GOSPODARSKI I POLITIČKI PROGRAM HRVATSKE

0
2759
Martin Boljevac Pred. udruge diskriminiranih Jedini sudski vještak za kvalitetu
Martin Boljevac Pred. udruge diskriminiranih Jedini sudski vještak za kvalitetu
Martin Boljevac
Pred. udruge diskriminiranih
Jedini sudski vještak za kvalitetu

Redovno pratim naše izbore od prvih izbora prema kojima je nastala naša Republika Hrvatska . Već  ti prvi izbori po svojim planovima i programima rada nisu bili pripremljeni kvalitetno u odnosu na garanciju uspostave kvalitetne i prihvatljive vladavine prava u novoj državi koja se trebala osnovati,  iako je narod imao dosta iskustva koje se odnosi na nekvalitetnu i neprihvatljivu vladavinu prava bivše Jugoslavije.

Narod je radi toga želio novu državu misleći da će ona biti kvalitetnija i prihvatljivija od stare a nije pritom imao dovoljno znanja i iskustva kako da se ta država ustroji da bi njezini sustavi funkcionirali kvalitetno i prihvatljivo za narod. Prošli su izbori 2003 godine, 2007 godine i 2011 godine, a  po pitanju kvalitete i prihvatljivost vladavine prava nije došlo do promjene nego se stanje još i pogoršalo. Stručna kontrola kvalitete i njena  prihvatljivot se vršila od strane osoba koje za te poslove nisu bili osposobljeni, od kojih su bile na prvom mjestu osobe sa pravnom strukom, pa zatim ostalih struka, a sama država se nije pobrinula za osposobljavanje osoba za stručnu kontrolu i prihvatljivost vladavine prava.

U takovim uvjetima je došlo do širenja korupcije po svim sustavima koje je počelo upravo od pravne struke. Mnogi stručnjaci visoke stručne spreme su radi mogućnosti širenja nereda u Hrvatskoj t osim svoje struke izvanredno završavali pravo, ali niti jedan nije imao volju da se dalje educira za stručnu pomoć sudovima u donošenju odluka iz poslova za koje sud (odgovorne osobe) nisu osposobljeni. Poznato je da mi sada nemamo niti jednog obučenog stalnog sudskog vješta za kontrolu kvalitete pravne struka, a kada se uzmu u obzir i druge struke, koje nemaju niti jednog osposobljenog vještaka za kontrolu kvalitete tih struka, nije niti za čuditi kada se kaže da RH nema osposobljenih stručnjaka za kontrolu kvalitete. koje bi pomogle odgovornim osobama za ustroj kvalitetne i prihvatljive vladavine prava.

Na temelju izrečenog osobno kao ovlašteni stručnjak za Upravljanje sustavima kvalitete predložio bi nezavisnim kandidatima i strankama da na prvom mjestu njihovih planova i programa bude  „Otklon nedostataka u kvaliteti i prihvatljivosti vladavine prava u Republici Hrvatskoj“. Razlog tome je u mogućnosti provedbe i ostalih navoda iz plana i programa rada u narednom mandatnom razdoblju,  s tim da se odmah iza toga mjesta stavljaju po redoslijedu svi programi koji su po prioritetima prihvatljivi za glasače. Vjerujem da bi se time dobila najviše na ostvarenju prihvatljive demokracije u Republici Hrvatskoj. U nastavku navodim samo jedan primjer kvalitetnijeg plana i programa.

GOSPODARSKI I POLITIČKI PROGRAM NAŠE HRVATSKE

Otklon nedostataka u kvaliteti i prihvatljivosti vladavine prava u Republici Hrvatskoj, Preustroj RH-e, Smanjiti broj općina, odnosno jedinica lokalne samouprave na održivu razinu.

Branitelji po funkciji, a ne po izboru sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e, mladi po funkciji, a ne po izboru sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e, umirovljenici po funkciji, a ne po izboru sudjeluju u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e, dijaspora po funkciji, a ne po izboru sudjeluje u sustavu vlasti od Općine do Sabora RH-e, majkama sa 3 i više djece, država Hrvatska mora  osiguravati prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa kao da su zaposlene, za  svu djecu država Hrvatska  mora osigurati  besplatni smještaj u vrtićima, svim  učenicima i studentima država Hrvatska osigurava besplatno školovanje.

