperaterima.

image.png

„Nadležnosti jedinica lokalne samouprave za poslove prostornog i urbanističkog planiranja propisane su i čl.19 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) u kojem su definirani poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. (https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi )

Zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN 14/1997-95), čl.4 propisano je kako obavljanje tih  nadležnosti  “ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje ili regionalne vlasti, osim kada to dopušta zakon”.(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_10_14_9…).

Hrvatski Sabor nije donio zakon kojim bi jedinicama lokalne samouprave oduzeo pravo utjecaja na lokacije baznih stanica .

 Teleoperateri, u pokušaju da to ospore, često se pozivaju na Uredbe Vlade o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture (NN 131/2012)  , donesenu 21.11. 2012 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_131_2798.html) te proizvoljno tumače odredbu iz čl.5. st.9. “Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja”. Pod time se podrazumijeva kako nije potrebno ucrtavanje u prostorne planove krovova na koje se mogu postaviti antene, ali to ne znači da jedinice lokalne samouprave nemaju pravo propisivati kriterije kojima osiguravaju zaštitu zdravlja, prostora i okoliša. Osim toga, navedena Uredba je , temeljem Zakona o ovlasti Vlade  Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora (NN121/2013), čl.4.,  prestala je važiti 31.12.2013. (https://www.zakon.hr/z/213/Zakon-o-ovlasti-Vlade-Republike-Hrvatske-da-uredbama-ure%C4%91uje-pojedina-pitanja-iz-djelokruga-Hrvatskog-sabora). 

image.png

Nevjerojatno je da se teleoperateri još uvijek pozivaju  na tu davno ne važeću Uredbu, a na nju se pozvao i Presjednik Vijeća HAKOM-a, Tonko Obuljen (inače, brat ministrice Obuljen) u odgovoru koji je 22.08.2019. poslao saborskom zastupniku Miri Bulju, vezano za nelegalno postavljenu baznu stanicu u Sinju.“

Vrlo značajne tekstove na ovu temu nastojimo objaviti javnosti i to sa top znanstvenicima priznatim u svjetskim krugovima stoga preporučam još jednom sve proučiti:

21. 08. 2020.

https://www.hop.com.hr/2020/08/21/rat-teleoperatera-5g-mrezom-brat-ministrice-obuljen-nevazecom-uredbom-brani-postavljanje-mreze-pod-prozore/

3.07.2020.

https://www.hop.com.hr/2020/07/03/imperij-profita-zeli-5-g-nano-cjepivom-kontrolirati-drustvo/

4.08.2020.

https://www.hop.com.hr/2020/08/04/prof-dr-sc-ivica-orlic-otkrio-sve-tajne-5g-mreze-profesor-nuklearne-fizike-istrazivac-radio-na-sveucilistima-i-institutima-svijeta-amsterdam-singapur-sydneyu-usa-upozorio-na-opasnosti-5g-mre/

26.07.2020.

https://www.hop.com.hr/2020/07/26/ekskluzivno-veliki-intervju-o-pandemiji-5g-tehnologiji-prof-dr-sc-k-pavelic-novinarstvo-tipa-faktograf-vrlo-je-opasno-pod-krinkom-provjere-znanstvenih-podataka-isticu-samo/

U zagrebačkoj Gradskoj skupštini kao da nema volje.  Samo  jedan zastupnik potrudio se pokrenuti inicijativu (Zvane Brumić, Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a) kojom traže RASPRAVU o 5G tehnologiji u Gradskoj skupštini. No istim zaključkom se traži da Gradska skupština IZRAZI NEZADOVOLJSTVO načinom postavljanja kao i nadogradnje 5G na lokacijama koje nemaju uporabnu dozvolu jer je ista nezakonita.

IZRAŽAVANJE NEZADOVOLJSTVA NIJE  RJEŠENJE. SVI ZASTUPNICI, a ne samo ZASTUPNIK JEDNE OD OPORBENIH STRANAKA, trebaju podržati ovu inicijativu, ali i dopuniti je ZAHTJEVOM ZA MORATORIJEM POSTAVLJANJA BAZNIH STANICA  DO DALJNJEGA KAO I SKIDANJEM ONIH KOJE SU IZVAN HRVATSKE ZAKONODAVNE REGULATIVE,  KAO I EU PROPISA. Zahtjev da teleoperateri OBUSTAVE TESTIRANJE  5G  JE ZA SVAKU POHVALU.

I to je ono zbog čega se svi građani Zagreba  moraju dići na noge. Iskazati svoj stav i tražiti uvjete za zdrav život.

image.png

Na više lokacija u Zagrebu, osobito u Novom Zagrebu, započelo je testiranje 5G mreže prema privremenoj dozvoli HAKOM-a (iako još nisu dodijeljene koncesije za frekvencijski spektar). O tim testiranjima nije obaviještena lokalna samouprava, niti je zatražena ikakva dozvola.

Zanimljivo je kako članak 44. GUP-a propisuje dozvoljene razine jakosti električnog polja te ukupnu gustoću toka snage.

image.png

U Belgiji su dopuštene vrijednosti mnogo više nego u Zagrebu no ipak je Vlada Regije Bruxelles zaustavila uvođenje 5G mreže.

Njihova ministrica za okoliš, Celine Fremault je izjavila “građani Bruxellesa nisu zamorci čije se zdravlje može prodati za profit“.

 Zar građani Zagreba jesu? Zašto šutimo?

Nema razloga da Zagreb uvodi 5G prije Bruxellesa te dopusti stavljanje 5G opreme na nelegalnu infrastrukturu. Direktiva EU 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija, ne dovodi u pitanje mogućnost uvjetovanja postavljanja na javnoj infrastrukturi (javne zgrade, stupovi, semafori) antena i baznih stanica male snage posebnim dozvolama. No, takva se infrastruktura ne može postavljati mimo kriterija propisanih od strane Grada Zagreba.

 

„Kako bi se reguliralo postavljanje opreme za 5G mrežu u Zagrebu Klub zastupnika SDP-a predložio je usvajanje Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije.“

Zanimljiv je jedan detalj koji u Gradu Zagrebu upada u oči onima koji promatraju krovove i građevine po gradu. Ova slika sve govori. Na državnim institucijama nema baznih stanica. Pitamo se ZAŠTO? Što mislite?

image.png

Niti na privatnim klinikama (Svjetlost, Agram) . Zar i ovo nije zanimljivo?

image.png
image.png

Prije ljetne stanke u Zagrebu je stranka MB365  pripremila amandman  broj XXVIII  na GUP kojim se UKIDAJU SVI kriteriji za postavljanje baznih stanica u Zagrebu.  Opet o tome piše jedino HUZEZ:

 Ukida se odredba da antenski stup mora biti barem 12 m iznad svih zgrada u krugu 100 m, a dosadašnje granice zračenja 6,1V/m za jakost električnog polja i 66 mW/m2 drastično se podižu, na 58V/m i 8,9 W/m2 za javne površine, odnosno 24,4V/m i 1,6W/m2 unutar stanova, škola i vrtića.

Operateri ni do sada nisu poštovali GUP, ali s ovim amandmanom građani grada Zagreba ne bi imati baš nikakvu pravnu mogućnost djelovanja bez obzira koliko nam blizu bila bazna stanica.

Iako je u javnoj raspravi bilo više tisuća zahtjeva građana da se dosadašnji kriteriji ne mijenjaju i iako su ti zahtjevi bili uvaženi u Prijedlogu Konačne odluke, 16 zastupnika stranke MB365 odlučilo je drugačije, a odluku će, po svemu sudeći, podržati i njihovi koalicijski partneri. Ovo je još jedan primjer na kojem se jasno vidi da ova gradska vlast ne vodi brigu o dobrobiti građana nego prije svega o pogodovanju krupnom kapitalu.

A kako bi ostalo zabilježeno u povijesti što su nam to gradski zastupnici kanili učiniti red je opet ovdje objaviti i njihova imena, na njihovu sramotu:

Ana Stavljenić-Rukavina

Miodrag Demo

Dragica Nikolić

Irena Cajner Mraović

Ljerka Mintas-Hodak

Ševko Omerbašić

Vojin Perić

Radenko Tomić

Natalija Prica Oreški

Gordana Rusak

Darko Katuša

Grgo Jelinić

Slavko Kojić

Gzim Redžepi

Nenad Matić

Tamara Čubretović

Ako su neki od njih vaši susjedi, poznanici ili prijatelji, pitajte ih zašto su to učinili.