Prestanak  financiranja  političkih stranka iz državnog proračuna RH-e, prestanak financiranja svih nepotrebnih institucija iz državnog proračuna RH-e, vratiti novac iznešen iz Hrvatske, koji je prema raspoloživoj dokumentaciji nenamjenskih potrošen od 1990. do danas.

Uvesti  monetarnu vlast po visokim međunarodnim standardima, Osnovati  treba Hrvatsku svjetsku Banku, uvesti  sustav izravne demokracije, što znači da će narod izravno predlagati i birati svoje predstavnike u vlasti s pravom opoziva čim se utvrdi njihovo odstupanje od usvojenog programa rada.

Smanjiti broj Saborskih zastupnika umjesto sadašnjih 160 na 77.U Ustav  ugraditi odredbe o konkretnoj odgovornosti nositelja vlasti, od najniže funkcije do Predsjednika RH-e s pravom opoziva i  bez prava na zaštitni imunitet, osigurati da Saborski zastupnici obavljaju svoju časnu dužnost i da primaju naknadu u visini plaće radnog mjesta sa kojega su došli u Sabor a nakon završetka mandata da se vraćaju na svoje radno mjesto sa kojega su došli u Sabor.

Ukinuti povlaštene saborske mirovine.

Uvesti  obavezno glasovanje za predstavnike vlasti u RH-e, usvojiti Zakon kojim se nakon završetka mandata Predsjedniku RH osigurava dohodak i sva prava iz radnog odnosa u trajanju od  6 mjeseci od završetka mandata te da mu istekom tog roka prestaju sva prava ,koja je ostvarivao kao Predsjednik/ca  RH-e, Ustavom i Zakonom o državnim dužnosnicima doživotno zabraniti rad državnim dužnosnicima u državnim službama i u pravnim osobama u državnom vlasništvu kojima se dokaže krivnja bilo pronevjera ili uskraćivanje građanskih prava bilo presudama ili na drugi propisani način.

Proglasiti isključivi gospodarski pojas na Jadranu.

Podnijeti kaznene prijave DORH-u i Međunarodnom Sudu za pravo mora u Hamburgu protiv onih državnih dužnosnika koji su  zaključili ugovore o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika iz podmorja prije proglašavanja isključivog gospodarskog pojasa prema Međunarodnoj konvenciji o pravu mora iz 1982. godine, te istim institucijama podnijeti  kaznene prijave i protiv odgovornih osoba u Vladi RH.,

Urediti  državne granice sa svim susjedima na kopnu i moru.

Raspisati međunarodni natječaj i pokrenuti proces realizacije gotovih programa gospodarske obnove Republike Hrvatske, koji su od strateškog interesa za Hrvatsku.

Usvojiti Zakon da je za pokretanje referenduma potrebno prikupiti 50.000 potpisa čime je odluka o referendumu obvezujuća za Vladu i Sabor RH-e, za sve izbore u RH-e obvezno je postizanje minimalno 50% glasova plus 1 glas od broja  upisanih birača.

Avansirati proizvodnju i osigurati otkup svih proizvedenih poljoprivrednih proizvoda po posebnom programu ruralnog razvoja, avansirati proizvodnju mesa i prerađevina od mesa te osigurati otkup svih  proizvedenih količina.

Organizirati plansku urbanizaciju RH-e po županijama i na razini RH-e, organizirati i osposobiti centre za razvoj RH-e po županijama, gradovima i  općinama, mladima osigurati kredite za izgradnju stanova i obiteljskih kuća sa 1% godišnjom kamatom, te im osigurati  besplatno zemljište za izgradnju obiteljske kuće u općini i gradu gdje zatraže,tražiti od Predsjednice Republike Hrvatske da svoju pažnju i aktivnosti usmjeri po prioritetima od gospodarstva do zaštite prava i kulturnih dobara.

Martin Boljevac

 

http://www.udng.hr/index.php?p=vijesti