U obrazloženju amandmana kojim se ukidaju svi kriteriji za postavljanje baznih stanica, Klub MB365 pozivao se na NEVAŽEĆU UREDBU VLADE iz 2012.

Spomenuta Uredba bila je na snazi u lipnju 2016., kada je, uz suglasnost HAKOM-a, donesen GUP i u čl. 44 propisani kriteriji da antenski stup mora biti najmanje 12 m iznad svih zgrada u krugu 100m te bitno niže granice zračenja od onih koje propisuje Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja.

10. prosinca 2019. stupio je na snagu ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOG SABORA (NN96/18), i sve uredbe vlade koje su bile na snazi, prestale su važiti 30.11. 2019. (čl.4)

https://www.hop.com.hr/2020/05/15/ekskluzivno-najvece-istraz…  )

Građani Zagreba s novim GUP-om očekuju  promjenu.

Gradska uprava i svi vijećnici to su im dužni i omogućiti.

Objava o osnovnim informacijama oko propisa  kao I Eu regulative na zagrebbz.blogspot.com je vrlo korisna za javnost te je prenosim u cijelosti.  ( https://zagrebbz.blogspot.com )

Bazne stanice u Hrvatskoj postavljaju se bez građevinske i lokacijske dozvolebez potrebe usklađivanja s dokumentima prostornog uređenja, te bez studije utjecaja na okoliš te je Hrvatska po tome jedina u Europi u kojoj se to ne zahtjeva.
Nije potrebno provoditi javnu raspravu sa zainteresiranim stranama (građanima i lokalnom samoupravom), a izbor lokacija antena prepušten je samo teleoperatorima.

Preuzmite dokument za pomoć kod uklanjanja baznih stanica:

http://bit.ly/BazneStanice_regulativa

Propisi temeljem kojih se postavljaju bazne postaje telekomunikacijskih operatora u Republici Hrvatskoj

– Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14, Ministarstvo zdravlja, 2014.) – određuje granične razine elektromagnetskih polja temeljem kojih se izdaju dozvole za uporabu
Prekršena je Direktiva 2013/35/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26.06.2013.g. jer su drastičnim povećanjem granica dozvoljenog zračenja za profesionalnu izloženost kao i za dio “područja povećane osjetljivosti” (površine oko stambenih zgrada, škola i vrtića) pogoršani dotadašnji standardi zaštite.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0035&from=HR

– Zakon o vlasništvu i drugim  stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) – kod postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture dovoljan je pristanak vlasnika 50% + 1 kvadrata stvarnih suvlasnika zgrade (poslovi redovite uprave).
Kod poslova izvanredne uprave koji je vezan ugovorom na rok duži od godinu dana, potreban je suglasnost 100% stvarnih suvlasnika

– Zakon o gradnji (NN 153/2013, Hrvatski Sabor, 2013.) – definira glavni projekt, potvrdu glavnog projekta i uporabnu dozvolu koju izdaje javnopravno (veliki grad ili županija)

– Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/2014, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 2014.) – za bazne postaje telekomunikacijskih operatora nije potrebna građevinska dozvola, ali jest glavni projekt; građevina se ne smije projektirati i graditi ako je protivna prostornom planu

– Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/2012, NN 92/2015, Vlada Republike Hrvatske, 2012., 2015.) – definira mjerila postavljanja antenskih stupova; za antenske prihvate na krovovima propisuje da se ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja.

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 ) za prostorno i urbanističko planiranje nadležna je lokalna samouprava i obavljanje tih poslova  NE SMIJE biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje vlasti, osim kada to dopušta zakon. Isto propisuje i Europska povelja o lokalnoj samoupravi te hrvatski Zakon o potvrđivanju povelje o lokalnoj samoupravi (NN MU 014/1997).


Prostorni planovi županija i jedinica lokalne samouprave

Odlukom Gradske skupštine grada Zagreba iz 2016 g. o izmjenama GUP-a, u koju su uneseni kriteriji za postavljanje baznih stanica u Zagrebu. Spomenuta  odluka nalazi se u Službenom glasniku Skupštine grada Zagreba (link http://bit.ly/Odredba_GUP, kriteriji za postavljanje baznih stanica definirani su u članku 23.), gdje se navodi:

Omogućuje se smještaj sklopova pokretnih komunikacija antenskim prihvatima na građevinama, u skladu s posebnim propisima, osim u zonama individualne i niske gradnje stambene (S), mješovite (M, M1, M2) i javne i društvene namjene – socijalne (D2), predškolske (D4) i školske (D5).
Antenski prihvat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m.
 

U Službenim novinama Istarske županije, broj 14/2016. od 29. srpnja 2016. objavljen je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana Istarske županije. (članak 119.)

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama, u skladu s posebnim propisima. Pri odabiru lokacija za antenske prihvate u blizini škola, dječjih vrtića, bolnica, domova za starije i sličnih ustanova, potrebno je poštivati sigurnosnu preventivnu udaljenost od 400 m.

– Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, Hrvatski Sabor, 1999.-2015.) – definira slučajeve u kojima je potrebna dozvola konzervatora

– Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 45/2012, NN 18/2015) – definira dokumentaciju potrebnu za izdavanje potvrde o usklađenosti radijske postaje

Ostale uredbe

Zakon o zaštiti okoliša  – Načelo predostrožnosti
Članak 9. 

(6) Kada prijeti opasnost od stvarne i nepopravljive štete za zdravlje ljudi i okoliš, ne smije se odlagati poduzimanje nužnih zaštitnih mjera, pa ni u slučaju kada ta opasnost nije u cijelosti znanstveno istražena. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html

Ustav RH – Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
Članak 50.
Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.
Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Članak 70.
Svatko ima pravo na zdrav život.
Država osigurava uvjete za zdrav okoliš.
Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1841

I na kraju moram citirati prof. dr. sc. Ivicu Orlića koji je 4. kolovoza 2020. (https://www.hop.com.hr/2020/08/04/prof-dr-sc-ivica-orlic-otk… )

u svom velikom intervjuu rekao i ovo, vrijedi pročitati više puta:

„ ….s IoT tehnologijama … što je narod obrazovaniji i svjesniji opasnosti, to će se zakoni brže mijenjati i imati ćemo sigurniji i kvalitetniji Internet i ostale IoT uređaje!

 

Kod nas na žalost kvaliteta obrazovanja opada, ljudi postaju apatični i umorni, žive u uvjerenju da ne mogu ništa promijeniti jer ”oni gore” ionako rade što je njih volja – pa to stvarno postaje i istina, stvara se začarani krug čiji je rezultat da stvarno ne možemo utjecati na vladu i njihove odluke. Ali kao i uvijek, to je samo stvar kritične mase ljudi a do do kritične mase se dolazi obrazovanjem, čitanjem, informiranjem koje onda rezultira optimizmom i osjećajem da znamo, hoćemo i možemo utjecati i mijenjati svijet da bude bolje, ljepše i sigurnije mjesto za život kako za nas same tako i za našu djecu, unuke i sve buduće generacije ljudi i naravno Prirode čiji smo samo mali dio …. Ako to ne učinimo dobrovoljno, Priroda će se već pobrinuti da nam da još jednu lekciju i pošalje nas na ”popravni ispit” kao što je to napravila već puno puta u povijesti Zemlje.

 

I ”cukar za kraj” … Internetom kruži zgodna šala pa ću je i ja prenijeti čitaocima koji je još nisu vidjeli: Kako smo prije rekli, svaki će IoT uređaj imati svoj identifikacijski broj, na Engleskom, ID. Da li će i svatko od nas dobiti svoj ID u Iot svijetu??

 

Ako je odgovor potvrdan … onda bi identifikacijska ili naša nova osobna kartica mogla izgledati kao na slici dolje … uz prigodnu kraticu – IDIoT !!??

I zato nemojte biti ID IoT-i kad koristite svoje ”pametne” i ostale IoT uređaje … budite i vi pametni i držite ih na sigurnoj udaljenosti od svog tijela!

 

image.png
Mr. sc. Arna Šebalj